OEC: Goran Pavlovic – Cow and calf ivory (Krowa i Cielę w kości słoniowej)

Cow and calf ivory

©® Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński
Pic by Osama Shukir Muhammed Amin

Decorative carved ivory with a cow suckling her calf and licking its tail among (very stylised) papyrus flowers. Neo-Assyrian, 9th-7th c. BC. Found in Nimrud, Iraq. Currently in the Iraq Museum in Baghdad…

Take a good look at the scene depicted on this ivory…

Ozdobna rzeźbiona kość słoniowa z krową karmiącą cielę i liżącą jego ogon wśród (bardzo stylizowanych) kwiatów papirusu. neoasyryjska, IX-VII w. PNE. Znaleziona w Nimrud w Iraku. Obecnie w Muzeum Iraku w Bagdadzie…

Przyjrzyj się dobrze scenie przedstawionej na tej kości słoniowej…

Kryształowy Wszechświat: Ireneusz Ćwirko – Ktoś tu kręci

Ktoś tu kręci

Jest to wprawdzie z pozoru niezbyt interesująca informacja i dlatego nie spotkała się ona ze szczególnym zainteresowaniem mediów, ale tak naprawdę jest to jedna z najciekawszych obserwacji ostatnich lat.

Wynikało to może z tego, że chodzi tu tylko o mizerne 1,4602 ms.

Ale uwaga, te 1,4602 ms obalają całą współczesną fizykę.

Czytaj dalej

Gismeteo: Najdłuższe zaćmienie Księżyca od pół tysiąclecia czeka Ziemian w dniu 19 listopada

Najdłuższe zaćmienie Księżyca od pół tysiąclecia czeka Ziemian w dniu 19 listopada

Częściowe zaćmienie Księżyca, które można zaobserwować z Ameryki, Europy Północnej, Azji Wschodniej i Australii, spodziewane jest w piątek 19 listopada. Jest to ostatnie zaćmienie Księżyca w 2021 r. i najdłuższe częściowe zaćmienie Księżyca od ponad 500 lat, informuje Newsweek.

 

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…

Wspaniała Rzeczpospolita (Kamil Dudkowski): Hej Kolęda, Kolęda! (z Archiwum 2014: Biblia)

Hej Kolęda, Kolęda! (z Archiwum 2014: Biblia)

Daję ten artykuł z 2014 roku tutaj dzisiaj nie z okazji Święta Kraczuna – Szczodrych Godów (bo akurat kończą się Dożynki, czyli Zbiór i Omłot Zbóż), ale w związku z tym, że właśnie pracuję nad ostatnia Tają (28) Księgi Tanów i nad Szczodrymi Godami. Wróciwszy do treści tego świetnego artykułu stwierdziłem, że jest nieco zapomniany jak i sam Kamil Dudkowski – niesłusznie, to wspaniały wywód etymologiczny, lingwistyczny i logiczny z portalu Wspaniałą Rzeczpospolita, na temat tzw. Bożego Narodzenia i  Chrystusa z Izraela rodem. Chodzi o to żeby ten tekst nigdy nie przepadł nie tylko w czeluściach Internetu, ale też w czeluściach waszej pamięci. CB

gwiazdy i jeże il_fullxfull.279179406

 Świąteczny Świat – Światło Świata [Ojciec] (polska sztuka ludowa)

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co znaczy słowo Kolęda i w jakiej formie zawędrowało do łaciny.
  • Dlaczego Bóg rodzi się 25 grudnia
  • Co mają wspólnego słonie indyjskie z hebrajskimi opowieściami, brytyjskimi bogami, Agatami i godzinami.
  • Skąd się wzięły tradycje bożonarodzeniowe
  • Dlaczego Maryja była dziewicą?
  • I skąd wiemy, że Boże Narodzenie NIE pochodzi z Izraela

Czytaj dalej

Tadeusz Pruss Mroziński – Jako na Niebie tak i na Ziemi oraz SŁOWJAŃSKIE OCZY PATRZĄ W GWIAZDY – Czas

Jako na Niebie tak i na Ziemi

UWAGA

Datowanie zjawisk astronomicznych, czy dziejowych jest utrudnione ze względu na brak dostępu do ścisłych danych tak kalendarzowych jak i astronomicznych. Wiele reform kalendarzowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 000 lat wprowadzono celowo, aby utrudnić ścisłe datowanie.

Czytaj dalej

http://halfsciencenonfiction.blogspot.com: Kalendarzowe i obrzędowe znaczenie znaków ze Skały Czarownic

Kalendarzowe i obrzędowe znaczenie znaków ze Skały Czarownic

Ostatni wpis poświęcony Skale Czarownic posumowałem następującymi cytatami:
„The crossed circle appeared during the Neolithic period in the Carpathian Basin which cannot be found in the rest of Europe except in the Balkan and the South-East Europe.”
i rozdział 12.2. THE FOUR CORNERS OF THE SOLAR CLOCK.

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński „Kosmiczne sprzątanie ” (Wiec w Sośniu – Jare Gody 2018)

Tadeusz Mroziński Kosmiczne sprzątanie

Wykład Tadeusza Mrozińskiego pt. „Kosmiczne sprzątanie ” w pierwszym dniu Wiecu Słowiańskiego 24/25 marca 2018 roku przygotowanego przez Eddie Słowianina i Przyjaciół Pszczół na powitanie nowego Lata =Roku Wegetacyjnego Słowiańskiego – Jare Gody .

Czytaj dalej

Old European Culture: Yin and Yang oraz CB: Yin Yang i Swastyka

Old European culture: Yin and Yang  (In & Yang)

Tłumaczę ten artykuł w całości ponieważ inaczej się nie da, a jest to prawdziwa bomba! Gdzie i w jaki sposób powstał znak Tai-Tu, wyraz Taj-Czynu (Taiji/Taijin/Tajczin/Tajczi/Tajchi/Taiki)?! Na sam koniec do spostrzeżeń Autora dodam swoje, które mają zasadnicze znaczenie dla przeprowadzenia pewnego fundamentalnego w Wierze Przyrodzonej dowodu filozoficzno/metamatematycznego.

Old European culture: Yin and Yang

In Chinese philosophy, yin and yang, literally dark and bright, describe how seemingly opposite or contrary forces may actually be complementary, interconnected, and interdependent in the natural world, and how they may give rise to each other as they interrelate to one another.

W chińskiej filozofii yin i yang, dosłownie ciemne i jasne, stanowi opis, w jaki sposób pozornie przeciwne lub przeciwne siły mogą faktycznie być komplementarne, wzajemnie powiązane i współzależne w świecie przyrody i jak mogą nawzajem na siebie oddziaływać, gdy się ze sobą dopełniają.

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński i Krzysztof Słupianek – Od fizyki do Mistyki 2 a Wiara Przyrody Słowiańska

Od fizyki do Mistyki 2 a Wiara Przyrody Słowiańska

Wiara Przyrodzona Słowian (W-JA-RA PRZYRODY) dzieli Siły Kosmiczne na Żywioły i Moce. Żywioły regulują Uniwersalne Prawa Wszechświata. Moce regulują Ekosystemy Lokalne/Planetarne – w ich kontekście duchowo-eteryczno-fizyko-chemiczno-biologicznym (np. to jak zbudowana jest fizycznie Ziemia, jak daleko położona od centralnej gwiazdy – Słońca, jaka jest jej magnetosfera, ilość wody na planecie, ale też jaki rodzaj duchowości Ziemia generuje, co na niej kieruje duchowością i świadomością, jakie są proporcje rożnych rodzajów energii i materii tzw. „ciemnej” (eteryczne, nussonowe, falowe, pole psi, or-orch-orgon, itp.) – czyli Moce to to wszystko co warunkuje parametry życia biologicznego i świadomości na planecie.

GŁAGOLICA jest bardzo ważną sprawą, bo jest to ALFABET czyli najwyższy wytwór świadomości planetarnej, wytwór Człowieka na Ziemi, wytwór cywilizacyjny stanowiący zbiorową pamięć Ludzkości – zapis dźwięku i znaku mówionego i pisanego, utrwalającego mowę. Ten wytwór łączy w człowieku fizykę kwantową (pełny splot boski) z artykulacją dźwięku i znaczenia znaków używanych przez lokalne, materialne istoty świadome. Jest odwzorowaniem fraktali eteru (programatora działania i istnienia) odciśniętych w świadomości bytów biologicznych i materii fizycznej planety Ziemia – jest jej Językiem, ukształtowanym na wzór Języka Programu, czyli Języka Świadomości Nieskończonej.

Czytaj dalej

Czy Kopernik to Kopernik?

Czy Kopernik to Kopernik?

Wojciech Pastuszka

Źródło: Gazeta Wyborcza

2010-03-01,

To na pewno on – przekonują odkrywcy i badacze szczątków, które znaleziono w 2005 r. we fromborskiej katedrze. Jednak nie wszyscy naukowcy są co do tego przekonani


Fot. KOMENDA GLOWNA POLICJI

Na dowód, że to naprawdę Kopernik, zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego z Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przedstawia kilka argumentów: szczątki znaleziono w miejscu, w którym spodziewano się pochówku Mikołaja Kopernika; należały one do mężczyzny mniej więcej 70-letniego (astronom zmarł w 70. roku życia), a odtworzona w oparciu o czaszkę twarz jest podobna do twarzy ze znanych portretów Kopernika.

Czytaj dalej