Archiwum 2015: Czego boi się cenzura i propaganda niemiecka? [blog Kroniki Historyczne]

Nasza historia jest nam wymazywana systematycznie przez następnego odwiecznego wroga czyli Niemcy. Używają wielu metod od dezinformacji do zabójstwa.
Nasi współcześni historycy próbują odkłamywać naszą współczesną historię pisaną nam przez komunistów. Ale to jak budowanie domu od komina. Budowa domu jest jak nauczanie historii, najpierw muszą być silne fundamenty, a potem cała reszta mury i dach z kominem.
Jest taka książka „Na tropach Słowian i Żermanów” napisana pod pseudonimem Wojciech ze Starogrodu autora mjr Wojciecha Jedliny-Jacobsona (1885-1961) lekarza, pisarza, żołnierza i patrioty wydana w Edinburgh : Oliver and Boyd, 1944.
Pisze w jaki sposób Niemcy na różne sposoby próbowali Polaków zniszczyć, od manipulowania historią po zwykłe wynaradawianie. Przytoczę kilka przykładów z tej książki, aby pokazać jak Niemcy to robią i jakich narzędzi do tego używają.
Manipulacje archeologiczne. Na str. 9 pisze o fakcie zakazania prowadzenia badań archeologicznych na terenie Rzeszy przez prof. Józefa Kostrzewskiego, najwybitniejszego polskiego archeologa XX w.  W chwili wybuchu wojny Józef Kostrzewski miał 54 lata. Poszukiwany przez Gestapo za przedwojenne polemiki z niemieckimi archeologami, ukrywał się w różnych miejscach Generalnej Guberni pod zmienionym nazwiskiem Edmunda Bogdajewicza.

Czytaj dalej

Rosjanie się nie chrzanią, biorą spadek po dziadkach R1a1a i mówią, że to jest tylko ich!

Dzisiaj chcę wam pokazać w jaki sposób Rosja buduje swój wielkorosyjski etnos. Myślicie, że oni wahają się i kłócą o swoją słowiańską starożytność tak jak Polacy, myślicie że działa tam u nich jakaś germańsko-katolicka V kolumna, która zaprzecza i podważa cokolwiek?! Skądże – u nich piszą o tym autorytety naukowe i do tego podkreślają, że te starożytne korzenie są TYLKO i WYŁĄCZNIE ICH – Rosjan – nie żadnych tam Polaczków!

IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

~ http://www.thematrixcity.com

Vedas and Yoga were created by Russians on Vimanas / Веды и йогу создали русские на Виманах

VEDAS AND YOGA WERE CREATED BY RUSSIANS ON VIMANAS / ВЕДЫ И ЙОГУ СОЗДАЛИ РУССКИЕ НА ВИМАНАХ

Essay is written in English and in Russian / Эссе написано по-английски и по-русски

PART ONE: RUSSIANS GAVE CULTURE TO EGYPTIANS AND INDIANS. HYKSOS ARE RUSSIANS / ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: РУССКИЕ ДАЛИ КУЛЬТУРУ ЕГИПТЯНАМ И ИНДУСАМ. ГИКСОСЫ – РУССКИЕ1.1 KOL’CHUGA IS A RUSSIAN NATIONAL ARMOUR / 1.1 КОЛЬЧУГА – РУССКАЯ НАЦОНАЛЬНАЯ БРОНЯ

Here we see a Brahmаn (the member of the highest caste in India) demonstrating his ancestral armour – a shirt made from metal rings. It is a shame that Indians conceal that they got this armour, along with Vedas and Yoga from Russians. This armour is called “kolchuga” in Russian from a Russian word “koli”, which means “pierce with a sword”. Russian word “koli” also gave the root to the word Kali-ma or “Koli-ma” – a woman-warrior (“ma”) who pierces her enemy with a sword. The name for the last “yuga” / “yoga” / “yaga” as “Kali Yuga” is also derived from the Russian word “koli”, and means the epoch of wars.

Archeologists found this armour in Egypt in the graves of the so-called hyksos or Scythians, in Urals, Siberia, North China, India, and Americas. These graves have mummies with blonde hair, and very characteristic remains of the ritualistic sacrifices of horses. The clay artifacts are all covered with swastikas. All these graves are undoubtedly of the same origin. And this origin is Russian. Only Russians made this kind of armour. This armour is Russian national legacy. Hyksos / Giksaks or Scythians / Saks / Kas-Saks / Kazaks-Cossacks should be properly called Russians.

Czytaj dalej

Adam Bochnak (1899- 1974) – Strażnik Wiary Słowian i historyk sztuki, a Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego i ukrycie Insygniów UJ w 1939 roku

Adam Bochnak (1899 – 1974) – Strażnik Wiary Słowian i historyk sztuki

Ponieważ w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa tematu nadania imienia Stanisława Pagaczewskiego jednej z ulic Krakowa odżyły dawne dzieje – między innymi sprawa ukrycia we wrześniu 1939 roku przez Stanisława Pagaczewskiego i Adama Bochnaka Insygniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także tajemniczego „zaginięcia” tychże insygniów po wojnie w 1944-45 roku, postanowiliśmy z żoną (Anną Pagaczewską) podrążyć Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego z owego kluczowego czasu jakim był okres od 30 sierpnia 1939 roku do 3 września oraz następne miesiące.  Od jutra, 30 sierpnia 2017 roku, codziennie do 3 września będę publikował  fragmenty z owych pamiętnych dni.

Dla historyków dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest żadnym odkryciem jak bliskie, właściwie „rodzinne” były związki Adama Bochnaka ze Stanisławem Pagaczewskim , a przede wszystkim z profesorem Julianem Pagaczewskim, którym Adam Bochnak opiekował się/pracował w Ciężkowicach do dnia jego śmierci. Pamiętniki potwierdzają w całej rozciągłości tę ścisłą więź i współdziałanie zarówno w Tajnym Nauczaniu w Ciężkowicach, gdzie Pagaczewscy mieli swój dom i gdzie zamieszkali w czasie wojny, ale także we wcześniejszych wspólnych akcjach na Uniwersytecie i w Polskiej Akademii Umiejętności w chwili, gdy zbliżali się do Krakowa Niemcy.  Zarówno dziadek mojej żony Julian Pagaczewski, jej ojciec Stanisław, jak i Adam Bochnak uniknęli aresztowania i być może rozstrzelania czy wywózki do niemieckich obozów koncentracyjnych (jak inni profesorowie i pracownicy naukowi UJ) dzięki udziałowi w tajnej komórce owej przedwojennej konspiracji, która przygotowywała polskie zabytki i relikwie narodowe do uratowania przed niemieckimi okupantami. Między innymi ukryła ona Insygnia Uniwersytetu Jagiellońskiego tak, że także Rosjanie po II wojnie światowej ich nie odnaleźli. Pamiętniki rzucają ciekawe światło na początek wojny widziany oczami młodego człowieka zaangażowanego od początku w konspirację, z perspektywy Krakowa. W tym artykule pragnę przybliżyć  sylwetkę  Adama Bochnaka jako Strażnika Wiary Słowian, ten fakt bowiem nie jest znany z jego oficjalnej biografii.

Na początek jednak wspomnienie wnuka Adama Bochnaka o nim, z Gazety Wyborczej z roku 2014

Pożegnania

Adam Bochnak (1899-1974)
Wnuk

Adam Bochnak

Adam Bochnak urodził się w Krakowie 17 września 1899 roku i z tym miastem związał niemal całe życie osobiste i naukowe. Był synem kupca Władysława i Józefy z d. Spysz.

W 1917 zdał maturę w krakowskim Gimnazjum św. Anny (obecnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bartłomieja Nowodworskiego), a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student historii i historii sztuki walczył w szeregach krakowskiego batalionu Legii Akademickiej, który stanowił część obsady pociągu pancernego „Śmiały”, działającego na froncie ukraińskim na przełomie lat 1918/1919.

Czytaj dalej

Kamil Papežík zaprasza: Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017, Nový Hrozenkov)

Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017, Nový Hrozenkov)

Pracovní kruh se rozhodl navázat na březnový slovanský sněm v Bystřičce a nyní již pořádat dvoudenní akci, která je zaměřena na to pro nás nejdůležitější – sjednocování Slovanů a Občin.

Nově vznikající slovanské Občiny pořádají

„Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017, Nový Hrozenkov)“

Sál Lidového Domu, Nový Hrozenkov

V tento okamžik se k tomu sněmu připojují bratři Slované ze Slovenska
a Čech, a tímto se sněm na Valašsku stává našim společným sněmem.

V tento okamžik byl založen spolek Država Morava a Slezsko z.s., který je pověřen svoláním a organizací tohoto sněmu. Více informací najdete na stránce: Připravovaný sněm – Slovanský sněm Občin (9. – 10. zaří 2017 / Nový Hrozenkov).

O pořádání slovanských sněmů, duchovních principech a řízení společnosti, Všeslovanský sněm v Moskvě a Petrohradě, koho volit ve volbách, představení Českomoravského slovanského svazu, představení spolku Država Morava a Slezsko z.s. a jeho webu www.drzava-moravaslezsko.cz

http://www.slovanskakosile.cz/2017/07/02/slovansky-snem-obcin-9-10-9-2017-novy-hrozenkov/

Racjonalista.pl: Mariusz Agnosiewicz – Slav czyli slave. O tym jak najbardziej wolnościowy lud dał nazwę niewolnikom

Slav czyli slave. Jak najbardziej wolnościowy lud dał nazwę niewolnikom

Mieszko I  – Gorąco polecam ten artykuł Mariusza Agnosiewicza!!! CB

Spis treści:
Czy Mieszko handlował niewolnikami?
Niewolnictwo a postęp cywilizacji
Kościół a niewolnictwo
Słowianie jako europejski fenomen wolności
Słowianin, Slav, Saqaliba, niewolnik
Islamsko-chrześcijańsko-żydowski układ niewolniczy
Imperium Franków: główny diler słowiańskich niewolników
Powstanie Polski zatrzymało niewolę Słowian
Mieszko na Jedwabnym Szlaku

Czy Mieszko handlował niewolnikami?

 Od pewnego czasu forsuje się w Polsce teorię głoszącą, że państwo Mieszka zostało zbudowane na handlu niewolnikami. Teoria ta ma być odpowiedzią na pytanie, skąd tak nagle wyłoniło się silne państwo Polan. Hipoteza ta jest, co zrozumiałe, szczególnie popularna w kręgach, które popularyzują mity historyczne o „niewolnictwie” chłopów pańszczyźnianych, o modernizacyjnej roli zaborców Polski tudzież o współodpowiedzialności Polaków za Holocaust. Niestety jest ona jednak forsowana także przez znanych historyków, jak Henryk Samsonowicz, który w Polityce z 2004 roku głosi: „Jak pisał jeden z wybitnych uczonych europejskich Henri Pirenne — gdyby nie było Mahometa i imperium kalifów opartego na niewolnikach — nie byłoby Karola Wielkiego. Dodajmy: i naszego Mieszka. Prastara Polska wyrosła na eksporcie żywego towaru”.

Czytaj dalej

Solutreans Are Indigenous Americans

In the Ice Age Columbus DVD, fascinating new archaeological data and DNA research Discover’s that Europeans discovered the Americas 17,000 years prior to the birth of Columbus. A high definition production, the film takes you on the journey of a determined family from southwestern France as they cross 3,000 miles of ocean. A drama DVD, which includes the risk of starvation and treacherous storms, shows these Europeans settling in what is now the Northeastern United States.

Contrary to the Ice Age Columbus DVD, traditional history tells us that European settlers discovered America about the time of the Renaissance. But revolutionary new archaeological data and the latest DNA research reveal that Europeans visited our shores far earlier — some 17,000 years before Columbus was even born.

Czytaj dalej

Z Królestwa SIS: Kalasha – The White Tribe of Pakistan

Z Królestwa SIS: Kalasha – The White Tribe of Pakistan

First Blog on Heritage, Culture and Tourism in Pakistan

The Kalasha of Chitral or simply Kalasha, are an ethnic group living in the Hindu Kush region of Pakistan. They are [probably] an ancient Dard people who speak the Kalasha-mun language, have light skin, eyes, and hair, similar to what one would find in Southern Europe.
Many Kalash claim that they are the direct descendants of either Greek settlers, Alexander the Great’s army, or even Alexander himself. The claims are questionable, as there is proof of their existence before Alexander’s invasion of the Persian Empire.
One theory suggests that similarities in the culture of the Kalasha and Greek people stem from the expansion of Proto-Indo-Europeans.
It is important to note that there is no current connection between the Kalasha of Chitral and the Kalasha of Nuristan. These two populations descend from different branches of the Indo-Iranians, a division that goes back some 5,000 years.
According to linguist [Richard Strand], a professional in this area, the people of Chitral apparently adopted the name of the former Kafiristan Kalasha, who at some unknown time extended their influence into Chitral.
There is still controversy over what defines the ethnic characteristics of the Kalasha and what exactly is their number. An estimate puts current population of ethnic Kalasha around six thousand; who continue to worship their polytheistic gods, while many thousands more have converted to Islam (whether genuine or for economic and social gain), yet still live within the Kalasha villages and maintain their language and their traditional centuries old way of life.

Czytaj dalej

RudaWeb: Nietykalne małpy z obłędem – jak być politykiem

W pełni popieram tę ideę. CB

Od wielu lat zadaję sobie pytanie: dlaczego kandydaci na parlamentarzystów, prezydenta RP, włodarzy miast i wsi, prezesów czy dyrektorów nie muszą przechodzić badań choćby psychologicznych, a najlepiej także psychiatrycznych? Tymczasem badania psychologiczne są obowiązkowe dla przyszłych sędziów, rodziców adopcyjnych, a nawet akrobatów cyrkowych

Czytaj dalej