1. NTV: Profesor Mirosław Matyja o demokracji bezpośredniej i budowie parlamentu Wolnych Ludzi; 2. wR24.pl: Dr Anna Martynowska wygrywa w sądzie! Adwokat wyrzucona z sali za brak maseczki!; 3. Namawianie do eksperymentu nielegalne? Kto ochroni nasze dzieci? Prof. M. Piotrowski – C-19; 4. Dariusz Matecki: Łukaszenka i Operacja „Śluza”

Dr Anna Martynowska wygrywa w sądzie!

 

Czytaj dalej

1. KIP: Oświadczenie o współudziale rządów w ludobójstwie laureata Nagrody Nobla złożone do Międzynarodowego Trybunału Karnego; 2. WIR – Nasz Głos: Absurdy współczesnej pandemii; 3. Ruch Narodowy: Mocny wykład naukowca (biologa) zajmującego się m.in. oceną leków; 4. PCH24.pl: 2 mln powikłań, ponad 20 tys. zgonów. Unia Europejska podała oficjalne dane na temat szczepień

Oświadczenie laureata Nagrody Nobla złożone do Międzynarodowego Trybunału Karnego

Czytaj dalej

1. PISowska TVP ostatecznie wyrzuciła Program Janka Pospieszalskiego „Warto Rozmawiać”.; 2. Podkarpacie: Dr Z. Hałat, krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach; 3. WP.pl: Prezenterka BBC zmarła na powikłania „poszczepienne”; 4. Kontrowersje:TVN24 wygrzebuje „szczepionki” ze śmietnika „lekarze” w maskach – rusza IV fala

Prezenterka BBC zmarła z powodu powikłań po szczepieniu

Czytaj dalej

NTV: Edyta Górniak pod Ślężą – Powiew Wolności, Sobótka – Sierpień 2021 (część 1 + 2)

Edyta Górniak pod Ślężą – Powiew Wolności, Sobótka – Sierpień 2021

aktualizacja 29 08 2021

Słynna, lubiana, niezwykła Edyta Górniak na Powiewie Wolności w Sobótce, gdzie po raz kolejny spotykają się Wolni Ludzie.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic przedstawia – The Origin of Anglo – Saxon race Thomasa Williama Shore („Pochodzenie rasy anglosaskiej”)

The Origin of Anglo – Saxon race

Przedstawiam to obszerne tłumaczenie żeby pokazać dobitnie jak zakłamana jest allochtoniczna propagandowa, germańska Teoria o Wielkiej Pustce Osadniczej w Europie Nadłabsko-Odrzańsko-Wiślańsko-Bałtyckiej w Epoce Późno-rzymskiej od 1 wieku pne do V wieku ne. W książce znajduje się też szereg ciekawych dowodów antropologicznych o rasie Słowian w powiązaniu z danymi z kronik rzymskich – a więc dowodów na istnienie potężnej i zorganizowanej Słowiańszczyzny Starożytnej w Epoce Starożytności, czyli czasach rozkwitu i upadku cywilizacji Grecji, Persji, Egiptu i Rzymu.

autor: Goran Pavlovic © © tłumaczenie Czesław Białczyński
Origin of the Anglo – Saxon race” is a book published in 1906 by Thomas William Shore, author of ‚a history of Hampshire,’ etc, Honorary secretary London and Middlesex archaeological society; honorary Organizing secretary of the Hampshire field club and Archaeological society. In it the author gives detailed analysis of the “Anglo Saxons”, and shows us that both Angles and Saxons were just terms used for complex federations of south Baltic Germanic, Norse and West Slavic tribes. He describes the late Iron Age and early medieval northern central Europe as a melting pot where future great nations of Franks, Angles, Saxons, Danes, Norse, Slavs, were being created from tribal federations of mixed Germanic and Slavic ethnic, linguistic and cultural origin.
„Pochodzenie rasy anglosaskiej” to książka opublikowana w 1906 r. przez Thomasa Williama Shore’a, autora „historii Hampshire” itp., Honorowego sekretarza Londynu i towarzystwa archeologicznego Middlesex; honorowy Sekretarz organizacyjny klubu terenowego Hampshire i Towarzystwa Archeologicznego. W nim autor szczegółowo analizuje etnos „anglosasów” i pokazuje nam, że zarówno Anglowie, jak i Sasi byli tylko terminami używanymi dla złożonych federacji plemion południowobałtyckich, germańskich, nordyckich i zachodniosłowiańskich. Opisuje późną epokę żelaza i wczesnośredniowieczną północną Europę środkową jako tygiel, w którym przyszłe wielkie narody Franków, Anglików, Sasów, Duńczyków, Norsów, Słowian powstawały z federacji plemiennych o mieszanym germańskim i słowiańskim pochodzeniu etnicznym, językowym i kulturowym
Czytaj dalej

1. Ludzie naprawdę nie wiedzą!; 2. G. Płaczek i K. Tarnawa-Gwóźdź: Dla Rodziców i Pedagogów!; 3. NCzas: Zaszczepiony Izrael bije rekordy zakażeń. Trzecia szpryca idzie pełną parą, znów obniżono granicę wiekową; 4. Tokyo’s Medical Assoc. Chairman holds press conference recommending Ivermectin to all COVID patients

Chairman holds press conference recommending Ivermectin to all COVID patients

 

Część ludzi zachowuje się jak zahipnotyzowana, jak poddana jakiemuś niewiarygodnemu praniu mózgu i wdrukowi o „cudownym lekarstwie na śmiertelne zagrożenie”. Oni naprawdę ufają, że nie jest możliwe ażeby zapewnienia o najwyższym stopniu bezpieczeństwa „szczepionek” jakie płyną do nich ze strony władz Polski, UE, USA, rządu Morawieckiego, prezydenta Dudy, wielkich mediów jak TVP i TVN, RMF, Gazeta Wyborcza – nie były prawdą. Prawda objawia się im niestety bardzo boleśnie – Materiał nr 1. A kiedy już się objawi, ich los nie obchodzi nikogo z tych, którzy ich namawiali do „zastrzyku”.

Czytaj dalej

Przybyłówka: „ZIOŁA W TRADYCJI LUDOWEJ” – spotkanie tematyczne w Soli

„ZIOŁA W TRADYCJI LUDOWEJ” – spotkanie tematyczne w Soli

26. sierpnia 2021 odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne zorganizowane przez nas w Przybyłówce w ramach projektu Działaj Lokalnie: „W zgodzie z naturą – wychodzimy poza ramy”. Tematem spotkania były ZIOŁA W TRADYCJI LUDOWEJ.

Czytaj dalej