Archiwum 2014: Captain Beefheart i jego Ice cream for crow – dobra hudba przynosi ulgę (ale nie tylko)!

Captain Beefheart i jego Ice cream for crow – dobra hudba

Coś co bawi mnie, nawet kiedy płaczę i leczy z najcięższego zwątpienia, kiedy jestem na dnie ciemności, niezmiennie od ponad 40 lat. Prawdziwie dobra gędźba-hudba/muza czyni Człowieka, który ją wykonuje nieśmiertelnym, a Człowieka, który jej słucha szczęśliwym, bo dla obydwu unieważnia czas.

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: NWO i Polahia. Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018 i kolejne lata.

 NWO i Polahia.  Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018

Chociaż nie we wszystkim zgadzam się z Autorem artykułu, to generalnie uważam tę analizę za trafną.  Wszędzie gdzie Autor utożsamia masonerię  z kompletnie bezbożną/antyreligijną, materialistyczno-merkantylną z natury,  nastawioną na lansowanie SOCJALIZMU i konsumpcjonizmu – Iluminacką Banksterką Światową – doradzam czytelnikom wyraźne rozróżnienie tych dwóch zjawisk.

Także pogląd, że Iran, Chiny, Kraje Arabskie czy Rosja są poza Kręgiem Światowej Banksterki uważam za z gruntu błędny. Moim zdaniem tworzą one odrębny Ośrodek NWO II.

W związku z tym wnioski co do polityki Polski (zwłaszcza zagranicznej) w najbliższej przyszłości, wyciągnąłbym zapewne inne niż Rafał Kopko Orlicki, jednak w tym artykule nie kreśli on wyraźnej perspektywy polityki międzynarodowej dla Polski.

Podzielam pogląd autora na perspektywę wewnętrzną i wniosek, że tylko polityczne poparcie Polaków (jak najszybciej to możliwe) Ruchu Kukiza i formującego się obecnie Ruchu Wolnych Ludzi, do Sejmu, do samorządów, czy w wyborach prezydenckich, jest szansą na ustanowienie naprawdę Wolnej Polski – państwa w bliskiej perspektywie niezależnego, państwa dla wszystkich Polaków i rządzonego przez Polaków, państwa WOLNYCH POLAKÓW. CB

 

 Rafał Kopko Orlicki: NWO i Polahia.  Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018 i kolejne lata.

Jak kształtowany jest

„Nowy Porządek Świata”

(NWO – New Word Order)

w Polsce i przez kogo?

 

Kiedy zastanowimy się nad tym tematem, zrozumiemy wszystko, co w polityce i gospodarce, wydarzeniach wojennych i kulturowych, społecznych, ma miejsce na głównej scenie tych zdarzeń  w naszym kraju, Europie i na Świecie.

Komu to służy, jakiemu celowi.

Dowiemy się tego, za pomocą zwykłego wysnuwania prostych, logicznych wniosków i rozumowania przez wiązanie w całość otaczających nas faktów.

Działania „elit” światowych, prowadzących nas w kierunku NWO, opisuje dzisiaj wiele organizacji rywalizujących z; katolicyzmem, masonerią, czy iluminatami, ośrodków religijnych, jak; Protestanci, niektórzy Katolicy, Neo Poganie – Rodzimowiercy, Świadkowie Jehowy, oraz mnóstwo samodzielnych twórców z obszaru antymatrixowego. Czyli przeciwników wszelkiemu zniewalaniu człowieka, tzw. Wolnościowców.

Mamy też ośrodki polityczne, jawnie krytykujące NWO. W Polsce, są to politycy Kukiz’15 czy też UPR, KNP.  Niezwykle mało, jak na partie lub ruchy jawnie polityczne, co poświadcza układ pozostałych partii z nurtem NWO.

Niekiedy, nawet politycy PiS-u, potrafią wypowiedzieć się krytycznie o NWO. Jest tutaj jednak bardzo wyraźny dysonans, między tym, co czynią naczelne władze tej partii, a co sobie o NWO myślą pomniejsi jej działacze, choćby nawet posłowie.

Podobnie jest z Kościołem Katolickim, gdzie ks. Natanek i inni mniej znani, ujawniają nieetyczne cele NWO i przestrzegają przed tą ideologia. Podczas, gdy Papieże, od lat, jawnie popierają powstający Nowy Porządek, z naszym Janem Pawłem II włącznie.

Podobnie jest z członkami Masonerii. Ci na najniższych poziomach tej ogólnoświatowej, wieloszczeblowej struktury, są zagorzałymi przeciwnikami NWO, jako ideowi zwolennicy jak największych wolności ludzkich. Którymi przepełniona jest oficjalna ideologia masońska. Ta, na najniższym poziomie pozyskiwania zwolenników i poparcia społecznego a przynajmniej zdobywania tolerancji społecznej. Pomimo trwającej tajności ich obrad i ustaleń.

 

Czytaj dalej

Wielcy Polacy: Eugeniusz Rudnik (1932- 2016) – mistrz muzycznej awangardy

Wielcy Polacy: Eugeniusz Rudnik (1932- 2016) – mistrz muzycznej awangardy

Kompozytor i reżyser dźwięku, pionier muzyki elektronicznej i elektroakustycznej w Polsce. Urodzony 28 marca 1932 w Nadkolu, zmarł 24 października 2016.

Studiował w latach 50. na wydziale łączności Wojskowej Akademii Technicznej. Wdał się tam w konflikt z wojskowym przełożonym i jako skazaniec wylądował na ponad rok w kopalni. Odpracował wyrok metodą „dzień za dwa dni”, a po wyjściu zgłosił się do Polskiego Radia. Przyjęto go na „kierownika hydraulików, stolarzy i malarzy” – przeczytaj artykuł ”Dlaczego Eugeniusz?” Antoniego Beksiaka.

Od 1955 pracował w Polskim Radiu w Warszawie, a od 1958 związany był ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia. W 1967 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1967-68 pracował w Studiu Muzyki Elektronicznej Westdeutscher Rundfunk w Kolonii. Od 1974 do 1975 prowadził ćwiczenia z technologii muzyki elektroakustycznej w Akademii Muzycznej w Warszawie, w latach 1994-95 wykładał w Centrum Dziennikarstwa w Warszawie.

Był jednym z pierwszych w Polsce – obok Andrzeja Rakowskiego, Janusza Piechurskiego i Krzysztofa Szlifirskiego – realizatorów muzyki elektroakustycznej i współtwórcą tzw. polskiej szkoły muzyki elektroakustycznej. Współpracował przy realizacji wielu utworów elektroakustycznych, instalacji muzycznych oraz muzyki filmowej m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Markowskiego, Włodzimierza Kotońskiego, Bogusława Schaeffera, Stanisława Radwana, Andrzeja Dobrowolskiego, Arne Nordheima. Dla tego ostatniego zrealizował kompozycję (środowisko dźwiękowe o wymowie ekologicznej) brzmiącą nieprzerwanie przez sześć miesięcy.

Czytaj dalej

Życzenia świąteczno-noworoczne 2017 (Archiwum 2011)

Ponieważ część Słowian (w tym Polacy) zamieszkałych na półkuli południowej obchodzi właśnie Kupalia/Kres/K-RA-sz, a część Szczodre Gody – przygotowaliśmy bardziej uniwersalną ucztę wizualną, która jest jednocześnie cyklem nazwanym przez autora Piknikiem Ptasiego Szamana. Jest to uczta wegetariańska.

Jak co roku, w Święto Narodzin Światła, przesyłamy wszystkim Ludziom i Ludom Ziemi, a szczególnie Słowianom i Polakom, a jeszcze szczególniej wyznawcom Wiary Przyrody, Wiary Przyrodzonej Słowian  i członkom oraz sympatykom StaroSłowiańskiej Świątyni Światła Świata, serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne!

Tradycją jest, że każdego roku, w każde Narodziny Światła Świata staramy się w te życzenia tchnąć całego ducha Świątyni Światła Świata i dodać do nich coś z tego Ducha, co nas wszystkich wzmocni, coś co nas jeszcze bardziej zjednoczy w dążeniu do doskonałości i w zmaganiach z codziennością.

Nie inaczej teraz.

Czytaj dalej

Władysław Łużycki – PIASTOWIE, GOCI i WANDALOWIE – BADANIA HG (haplogrup) W POLSCE

PIASTOWIE, GOCI i WANDALOWIE – BADANIA HG (haplogrup) W POLSCE

 

W Głosie Wielkopolskim z 18 listopada opublikowano artykuł „Już 2000 lat temu Wielkopolska była otwarta na świat” (https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/juz-2000-lat-temu-wielkopolska-byla-otwarta-na-swiat,12684177). W artykule tym dziennikarka Karolina Koziołek przeprowadziła rozmowę z prof. Markiem Figlerowiczem kierownikiem zespołu naukowców, realizujących projekt „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.

 

Czytaj dalej

Rondels (mysterious neolithic circular enclosures in Central Europe) and Sonnenobseratorium Goseck erbaut 5.000 v Chr

Rondels (mysterious neolithic circular enclosures in Central Europe)

Rondely (mystické stavby pravekej Európy) Approximately 120–150 Neolithic earthworks enclosures are known in Central Europe. They are called Kreisgrabenanlagen („circular ditched enclosures”) in German, or alternatively as roundels (or „rondels”; German Rondelle; sometimes also „rondeloid”, since many are not even approximately circular). They are mostly confined to the Elbe and Danube basins, in modern-day Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, as well as the adjacent parts of Hungary and Poland, in a stretch of Central European land some 800 km (500 mi) across.[2]

Czytaj dalej

Tyrs i Koszetyrs (koszetyrs). (Archiwum 2014)

Tyrs i Koszetyrs (koszetyrs). (Archiwum 2014)

Marian Nosal: Dlaczego o naszej historii powinniśmy mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę?

Dlaczego o  naszej historii powinniśmy mówić prawdę

Osoby atakujące tak zwanych Turbo-Słowian (T-S), czyli nas, uczciwych badaczy Słowiańszczyzny, jako jednego z  głównych zarzutów używają argumentu o  totalnej negacji przez nas oficjalnej, naukowej historii Polski. Ma to też być dowód na nadmierną naszą kłótliwość i  niepohamowanie występujące w   przekazach Turbo-Słowiańskich. Nic bardziej mylnego. My, uczciwi badacze po prostu nie mamy innego wyjścia. Bo historyk albo mówi CAŁĄ PRAWDĘ, albo plącze się w  swoich narracjach i  naraża na krytykę w  obliczu pojawienia się nowych odkryć naukowych. W  takiej sytuacji znalazła się właśnie nieudolna, głosząca nieprawdy, półprawdy i  ćwierćprawdy, oficjalna nauka polska.

Pomnik Bolesława Chrobrego we Wrocławiu – na tle dachu kościoła i czystego letniego Nieba z dnia 14 VIII 2017 o 15:00. Ten pokraczny pomnik Ostatniego Lechity i Pierwszego Polaka na równie pokracznym koniu też jest antypolskim wdrukiem propagandowym. Oddaje on co prawda Bolesławową Siłę, ale akcentuje też jego rzekomy brak subtelności. fot M.N.

 

Przepraszam, ale czy to moja wina, że „polscy historycy” przez ostatnie 200 lat kłamali?

Naprawdę, nie da się tego inaczej nazwać.

Czytaj dalej

Polskie projekty linii próżniowca (hyperloop) a Międzymorze?!

Dlaczego nie chcą zbudować linii próżniowca miedzy Krakowem a Katowicami?!

Warszawka, jak to Warszawka, Warszawką była, jest i pozostanie. Wieloletni negatywny dobór ludzi do tzw. aparatu państwowego, którzy są głównym „paliwem” obecnej partyjnej polityki i trzonem kadr rządzących Polską, wyciska niestety piętno nie tylko na propaństwowym myśleniu, ale powoduje ustawiczną karłowatość kreowanych w stolicy projektów. Ma to fatalny wpływ na całą naszą polską przyszłość, to w stolicy powstają plany rozwoju, tam decyduje się o wsparciu dla „epokowych” projektów, a przede wszystkim jakie rozwiązania systemowe w ekonomii  i gospodarce zostaną przyjęte na bliskie i dalsze lata. Przykładów tej karłowatości umysłowej kadr rządzących Polską ostatnio nie brakuje. Do tego dochodzi dwulicowość, czyli obłuda polityków oraz oportunizm aparatu administracji i prawa. Państwo nastawione na objęcie Kontrolą i Nadzorem Ideologicznym swoich obywateli likwiduje mimowolnie obszary wolności, także w sferach, gdzie wydaje się Ideologia Kontroli i Nadzoru nie powinna w ogóle mieć wpływu na przyjmowane rozwiązania.

Ideologia Kontroli i Nadzoru prowadzi siłą rzeczy do centralistycznego myślenia. Przyjrzyjmy się temu zjawisku na prostym przykładzie.

W Warszawie, bo jakżeby gdzie indziej w Polsce (CENTRALIZM W MYŚLENIU) powstała firma, która nazywa się dumnie „Hyper Poland” (http://www.hyperpoland.com/). Już sama ta nazwa jest durna, bo wtórna, bo po prostu niepolska. Zamiast „Próżniowce Polskie SA” mamy jakąś Hiper Polskę, czyli właściwie co?! No cóż, moja wyobraźnia nie pracuje kiedy hasło nie niesie w sobie żadnego obrazu, jak w tym wypadku. Mniejsza z tym. Wszędzie gdzie w działalność badawczą oraz w gospodarkę wkracza państwo, ze swoimi kapitałami i kontrolą urzędniczą widać jak wiele zależy od jakości myślenia, rozmachu i wyobraźni państwowych zarządców tych firm, czy ich kontrolerów. Oto budują sobie teraz w urzędniczej skarlałej umysłowo Warszawce tzw. Metropolis Centralną – między Warszawą i Łodzią i tam zaplanowali próżniowiec (hyper-loop). Ten próżniowiec dla ich planistycznej wyobraźni to jest tak potężny hak, takie umysłowe wyzwanie, że wprost lękają się samego wyobrażenia, że w Polsce miałoby zaistnieć jakieś takie rozwiązanie technologiczne, które wyprzedziłoby koncepcyjnie i konstruktorsko, a także technologicznie cały świat, razem z USA, Chinami i Japonią. Elon Musk stał się dla nich bogiem i małpują go nieudolnie w swojej skarlałej mentalnie warszawskiej skali.

 

Czytaj dalej

Świątynia Światła Świata na Wzgórzu w Łazach pod Krakowem

Świątynia Światła Świata na Wzgórzu w Łazach pod Krakowem

W całej Polsce poza górami za oknami zamiast śniegu deszcz. Więc w tym naszym małym okienku na świat niech się przynajmniej zaśnieży. Zdjęcia pochodzą z Łazów niedaleko Jerzmanowic z 20 listopada 2017. Wtedy zima była.

Czytaj dalej