Rondels (mysterious neolithic circular enclosures in Central Europe) and Sonnenobseratorium Goseck erbaut 5.000 v Chr

Rondels (mysterious neolithic circular enclosures in Central Europe)

Rondely (mystické stavby pravekej Európy) Approximately 120–150 Neolithic earthworks enclosures are known in Central Europe. They are called Kreisgrabenanlagen („circular ditched enclosures”) in German, or alternatively as roundels (or „rondels”; German Rondelle; sometimes also „rondeloid”, since many are not even approximately circular). They are mostly confined to the Elbe and Danube basins, in modern-day Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, as well as the adjacent parts of Hungary and Poland, in a stretch of Central European land some 800 km (500 mi) across.[2]

https://www.youtube.com/watch?v=eCzDVRW0vSc

 

They date to the first half of the 5th millennium BC; they are associated with the late Linear Pottery culture and its local successors, the Stroke-ornamented ware (Middle Danubian) and Lengyel (Moravian Painted Ware) cultures. The best known and oldest of these Circular Enclosures is the Goseck circle, constructed c. 4900 BC.

 

Rondel je monumentálna stavba s kruhovým pôdorysom ohraničeným drevenými palisádami a priekopami so štyrmi bránami, ktoré sú väčšinou orientované na svetové strany. Objavuje sa na Slovensku, Morave, Čechách, Maďarsku, Bavorsku, Porýní a taktiež v Británii. Tieto praveké stavby pochádzajú z obdobia mladšieho neolitu (4900-4500 pred. na. l.) a patria k tzv. lengyelskej kultúre Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie. Rondely jsou kruhové areály o průměru od 30 do 210 metrů (nejčastěji mezi 55 a 97 m)[1], které se regionálně liší, ale většinou jsou obehnané příkopem (obvykle jedním až třemi) a často jednou nebo více kůlovými palisádami. Vnitřní prostor nebyl obýván, ale nachází se zde jámy (možná obětní), pozůstatky pecí a ohnišť. Rondely se často vyskytují na vyšších místech sídliště, s dobrým rozhledem. Vědci vedou spory o jejich funkci. Jejich názory by se dali rozdělit do skupin: Místa kultu → Nábožensko-rituální Opevnění → Vojenský Místo setkání a obchodu (tj. výměny) → Společenský Místo společné práce, která zceluje společnost → Sociální Místo pro provozování her [1] Místo sloužíci pro provozovaní proto-divadelních forem – rituálú v kontexte obřadů[2] Nejčastěji se vyskytuje názor, že rondel má více funkcí, např. jedná se původně o rituální stavbu (nejstarší stavby tohoto typu v dějinách lidstva), která měla i funkci shromaždiště a v případě potřeby se dala bránit. Z území Evropy je známo přes 100 rondelů. U nás se rondely vyskytují v období kultury s vypíchanou keramikou (4900 – 4200 př.n.l.) a kultury s moravskou malovanou keramikou. Příklady rondelových lokalit: Těšetice-Kyjovice pol. Sutny, Bylany, Svodín, Žlkovce, Vedrovice, Friebritz, Bučany, Komjatice, Kľačany, Veľký Cetín, Golianovo, Hosťovice, Žitavce, Nitriansky hrádok, Vochov, Ústí nad Labem, Mírové náměstí (nález ze srpna 2006) Kolín[3] V roce 2007 byli rondely zdokumentované v 16 části serialu Záhady.sk, která se zaoberala záhadními místami na Slovensku. Byl tady zdokumentován rondel v Bučanech s odborními komentármi PhDr. Juraja Pavúka DrSc. (rondel v Bučanech) a PhDr. Rudolfa Irša (rondel v Holíči). V roce 2013 vydal experimentální bubeník a skladatel Lucas Perny sólový album The Rondel, kterí byl inspirován rondelmi, o kterých psal také svou vědeckou práci. Music: Lucas Perny – The Rondel, Studio P, 2013 (tracks Zeuhl Tendiwa Udea, Ritual, Moonlight Lullaby Of Lengyel Culture)

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0Hw0PQqASY

https://www.youtube.com/watch?v=ljWWLaaG8Lw

Das Sonnenobservatorium von Goseck ist eine jungsteinzeitliche Kreisgrabenanlage in der Nähe von Goseck/Burgenlandkreis @ Sachsen-Anhalt. Die Anlage wurde vor ca 6900 Jahren errichtet während der Kultur der Stichbandkeramik. Einige Archäologen bezeichnen diese Anlage als das älteste Sonnenobservatorium der Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=7A_iB5EObqE

Podziel się!