Niklot Szczecin: Ważna rozmowa z Tomaszem Szczepańskim (Barnimem)

Ważna rozmowa z Tomaszem Szczepańskim (Barnimem)

Wielu środowiskom i wielu ludziom w Polsce oraz zagranicą (wschodnią i zachodnią) zależy na tym aby Polacy zostali jak najdrobniej podzieleni, odizolowani od siebie i zatomizowani w swoich działaniach społecznych, politycznych, a szczególnie stłamszeni w ambicjach i celach narodowych.

Jak wiecie od początku zaistnienia tego portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata i Ruchu Wolnej Polski w roku 2009 działamy tutaj w duchu JEDNOŚCI Polaków, a szczególnie Ruchu Słowiańskiego i Wolnościowego. U podstawy tego działania leży zawsze i nieodmiennie Polska Racja Stanu, czemu wielokrotnie dawaliśmy tutaj wyraz swoją postawą i artykułami.

Mając pełną świadomość celowości działań dzielących Polaków i Ruch Narodowy, Słowiański i Wolnościowy, ich wręcz przemysłowego charakteru, przyjmujemy świadomie postawę zupełnie przeciwną od zamierzonej przez WROGÓW POLSKI: czy to jawnych czy ukrytych, świadomych czy nieświadomych antypolskich korzeni / fundamentów leżących u podstaw ich publicznego działania dzielącego Polaków.

Wszak nie zgadzać się między sobą w niektórych poglądach (osobiście czy grupowo, na mniejszych czy większych polach i płaszczyznach światopoglądowych) nie może oznaczać nie móc współdziałać w sprawach zasadniczych i ważnych dla OJCZYZNY I MACIERZY.

Publikujemy dzisiaj obok siebie artykuł Tomasza Kosińskiego i wywiad z Tomaszem Szczepańskim, aby podkreślić naszą otwartość, konieczność JEDNOŚCI i Jednoczenia się Polaków w działaniach Wolnościowych na rzecz Polski.

Osobiste animozje  muszą dzisiaj zejść na plan dalszy wobec totalitarystycznego zagrożenia z jakim mamy do czynienia w naszej ojczyźnie i na świecie.

Każdy był kiedyś młody i każdy popełnia błędy nie tylko kiedy jest młody. Najświeższy podział na Turbolechitów i wyznawców Dogmatu o Słowianach jako prymitywnych , zapóźnionych cywilizacyjnie przybyszach na odwiecznie niemieckie ziemie między Renem a Bugiem oraz Skandynawią i Dunajem w V wieku n.e. z prypeckich bagien – był i jest taką próbą przemysłowego podzielenia Ruchu Słowiańskiego, Wolnościowego i Narodowego w Polsce i na świecie.

Podobnym działaniem był stan wojenny 2020-2023 i jego wymyślona podstawa pandemiczna, jak i jest tocząca się od tamtego czasu III Wojna Światowa (tak w jej wymiarze „zimnym” – celno-gospodarczym, jak i od 2022 roku „gorącym” – kinetycznym).

Publikowaliśmy tutaj i publikujemy artykuły będące owocem postępowej, współczesnej Narodowej Myśli Polskiej, tej zarówno autentycznie lewicowej (Racjonalista – M. Agnosiewicz [W.M.Gawlik], P. Witkowski, T. Kosiński i inni) jak i prawicowej (Stowarzyszenie Niklot i T. Szczepański, Z. Słowiński, W. Glaner, „Opolczyk” [A. Szubert], czy prawicy katolickiej – prof. A.Wielomski, M. Ziętek-Wielomska, St. Michalkiewicz, W. Gadowski, R. Piech i inni), a także wielu przedstawicieli myśli wolnościowej i narodowej ideowo-neutralnej (J. Zagórski, J. Sokal, M. Taran, B. Góralski i inni), jak też apolitycznej (prof. M. Matyja, J. Zięba, A. Choinski i inni).

Stawaliśmy też zawsze przeciw bezprawnym działaniom i cenzurze stosowanej przez aparat państwa polskiego wobec przeciwników politycznych aktualnych Zarządców Polski np.: przeciw prześladowaniu M. Piskorskiego i Partii Zmiana, czy przeciw prześladowaniom Adolfa Kudlińskiego albo Dzikiego Preppersa, redakcji wRealu 24, NTV, N.Czas. com, Myśli Polskiej itp. Postępowaliśmy do tej pory w ten sposób i będziemy nadal tak postępować.

Prawdziwym weryfikatorem czyichś intencji jest to czy stara się Jednoczyć Ruch Wolnościowy, Słowiański i Narodowy w Polsce czy też stara się go podzielić i zneutralizować. Będziemy działać aż do pełnego sukcesu, do proklamowania Wolnej Polski, nie licząc się z konsekwencjami i próbami oczerniania nas jak np tutaj: (https://bialczynski.pl/2017/12/04/operacja-potocki-klamca-radoslaw-patlewicz-o-czeslawie-bialczynskim-na-you-tube/)

Współcześnie podział ten  – na lewo i prawo, czy turbolechitów (autochtonistów) i wyznawców wąskiego historyzmu / dogmatów nauk historycznych (allochtonistów) – jest jeszcze jednym dosyć bezsensownym i przemyślnym sposobem na Podzielenie Polaków i zatomizowanie ich wspólnoty narodowej jak i wolnościowych działań i dążeń do emancypacji spod obcej kurateli.

Czytaj dalej

Na Święto Drzew (2 maja)

Na Święto Drzew (2 maja)

Jeżeli ktoś myśli że najdoskonalszą istotą żyjącą na Matce Ziemi jest Człowiek to popełnia gruby błąd. Tak gruby jak pień tego drzewa. Najdoskonalsze istoty na Ziemi to Drzewa, które odżywiają się wyłącznie wodą , czystymi minerałami z ziemi i światłem i powietrzem, a żyjąc tworzą powietrze dla Człowieka, a więc dają mu w darze możliwość oddychania, czyli życia.

 

Czytaj dalej

Nowa Wszechnica – Kraków – 20 04 2024 (Dziękujemy!)

Nowa Wszechnica – Kraków – 20 04 2024

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom pierwszego Spotkania Nowej Wszechnicy  za czynną obecność i wspólną wymianę myśli. Był to  w moim odczuciu naprawdę imponujący start ważnego przedsięwzięcia – Nowej Przestrzeni jednoczenia Wolnych Polaków i wymiany wolnych idei.

Kto uczestniczył ten wie, że Nowa Wszech+Nica znaczy po prostu:

Nowy Początek (πERrwsza IskRA) – Nowa Jedń (Jedność / Jedyność) Nowy PARAdygmat.

Czytaj dalej