Sara Orzechowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń): Próba stworzenia nowego nurtu inspirowanego kulturą przedchrześcijańską (Rec. Lech Ostasz, Filozofia prasłowiańska. Próba rekonstrukcji i uzupełnienia, Wyd. FDS, Olsztyn 2017)

Próba stworzenia nowego nurtu inspirowanego kulturą przedchrześcijańską (Rec. Lech Ostasz, Filozofia prasłowiańska. Próba rekonstrukcji i uzupełnienia, Wyd. FDS, Olsztyn 2017)

Czytaj dalej