Rafał Kopko Orlicki: Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – Zakończenie oraz Uzupełnienia i objaśnienia do projektu Konstytucji Konfederacji Narodów Międzymorza

Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – Zakończenie

Szanowni Czytelnicy – Wolni Ludzie – Polacy, niniejszym zakończyliśmy publikację Projektu Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza.

Wszelkie uwagi do Projektu prosimy kierować na adres mailowy: konstytuanta@op.pl

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – ROZDZIAŁ XV: Nadzwyczajne przepisy karno – wykonawcze wobec osób pełniących ważne funkcje społecznie + ROZDZIAŁ XVI Wnioski normatywne dla ustrojowych praw konstytucyjnych Konfederacji i Wielkiej Rady Historyczno – Etycznej KNM (WRHEK)

Projekt Konstytucji dla Rzeczpospolitej Polskiej i Konfederacji Narodów Międzymorza – ROZDZIAŁ XV

Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI + ROZDZIAŁ V ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – ROZDZIAŁ IV

 

Czytaj dalej

1. NTV: Drugie „Święto Jedności” – Kraków zaprasza; 2. Jerzy Zięba: Polsce i Polakom na ratunek!; 3. Andromeda: Rosja – Nietrafione prognozy gospodarcze w 2022, które będą aktualne w 2023; 4. Jagiellonia TV: Wróg u bram. Co Putin planował zrobić z Polską i Europą?

Drugie „Święto Jedności” – Kraków zaprasza

Cytat z materiału nr 4: „Dzisiaj młodzież rosyjska dorasta w przekonaniu, że to ich przodkowie założyli Rzym i Jerozolimę. I nie jest to żart” – słuchajcie i oglądajcie ten materiał zwłaszcza od 11’40”  na temat nauczania w Rosji o tym kto ukształtował Cywilizację Europejską, a nawet światową i o Etruskach! Piszę o tym i mówię od 30 lat, a Moskale to robią. Wpierw ukradli Kijowowi dzieje Rusi, teraz kradną całej Słowiańszczyźnie jej dzieje i przypisują je MOSKALOM! A co robią antypolskie w gruncie rzeczy władze w Warszawie? Zabraniają uczyć o Wielkiej Lechii i wyśmiewają ją, torpedują wiedzę o Starożytnej Słowiańszczyźnie, ośmieszają potrzebę poszukiwania korzeni przez Polachów / Polaków i potrzebę odbudowy Etnosu Wielkiej Polski.  Kompletnie nie rozumieją, że tylko Wielka Polska, ludzie – Polacy –  mający poczucie  przynależności do Starożytnej Europy jako swojej KOLEBKI, mogą / będą w stanie – dać impuls do stworzenia Międzymorza. Że tylko Wielka Polska może dać Iskrę, która spowoduje, że Europa Środkowa wspólnie sprzeciwi się planom MOSKALI  i NIEMCÓW i stanie się Rzeczywistym PODMIOTEM POLITYCZNYM – Konfederacją Wolnych Narodów – Wzorem dla Świata… To Świadomość kształtuje Świat Materialny, i bez Świadomości Lechickich Korzeni oraz prawdziwych dziejów Starożytnych Słowiano-Aryjskich Kultur Naddunajskich i Nadwiślańskich nie sposób zbudować Wolnego Międzymorza / Trójmorza.

Rzecz bowiem w tym że te „teorie”, które do niedawna były uważane za mity (i są propagandowo w tym filmie określane jako mrzonki i mity oraz ośmieszane jako paliwo propagandy Moskwy) są dzisiaj udokumentowaną PRAWDĄ NAUKOWĄ, ale nie dotyczącą Moskali, lecz Słowiano-Ariów. Więc nie samych nawet Słowian, ale też i Ariów (Pre-Scytów, Scytów, Sarmatów, przodków dzisiejszych Słowian, Persów i Hindusów) jak i Staro-Europejczyków. Oni  razem z Pra-Słowianami tworzyli takie starożytne kultury jak Starczewo, Vincza, Lendzielską, Pucharów Lejkowatych, Trypolską czy wreszcie Kulturę Ceramiki Sznurowej i Łużycką (Lugijską / Lęgijską / Lechicką).

Jest więc prawdą że Słowiano-Ariowie i Staro-Europejczycy stworzyli ważną część Cywilizacji Europejskiej u jej podstaw – nie oznacza to jednak że stworzyli Imperium Rzymskie, Grecję Starożytną ani że zbudowali Jerozolimę chociaż ją zdobywali, a tak zwana Inwazja Ludów Morza – B-Haratu (Hariów, która miała wiele fal a nie jedną i wychodziła z Łuku K-Har-pat, znad Dunaju) dała podwaliny lub miała wpływ w dużym zakresie na ukształtowanie Cywilizacji Sumeru, Babilonii, Krety, czy Kraju Hetytów, Persji i Indii Sanskryckich. Nie oznacza to też, że nie istniała Europa Celtycka czy Nordycka, Romańska, Chrześcijańska, Anglo-Saska, a nawet Arabska czy Osmańska, czy Żydowska. Nie oznacza to na pewno, że jedynie Moskale mogą się czuć spadkobiercami tego dzieła.

Polityka zależnych od Zachodu władz Polski prowadzi do kradzieży Etnosu Słowiańszczyzny przez MOSKALI i przez Niemców. Ten proces bezkarnego zawłaszczania Etnosu Słowiano-Ariów Wschodnich – czyli Scytów i przedstawiania ich jako Ludu Mongolsko-Tureckiego obserwujemy również w wykonaniu innego autorytarnego reżimu ze Wschodu – władz Kazachstanu. Niemcy przywłaszczyli nie tylko nazwę Prusów i mity oraz podania Łużyczan, Połabian, Wędów (Wenedów / Wandali), Ślązaków, Pomorzan, Czechów i Wielkopolan, ale także dzieje wszystkich archeologicznych kultur Europy Środkowej. Czynią to nadal – bezkarnie, podobnie jak Moskale. Czy haniebna kradzież przez Hitlerowskie Niemcy świętego znaku Słowiano-Ariów – Swastyki – powtórzy się teraz w wydaniu Moskali, którzy zbezczeszczą propagandowo prawdę historyczną o Starożytnej Słowiańszczyźnie i doprowadzą do zakneblowania tej prawdy na kolejne długie lata, jak to się stało w wypadku zakazu używania swastyki – skojarzonej symbolicznie ze zbrodniami hitlerowskimi? Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Rozdział II – NORMY ETYCZNE I OPARTE NA NICH REGULACJE PRAWNE I

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Rozdział II

W wielonarodowym, niezwykle szerokim zjednoczeniu jak Konfederacja Narodów Międzymorza, oparcie przepisów prawa zasadniczego na jednoznacznie postawionych normach etycznych i prawach z nich zrodzonych, na wskazanych przykładach ich naruszania, na konsekwencjach prawnych za ich łamanie, jest koniecznością. Tylko w ten sposób, zbudujemy trwałe, wspólne postrzeganie etyki, bez najmniejszych odchyleń pomimo naszych różnic kulturowych i odmiennych doświadczeń historycznych. Dlatego, rozdział niniejszego projektu Konstytucji oparty na takich fundamentach, uznałem za konieczny. Tym się ta konstytucja będzie różnić zasadniczo od dotąd znanych na Świecie, ale będzie to jej zaletą i przykładem dla innych, pobudzając narody Ziemi do wprowadzania zupełnie nowych, wspólnych etycznie, praw podstawowych.

  Czytaj dalej

Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

 

Czytaj dalej

Jerzy Zięba – 3 Wypowiedzi dla TV Trwam nie dopuszczone przez o. Rydzyka do emisji + Demokracja Bezpośrednia jeszcze w tej kadencji Sejmu – Przed wyborami Jesienią 2023 (algorytm postępowania)

Demokracja Bezpośrednia jeszcze w tej kadencji Sejmu – Przed wyborami Jesienią 2023

Przedstawiony poniżej plan według mnie nie jest żadnym planem A w stosunku do planu powołania Komitetów Wyborczych Demokracji Bezpośredniej przez Janusza Zagórskiego do startu w Wyborach do Sejmu Jesienią 2023, który Jerzy Zięba nazwał planem B. To określenie jest mylące bo obydwa te plany muszą iść równolegle i być realizowane JUŻ – NATYCHMIAST, a kolejnym powinno być formowanie Konstytuanty dla Konstytucji Konfederacji Międzymorza (KKM) i RP – niezależne od tych dwóch planów. 

Czytaj dalej

1. Układ Otwarty: Jacek Bartosiak – Wielka Zmiana 2022. USA się wzmacnia, Rosja słabnie, Polska przed wielką szansą; 2. Bogdan Morkisz: Pięć minut filmu, które każdy powinien zobaczyć!; 3. Andromeda: Igor Iwanowicz Girkin w eleganckiej piwnicy rozmawia o przyszłości, polityce i ostatnich przygodach; 4. Globalista: Coraz więcej PAŃSTW blisko BANKRUCTWA – Wielka fala długu

Wielka Zmiana 2022. USA się wzmacnia, Rosja słabnie, Polska przed wielką szansą

Wielka Zmiana 2022 – to Wielka Zmiana Geopolityczna, Wielka Zmiana Gospodarcza, Wielka Zmiana kinetyczno-fizyczna pozycji Serca Świata – KORONY – Powrót KORONY do jej właściwej funkcji organizatora i regulatora oraz Jądra Wspólnoty Międzymorza / Trójmorza. To nie ulega wątpliwości. Koło już się PRZETOCZYŁO, KULA RzeczyIstności pędzi. Będą bariery, będą barykady, będą zakręty, będą wzloty i upadki, będzie nawracanie Wisły Kijem – jak to obserwowaliśmy podczas odbudowywania Świadomości Korzeni i bycia Sercem Świata wśród Polaków, Narodu Polskiego. To wszystko jeszcze będzie.  Ale Kierunek RzeczyIstności nie zmieni się.  Niezależnie od tego jak widzą to ludzie zajmujący się geopolityką, wojskowością, polityką – Tak jak nie przewidzieli że wybuchnie WOJNA tak nie przewidują dzisiaj nadal jak NAPRAWDĘ potoczą się dalsze dzieje. Nie ma co mówić o tym co by było gdyby… bo stanie się to co MUSI SIĘ STAĆ ABY WIELKA ZMIANA ZASZŁA NA WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH. JEDNĄ Z TYCH PŁASZCZYZN SĄ PRZEMIANY SPOŁECZNE, ZMIANA KONSTRUKCJI STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH I PIRAMIDY WŁADZY. JEDNĄ Z TYCH FUNDAMENTALNYCH ZMIAN JAKIE MUSZĄ ZAJŚĆ JEST WPROWADZENIE W POLSCE I UKRAINIE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. DLATEGO ZARAZ PO NOWYM ROKU ROZPOCZNIEMY PUBLIKACJĘ PROJEKTU KONSTYTUCJI MIĘDZYMORZA/ TRÓJMORZA. JEST TO KROK NIEZBĘDNY, KROK KTÓRY MY POLACY MUSIMY ZAINICJOWAĆ I WYKONAĆ GO W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ CAŁEGO MIĘDZYMORZA  ROZPRZESTRZENIAJĄC IDEĘ RUCHU WOLNYCH LUDZI I PRAWDZIWEJ DEMOKRACJI NA CAŁY OBSZAR PRZYSZŁEJ KONFEDERACJI.

Duch Czasu – Duch Dziejów o którym jest mowa w materiale nr 1 – musi być przede wszystkim dobrze odczytywany i rozumiany .  Ta rozmowa nie wskazuje na naprawdę głębokie odczytanie Ducha Czasów. Na szczęście ÓW DUCH (Światło Świata) jest Większy i Bardziej po stronie Serca Świata i Korony Świata niż oni sobie wyobrażają. A przecież już sam fakt, że Wielka Rosja upada z powodu rozpoczęcia Wojny z Ukrainą, że ziemie które na początku zdobyła są jej teraz łatwo odbierane („łatwo” – przy całym szacunku dla ofiary krwi Ukraińców, która jest wielka i niezbędna), mało tego że razem z rosyjskim wojskiem opuszczają je MASOWO – jak Chersoń (100 000 osób), czy Krym – Rosjanie (ludzie identyfikujący się z Moskwą i Kremlem), czyli że ziemie te są de-rusyfikowane na skutek działania Kremla RAZ NA ZAWSZE (!!!), powinno dać rozmawiającym bardzo wiele do myślenia.

Nie taki był zamiar Moskwy – dzieje się coś odwrotnego niż spodziewał się KREML i Cały Przemądrzały Świat PANÓW (Właścicieli) oraz ich strategów, polityków,  wojskowych, ekonomistów, naukowców innych specjalności (historyków, politologów, statystyków), socjologów i speców od mediów, od propagandy głównego ścieku. Stało się coś odwrotnego niż wyobrażała sobie Zachodnio-Europejska, Żydowska i Anglosaska  Banksterka, odwrotnego niżby tego chciała. Stało się coś odwrotnego niżby chciała Banksterka Moskiewska i Pekińska i Irańska!!!

Nikt z nich na poważnie nie brał pod uwagę 24 lutego 2022 roku klęski Rosji i zwycięstwa Ukrainy, ani ścisłego sojuszu, wręcz BRATERSTWA nie tylko Ukrainy z Polską, ale Polaków z Ukraińcami. Na naszych oczach Konfederacja Trójmorza staje się PODMIOTEM zamiast być wieczystym dawcą taniej siły roboczej (współczesnych niewolników) i stanowić montownię Zachodu wysysaną ekonomicznie do dna. Nie tak miało być! Jak to się stało??? Największym zagrożeniem dla procesu Wielkiej Zmiany jest faszyzm / nazizm – zjawisko odradzające się na świecie jak nieśmiertelna chimera, zjawisko które zaczyna nas osaczać ze wszystkich stron. Na nie najlepszym lekarstwem jest Demokracja Bezpośrednia.

Naprawdę nie żartuję… A ci którzy myślą, że to jest żart niech sobie przypomną, jak się śmiali kiedy mówiłem, że Słowiańszczyzna jest Starożytna, że Wielka Lechia istniała, że Polska jest Sercem Świata, że z Polski wyjdzie Iskra itd, itp. … Dzisiaj mówię wam, że POLSKA jest nie tylko Sercem ale i KORONĄ Świata i promieniuje z niej Demokracja Bezpośrednia i Wijozowia Przyrody  – Wiara i Wieda Przyrodzona Słowian = Koniec Niewolnictwa.

Pomyślcie o tym co zesłało nam Światło Świata w Serce Świata, w KORONĘ w roku 2022. Pomyślcie czym naprawdę jest TO Serce i TA Korona.

To jest najlepsza wiadomość na koniec roku jaką moglibyście sobie wymarzyć – Prawdziwa Gwiazdka z Nieba. I MACIE JĄ!!! Uwierzcie Bezwarunkowo w Swoją SIŁĘ, SIŁĘ Która tkwi i działa w Każdym z Was, w Każdym z NAS! Sami zrobiliśmy sobie ten Prezent Noworoczny.

To takie drobne podsumowanie Wielkiej Zmiany w pewnym – ale niesłychanie ważnym i poważnym jej ASPEKCIE w roku 2022. Oczywiście są inne aspekty z którymi musimy się uporać i są to aspekty z olbrzymimi konsekwencjami działania polityków polskich i rządu polskiego ponad Głowami NARODU bez jego upoważnienia dla podejmowanych decyzji w marcu 2020 roku i w ciągu dalszych dwóch lat – skutki i aspekty: finansowe, gospodarcze, społeczne, polityczne, zdrowotne i w zakresie zaufania społecznego do rządzących, administracji i wymiaru sprawiedliwości.

O tych innych skutkach i płaszczyznach mówi np materiał nr 2 oraz materiał nr 4. Materiał numer 3 nie jest wcale mniej poważny, czy bardziej błahy – On pokazuje Wielką Zmianę jaką przeszliśmy MY jako Polacy / Ukraińcy / Białorusini, ale i jaką przeszli / przechodzą Rosjanie – w aspekcie i na płaszczyźnie PSYCHOLOGICZNEJ. To niesłychanie ważna i poważna zmiana o wielkich konsekwencjach.

Czytaj dalej

1. Jerzy Zięba: Prof Mirosław Matyja – Coś dobrego będzie! + Nowe rozdanie 2 i 3 (Demokracja Bezpośrednia); 2. GNN: Podsumowanie stanu wiedzy na temat skutków szczepień na Covid – okrągły stół w Senacie USA; 3. Kapitan Lisowski – dr Sokołowski – Polska w tej wojennej układance. Otwarcie tematu i cyklu; 4. Ator: Globaliści w Szoku! Ludzie Przejrzeli na Oczy! Nie Chcą CBDC i Zamordyzmu!

Nowe rozdanie 2 (Demokracja Bezpośrednia)

Obrazek a propos oszalałej polityki energii odnawialnej i jądrowej, globalnego ocieplenia oraz samoregulacyjnych mechanizmów Żywej Matki – Ziemi.

A propos Demokracji Bezpośredniej to podstawą jej funkcjonowania są Media Publiczne NARODOWE będące pod Kontrolą Narodu a nie żadnych partii – to jest dokładnie to o co chodzi.

Kto mówi że w Demokracji Bezpośredniej będzie decydować 20 osób spod budki z piwem o np. obowiązku szczepień przymusowych dla wszystkich Polaków jest kompletnie ogłupiony propagandą tych 400 osób spod Ciemnej Gwiazdy, które siedzą w Sejmie od 1989 roku do dzisiaj przez ponad 30 lat. Widzimy tam te same gęby pełne frazesów, gęby tych samych „demokratów”, którzy sprzedają Polskę na wyprzódki a to Moskwie, a to Berlinowi, a to Brukseli, a to Waszyngtonowi, a to Tel Avivowi – i tak na zmianę przez te wszystkie lata. Prawo do decydowania o własnym zdrowiu i przyjmowaniu leków – jest Prawem Człowieka i Obywatela, jest Prawem Przyrodzonym, Naturalnym i Niepodważalnym –  i takie prawa nie mogą podlegać żadnemu referendum w Demokracji Bezpośredniej – o czym wyraźnie mówi tutaj profesor Mirosław Matyja.

Czytaj dalej