Mosuo, Khasi, Garo – królestwa kobiet, czyli Aryjskie Amazonki w Kutaju (Chinach) i Windji (Indiach)

Mosuo, Khasi, Garo  – królestwa kobiet, czyli Aryjskie Amazonki w Kutaju

Odgrzewam stare artykuły, ale w nowym kontekście – od ich publikacji minęło 5 lat i pojawiły się nowe sensacyjne fakty. kobiety-mosuo-pala-fajki-zarzadzaja-17541_lKobiety Mosuo palą fajki, zarządzają rodzinnym domem i majątkiem. Mężczyźni całe życie mieszkają z matkami

Czytaj dalej

Przypominamy: Wielka Zmiana w Polsce: Nowa Cywilizacja w masywie Ślęży – Janusz Zagórski

Nowa Cywilizacja w masywie Ślęży – Janusz Zagórski

polska

Demokracja Bezpośrednia nim zostanie zaproponowana na serio wszystkim Polakom i wszystkim obywatelom świata musi zostać wpierw poddana próbie, przejść swoje testy na mniejszej grupie obywateli. To właśnie proponuje Ruch Wolnych Ludzi i Ruch Wolnej Polski pod Ślężą w SOBÓTCE I POBLISKICH GMINACH.

Czytaj dalej

Rafał Kopko – Orlicki: „Bóg Prawdziwy czy Kapłański?”

ssssPublikuję tekst napisany z okazji Katolickich Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (nie wiem czemu słowo „katolicki” pomija się w oficjalnych tytułach tego wydarzenia – czy to próba uzurpacji i nadużycie? – oceńcie sami) przez miłośnika i badacza Słowiańszczyzny, a jednocześnie Wolnego Chrześcijanina Rafała Kopko Orlickiego mimo, że jak zdecydowana większość czytelników tego blogu, nie identyfikuję się z tą religią ani z tym systemem wiary, ani nie uznaję za fakt historyczny istnienia Jezusa takiego jakim go przedstawia Chrześcijaństwo, a tym bardziej nie uznaję fenomenu boskości, takiego jaki miałby on reprezentować według Ksiąg Ewangelistów.

Jednakże tak jak mówiłem w Radzimowicach (czerwiec 2016 – Kres/Krasz/Kupała), różne odmiany wiary wśród  Słowian, cieszyły się przez tysiąclecia swobodą wyznawania oraz wolnością obchodów świąt i obrzędów. Tak było szczególnie wśród Polaków, którzy stanowili do końca XVIII wieku główny ośrodek kulturotwórczy w całej Słowiańszczyźnie, byli krzewicielami wiary i tradycji Sarmacji , a także wzorem, który wszyscy Słowianie chętnie naśladowali, i na który się powoływali – jako na wzór religijnej i każdej innej formy wolności.  Jest to nasza słowiańska, POLSKA, prawdziwie Europejska tradycja i spuścizna – ta swoboda wyznań, oddawania czci różnym bogom, która była obecna jeszcze w Starożytnej Słowiańszczyźnie: Wielkiej Scytii, Wielkiej Sarmacji, Harii/Bharacie, Wenedii i Wielkiej Lechii, a potem w Polsce tzw. historycznej, czyli I Rzeczpospolitej Sz-Lacheckiej. Nawet po rozbiorach idee promieniujące z Polski i od Polaków, mimo haniebnej wcześniejszej jezuickiej kontrreformacji, kontynuowanej pod Zaborami i trzebiącej bezwzględnie wszelkie inne odmiany wiary na ziemiach polskich poza religią Korporacji Watykańskiej, przeniknęły całą Słowiańszczyznę, a potem cały świat (np. idea równości obywateli – Konstytucji 3 Maja, idea wolności człowieka, idea wolności narodów).

Kultywowały tę wolność wyznania, wolność wiary i wierzeń także inne pradawne kultury i ludy Europy Przedchrześcijańskiej, starożytnej, takie jak: Celtowie, Rzymianie, Grecy, Skandynawowie, Bałtowie czy Finowie. Wszystkie Ludy Europy (Białego Lądu) wyznawały do pojawienia się tzw. chrześcijaństwa rzymskiego i feudalizmu (postrzymskiego systemu Pan-Niewolnik) swobodę wyznawania różnych odmian wiary przyrody. Tak zwane chrześcijaństwo przybyło do Europy od pasterskich wspólnot Małej Azji i nijak ma się do naszej kultury rolniczej, a dzisiaj post-przemysłowej, kultywowanej  w Europie od 10.000 lat do jego przybycia i wprowadzenia jako narzędzia zniewolenia Europejczyków.

To są prawdziwe korzenie Wolnych Ludzi, Wolnej Europy, Wolnej Polski. OTO JEST prawdziwa podstawa Wspólnoty Europejskiej, Kultury Europejskiej.

Prawdziwa Tradycja Europejska to Wiara Przyrodzona i wolność wyznawania dowolnej wiary, która nie wymaga żadnego Pośrednictwa Pasożytów.

Jedynym warunkiem tejże wolności jest NIENARZUCANIE własnej wiary innym, którzy wyznają inne rodzaje wiary i wartości, także i tym którzy w istnienie boga w ogóle nie wierzą.

Rolą Państwa jest stać na straży tych zasad WOLNOŚCI WYZNANIA i strzec ładu społecznego przed naruszeniami przez jakakolwiek zorganizowaną instytucjonalnie RELIGIĘ.

WRZAWA JAKĄ CZYNIĄ KATOLICY DZISIAJ, W DOBIE ZAGROŻENIA WOLNOŚCI W EUROPIE, WOKÓŁ SWOJEJ RZEKOMO JEDYNIE SŁUSZNEJ RELIGII, KTÓRA MA BYĆ JEDYNĄ PERSPEKTYWĄ OCALENIA EUROPY PRZED ISLAMEM, JEST NADUŻYCIEM OPARTYM NA WIELOWIEKOWYM KŁAMSTWIE.

JEDYNĄ OSTOJĄ NASZYCH EUROPEJSKICH WOLNOŚCI I WARTOŚCI JEST PAŃSTWO, KTÓRE NIE POZWALA ŻADNEJ RELIGII I ŻADNYM WYZNAWCOM JAKIEJKOLWIEK RELIGII NA NARZUCANIE INNYM EUROPEJCZYKOM SWOICH OBYCZAJÓW I ZASAD PRZEZ SIEBIE WYZNAWANYCH. JEŚLI JAKIEKOLWIEK EUROPEJSKIE PAŃSTWO NIE SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW TO NALEŻY JE BEZWZGLĘDNIE NAPRAWIĆ, GDYŻ ZEPSUTA CZĘŚĆ PSUJE CAŁOŚĆ. Niestety Polska Współczesna nie jest Wolna i nie może być pod względem tolerancji religijnej wzorcem dla innych narodów Europy. WZORCEM DLA INNYCH JEST OBECNIE JEDYNIE ISLANDIA.

TĘ WOLNOŚĆ POLSKĄ, WIELOWIEKOWĄ, ODWIECZNĄ, STAROŻYTNĄ, SARMACKĄ kontynuujemy tutaj, W MIEJSCU KTÓRE STANOWI EMANACJĘ WOLNEJ  POLSKI  i niniejszym artykułem istnienie Wolnej Polski potwierdzamy.

Istnieje wolność pisania, wolność publikowania, ale i wolność czytania, oglądania i wolność odbioru jakichkolwiek treści. Wolna Wola, kto chce zapraszam do lektury, kto nie ma ochoty – rozumiem doskonale i podzielam również ten osąd.

CB

ssss

Rafał Kopko Orlicki  – „Bóg Prawdziwy czy Kapłański?”

Bardzo się cieszę ze Światowego Zlotu Młodzieży Katolickiej w Polsce. To świetna reklama dla naszego udręczonego kraju, oczernianego przez tajemnicze i spiskujące przeciwko Słowianom a szczególnie Polakom, środowiska i nacje. Wolałbym tylko, aby był to zlot nie religijny, nie indoktrynowany socjotechnicznie, żadnymi obrządkami ani nauczaniem wynikającym z tradycji kościoła, który wyrósł na zbrodni i wiekach mordów oraz siłowego wprowadzania tejże religii. Prawdziwy Kościół Chrystusowy, to moim zdaniem ludzie widzący w Jezusie przewodnika, mędrca, wiedzę, przykład etyczny, we wszystkim co prowadzi do poznania natury i woli Boga. Bez jakiejkolwiek organizacji polityczno – religijnej, a szczególnie tej, jaką od wieków jest Watykan Rzymski. To wiedza oparta na intuicji, poszlakach i zgodności z podstawową, pradawną etyką niektórych cywilizacji (np. Arjowej Zaratustry, Wedyjskiej), przeciwna innym – nie etycznym. Kto tą wiedzę wyczuwa, widzi jej zgodność z powyższym, ten żyje wiarą.

Czytaj dalej

Ezoteryka Wyspy Wielkanocnej, czyli RApa Nyji a teoria Macimowy S. Szukalskiego.

Ezoteryka Wyspy Wielkanocnej, czyli RApa Nyji a teoria Macimowy Szukalskiego.

Hodges_easter-islandA View of the Monuments of Easter Island, Rapanui, c. 1775-1776 by William Hodges.[22] The earliest known painting of Easter Island.

(Widok monumentalnych posągów Ra-Pa-Nui wykonany przesz Williama Hodgesa – jeden z najwcześniej poznanych obrazów Easter Island (Wyspy/Isepu Osta-RA)

Przytaczam angielską etymologię za anglojęzyczną Wikipedią, ponieważ Polska Wikipedia wciąż jako narzędzie funkcjonujące w neokolonialnym kraju NIEWOLNYM, w ogóle nie zajmuje się etymologią nazw. Gdyby się zajęła wyszłoby na to, że zbyt wiele z nich ma słowiańskie korzenie, a dużo u zachodnich i u wschodnich WIELKICH (BIG EGO!!!) Sąsiadów Polski, po prostu polskie.

Moai_Rano_rarakuPosągi Anunakich rozmieszczone są wzdłuż wszystkich brzegów Rapanuji i spoglądają w bezkresny ocean we wszystkie strony Świata, a także do wnętrza wyspy, odwrócone plecami do oceanu/okeanusu-okołonasu. Odróżnijmy tutaj od razu Rzeczywisty ewentualny Kontakt Człowieka z Nadistotą taką jak Anunaki, od new age’owych głupot w których celują Anglosasi, robiący z Nadistot węże czy smoki. Ten zabieg był i jest chwytem propagandowym Wall Street i City of London wymierzony w Słowian. Ale to inna sprawa, którą tutaj się nie będziemy zajmować. Oto posągi Anunakich takich, jakich być może widzieli ludzie Ziemi. 

The name „Easter Island” was given by the island’s first recorded European visitor, the Dutch explorer Jacob Roggeveen, who encountered it on Easter Sunday (5 April) in 1722, while searching for Davis or David’s island. Roggeveen named it Paasch-Eyland (18th-century Dutch for „Easter Island”).[11] The island’s official Spanish name, Isla de Pascua, also means „Easter Island”.

Czytaj dalej