Wielcy Polacy – Stefan Banach ( 1892-1945) – Lwowska Szkoła Matematyczna

Wielcy Polacy – Stefan Banach ( 1892-1945) – Lwowska Szkoła Matematyczna

00xxStefan Banach (ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.

 

Jego ojcem był góral z Ostrowska, służący jako żołnierz w wojsku austriackim (później pracujący jako urzędnik w Krakowie) – Stefan Greczek, a matką prawdopodobnie góralka Katarzyna Banach[1]. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (właścicielki pralni – Franciszki Płowej i jej córki, Marii Puchalskiej). Znał osobiście tylko swojego ojca i czasami się z nim spotykał. Zgodnie z obietnicą daną matce ojciec łożył na jego utrzymanie. Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne.

Czytaj dalej

Tan 7: Święto Tynu Runów i Matki Ziemi: Perunika-Perunica, Rozkownik, Kosy (20 – 26 lipiec). Perunika a Gromnica.

Święto Tynu Runów i Matki Ziemi: Perunika-Perunica, Rozkownik, Kosy

Jest to święto Bogiń – żeńskie oraz żęcia/rżnięcia, żeńców- kośbiarzy, w tym Bogini Białobogi, Święto Środka Lata-Runi/Rujewita. To nie przypadek, że święto Tynu Runów i Tynu Matki Ziemi obchodzi się w lipcu, miesiącu który jest najgorętszy i najbardziej burzliwy w Polsce, czy szerzej w Środkowym Białym Lądzie (Europie).

rozkow nn Cvijet uskolisne perunike

 

Tak zwany dziki irys – czyli Rozkownik, a inaczej Perunika, lub Kosaciec. Dlaczego rozkownik? Bo, tak jak Perun swoim pierwszym wiosennym uderzeniem otwiera ziemię i zmusza ją by weszła na Ścieżkę Sporzenia i Rozmnożenia, nakładając na nią niejako jarzmo/obowiązek donoszenia ku szczęśliwemu rozwiązaniu płodu, tak Rozkownik rozkuwa Matkę Ziemię z owych pęt – wydaje ona od tej chwili aż do końca jesieni plony i płody, ku pożytkowi Zerywanów – ludzi i Zwierzorów – zwierzyny oraz samych Zróstów – roślin. Rozpoczyna się ZARZYNEK-KOSACIEC-PERUNIKA.

Tak jak miano Rozkownika i sam kształt kwiatu irysa nawiązuje swym wzorem do rozdzierającej niebo błyskawicy i kobiecego łona, tak i miano kosaciec nawiązuje do tego, że nadszedł czas kośby, odcięcia pępowiny między Zróstami a Matką Ziemią, czas zbierania plonów – głównie zbóż. Święto po dokonaniu tego Zbioru, poświęcone Rgłom, Sporom i samej Matce Ziemi, obywa się miesiąc później i znane jest powszechnie jako Zarzynek lub Dożynki. Katolicy przypisali je oczywiście kolejnej Maryi (Mającej RA), która miała i chciała zastąpić Matkę Ziemię, tyle że w owej duszpasterskiej zafałszowanej idei zabrakło już Ładu i sk-Ładu.

Czytaj dalej

Wielcy Polacy – Józef Tykociński-Tykociner (1877 – 1969): Dźwięk w filmie i radar

Wielcy Polacy – Józef Tykociński-Tykociner (1877 – 1969)

W polskiej Wikipedii oczywiście go nie znajdziecie! Dobrze, że przynajmniej Amerykanie piszą o nim „polski inżynier”

 

Swoją chlubną kartę Polacy zapisali również w rozwoju kinematografii. Pionierem w zakresie użycia dźwięku w filmie był pochodzący z Włocławka Joseph Tykociński-Tykociner. To on jako pierwszy nagrał dźwięk bezpośrednio na taśmie filmowej. Swój wynalazek zademonstrował na filmie, który nagrywała jego żona. Powiedział na nim: „będę dzwonił”, po czym… zadzwonił.

Czytaj dalej

Kazimierz Szulc (1825 – 1887) – Strażnik Wiary Słowian, słowianofil, wolny człowiek – II SSŚŚŚ (Warszawa-Poznań)

Kazimierz Szulc (1825 – 1887) – Strażnik Wiary Słowian, słowianofil

Kazimierz Szulc (ur. 15 października 1825 w Saminie, zm. 27 marca 1887 w Poznaniu)

 

Kazimierz Szulc był synem rolnika Kazimierza i Gertrudy z domu Truszczyńska. Do gimnazjum uczęszczał w Chełmnie, a od 1845 roku w Ełku. Brał udział w tajnym sprzysiężeniu przygotowującym powstanie. W 1846 roku został uwięziony, a następnie skazany na 8 lat twierdzy w procesie Ludwika Mierosławskiego i towarzyszy. Był więziony przez 2 lata w twierdzy grudziądzkiej, a uwolniony w 1848 roku wyjechał do Koszalina, gdzie w 1849 roku zdał maturę. Następnie we Wrocławiu studiował historię i geografię oraz wydawał pismo młodzieży polskiej „Znicz”. Podczas studiów należał do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego i od tego momentu, aż do końca życia pozostał wierny ideałom słowianofilskim.

Czytaj dalej

Kampania Pigsodus na Kickstarterze

Ruszyła ogólnoświatowa kampania Pigsodusa na Kickstarterze – jest to polska gra komputerowa, polskiej firmy Psilocibe Games – gra oparta o Wiarę Przyrody, promująca wegetarianizm i poszanowanie dla świata zwierząt i roślin oraz dla Matki Ziemi.

Do tej pory to Zachód i USA podbijały Polskę, teraz Polska podbija Zachód i Amerykę!

Grafika w stylu nostalgicznym, pierwszych gier komputerowych z lat 80-tych XX wieku. Podbijajmy świat naszym DUCHEM – wielką słowiańską spuścizną, a nie bezmyślnym małpowaniem zachodnich wzorców. Czy to się uda?

pigsoudus

https://www.kickstarter.com/projects/1536354140/pigsodus-the-ultimate-pig-adventure-game?ref=nav_search

15cdf7183e1fa3d8bcf40eca13857316_original

Czytaj dalej

Górny Ałtaj – Wejście do Szambali PL

27 września 2003 roku, Republiką Górnego Ałtaju wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi. W epicentrum wstrząsy dochodziły do 8-9 stopni w skali Richtera. Na pozostałej przestrzeni — 7,9 skali Richtera. Fala trzęsienia ziemi przeszła przez Górny Ałatj aż po Nowosybirsk. MieszkańcyAłtaju są pewni, że to nie był przypadek… Było to groźne ostrzeżenie. Ziemia Ałtaju bezwzględnie domaga się w ten sposób, aby zwrócono jej to, co zostało zabrane jak twierdzą władze, czyli o Mumię Ukogskiej Księżniczki! Obecnie jej wysuszony trup znajduje się 700 kilometrów od jej mogiły. Właśnie w Nowosybirsku. W celu dowiedzenia się prawdy, do Górnego Ałtaju wyruszyła ekipa eksplorerów. Jest to po części relacja z tej wyprawy.

Udostępnił Treborok

Czytaj dalej

Adrian Leszczyński – Starożytni Szczecinianie i Warnowie

Adrian Leszczyński – Starożytni Szczecinianie i Warnowie

Publikujemy kolejny artykuł Adriana Leszczyńskiego, kontynuujący temat nazw starożytnych słowiańskich plemion, tym razem poświęcony Szczecinianom i Warnom oraz wnoszący kilka drobnych poprawek do poprzedniego tekstu na temat Ślężan. Dodam tylko, że zgadzam się z treścią tego artykułu w całej rozciągłości. CB

 

 

© by Adrian Leszczyński

Wstęp – jeszcze kilka słów o Silingach i ich związkach ze Ślężanami

Mój ostatni artykuł pt. „Mugilones, Svarines, Silingowie i Ślężanie” [1]  wywołał falę dyskusji na temat przedstawionych w nim tez językowych łączących nazwę starożytnych Silingów ze średniowiecznymi Ślężanami. Trzeba przyznać, że nawet krytyczne uwagi wnoszą wiele do odkrywania prawdy pod warunkiem, że są merytoryczne. W związku z tym na początku niniejszego artykułu chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tematu związanego z Silingami i Ślężanami dopisując kilka zdań. Są one efektem polemiki z krytycznymi, acz merytorycznymi uwagami.

Alfabet grecki składa się zarówno z pojedynczych liter jak i ich kombinacji, które w koniunkcji oddają brzmienie nowych dźwięków. Według Wikipedii podwójne greckie „g” („γγ”) wymawiane jest jako „ng”. W fonologii greckiej jest to spółgłoska nosowa tylnojęzykowa, miękkopodniebienna. [2]  Uznając to za aksjomat, nie zaprzecza on teorii, że nazwa „Σιλίγγαι” (transliteracja pol.: Siliggai lub Silingai) ma słowiańską etymologię. Dowodem na to może być wspomniana w rzeczonym artykule nazwa bez wątpienia słowiańskich Milingów (gr. Μιληγγοί), gdzie greckojęzyczny kronikarz użył podobnego zabiegu w zapisie, jak starożytny Tacyt zapisujący nazwę „Σιλίγγαι”. Fakt ten nie zaprzecza słowiańskiego pochodzenia tegoż plemienia. Ponadto greckie „Σιλίγγαι” w transliteracji na język polski mogło brzmieć „Ślingai”, co oddawałoby brzmienie plemienia, jako Ślyngowie lub Ślęgowie. Uwzględniając koncepcję  prof. Stanisława Rosponda wywodzącego nazwę plemienną Ślężan od wyrazu  ślęg” (wilgoć) wciąż mielibyśmy słowiańską etymologię. I to bez względu na to, czy głoska „ż”lub „z”, jako pochodna od głoski „g” istniała już w języku polskim czy nie. Według mnie, istniała. A jeśli nawet nie istniała, to nazwa plemienia brzmiałaby „Ślęganie”. W innym przypadku nazwa ta brzmiałaby „Ślężanie” lub „Ślęzanie”, a zapis grecki z podwójną literą „g” („γγ”) mógł być możliwie najlogiczniejszym zapisem połączonych głosek „-nż” (Ślynżanie / Ślenżanie) lub „-nz” (Ślynzanie / Ślenzanie). Wówczas to w zapisie greckiego podwójnego „g” („γγ”), pierwsze „g” („γ”) odpowiadałoby za głoskę „n”, zaś drugie za głoskę „g” lub „ż” albo „z”.
Wszystkie te możliwe kombinacje interpretacyjne wciąż nie zaprzeczają słowiańskości pierwotnego zapisu Silingów i ich najbardziej prawdopodobnej słowiańskiej etymologii.

Czytaj dalej

Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska (1880) część 2

Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska

strtyt

Kazimierz Szulc: Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska. Znakomite, obszerne opracowanie polskich pradziejów, podań, wierzeń, mitów i historii bajecznej. W „Mitycznej historii polskiej i mitologii słowiańskiej” usiłował ukazać podstawowy zrąb kultury ludowej jako ukształtowany w pełni przed tysiącleciem i wiernie przechowany przez ludową tradycję. Słowa autora kończące to dzieło, opisujące w sposób bardzo obszerny i szczegółowy naszą ojczystą niepisaną historię brzmią tak: „Idzie o to, ażebyśmy się poznali na tych cudownych i nieprzebranych skarbach, jakie wśród nas się znajdują i żebyśmy chcieli, umieli z nich pełnymi garściami czerpać. Czułbym się szczęśliwy, gdybym powyższą pracą do tego się przyczynił.”

Czytaj dalej

Crackfilm – Międzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal Reklamy (dla mnie 1996-2001)

Crackfilm – Międzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal Reklamy

Crackfilm 1999 – Katalog wydawany i redagowany przeze mnie i drukowany przez Krainę Księżyca na zlecenie wydawcy, czyli Crackfilmu – kto brał udział i jaki udział w tym festiwalu,można się zorientować choćby po programie.

crackfilm 1999_1

Czytaj dalej

Jak Banksterka Światowa w Polsce „wyunacyła” przemówienie Obamy na szczycie NATO! – W. Gadowski: Milczenie mediów! POLSKA suwerenna?

flaga_polska1. Jak Banksterka Światowa w Polsce „wyunacyła” przemówienie Obamy na szczycie NATO!

Mamy czas który kładzie kres wszelkim manipulacjom i obnaża intencje Światowych Banksterów z NWO sterujących telewizjami takimi jak TVN, Superstacja czy Polsat, gazetami takimi jak Gazeta Wyborcza czy Newsweek, portalami jak Onet, Interia i WP, portalami Lisa, Michnika i innych wykonawców woli Grupy Bilderberg i Komisji Trójstronnej oraz Kremla.  W Polsce są oni finansowani przez banksterów z Niemiec, USA, Francji i Rosji, a przede wszystkim OTWARCIE przez spekulanta i grabieżcę reprezentującego interesy Grupy Bilderberg – jakim jest Georg SOROS. Wszelkie te manipulacje obnażane są na szczęście natychmiast przez blogerów w Internecie. Czasy goebelssowsko-stalinowskiej propagandy, którą dosyć skutecznie można było operować jeszcze za Stanu Wojennego (1981-1989) i w okresie III RP (1989-2010 – do upowszechnienia cyber-blogów i opiniotwórczych kręgów blogerów internetowych) skończyły się bezpowrotnie.

Oto jak poparcie prezydenta USA Obamy dla działań prezydenta Dudy w sprawie demokracji w Polsce zmanipulowała Polska Banksterka idąca na pasku Banksterki Światowej – mamy tu poniżej typowy „utwór” „kodystyczny” wykonany przez redaktorków z Natemat.pl:

2.Witold Gadowski – Milczenie Mediów

Pisałem o dosyć dziwnym wywiadzie w telewizji Republika z człowiekiem z polskiej firmy uwikłanej w handel limitami CO2, który to wywiad wybielał polskiego bohatera tej wielkiej międzynarodowej afery, jak i wybielał samą polską firmę zamieszaną w Proces Stulecia w Paryżu. Grexit – to drugi temat, na który wszystkie polskojęzyczne a nawet polskie, podobno patriotyczne (PISowskie) media. Trzeci temat przemilczany – powtórka wyborów sfałszowanych w Austrii. Wystawa Smoleńska, która tak drażni TVN założony przez WSI/KGB, czy Polsat, Radio Zet, RMF FM założone w ten sam sposób, postawa siepaczy z tych mediów na usługach byłej UBecji – to mnie nie dziwi zupełnie. Polscy gangsterzy i politycy – czyli mafia z Amber Gold, cóż, oczywistość, ale gdyby to pokazać w TV i dojść do sedna byłoby ciekawie – Prawdziwe Oczyszczenie.

3. Polska suwerenna

Czy to jest rzeczywista suwerenność? Obserwuję z niepokojem w mediach PISowskich, czy też nazwijmy je szerzej katolicko-patriotycznych narastanie stanu euforii bezwzględnego zwycięstwa nad przeciwnikiem. Symptomem  fatalnego trendu zgubnego dla rzadzących w Polsce obecnie jest hurra optymizm i propaganda sukcesu typowa dla zakłamanej polityki. Prócz niewątpliwych sukcesów, których nie należy widzieć w jak to czynią pisowskie media w krzywym zwierciadle tryumfalizmu, lecz w zwyczajnym lustrze pokazującym Rzeczywistość, w tymże lustrze zaczyna być widać brzydkie czarne plamy na świetlanym PISowskim mundurku: Manipulacja funduszami OFE, próby odejścia od bezwzględnego powrotu do wieku emerytalnego sprzed haniebnej „reformy PO”, utrzymanie równie haniebnego prawa do eksperymentów medycznych na zwierzętach w Polsce, utrzymanie haniebnego uboju rytualnego w Polsce, wyręb Puszczy Białowieskiej, dalsza tolerancja dla zabijania starych drzew i przymykanie oka na zbrodnicze zatrucia czy podpalenia wiekowych drzew w Polsce, brudne rozgrywki medialno-polityczne w portalach PIS, TV Republika, milczenie w sprawie Afery Stulecia i procesu we Francji… a na horyzoncie majaczy niczym zmora dalsze upodmiotowienie kobiety – przez możliwość odebrania Polkom całkowicie kontroli nad swoim ciałem kiedy zajdą w ciążę – Projekt uchwalenia tego haniebnego antywolnościowego prawa już znajduje się w Sejmie.

 Oczywiście, że mimo amoku katolicko-patriotycznych mediów i propagandy sukcesu jaką uprawiają POLSKA NIE JEST SUWERENNA – JEST ZALEŻNA OD USA I WATYKANU, a haraczem jest nie tylko udział w misjach bojowych NATO, lecz także ubój rytualny zwierząt, eksperymenty medyczne na zwierzętach i głębokie, haniebne ubezwłasnowolnienie polskich kobiet.

CB

Czytaj dalej