Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska (1880) część 2

Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska

strtyt

Kazimierz Szulc: Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska. Znakomite, obszerne opracowanie polskich pradziejów, podań, wierzeń, mitów i historii bajecznej. W „Mitycznej historii polskiej i mitologii słowiańskiej” usiłował ukazać podstawowy zrąb kultury ludowej jako ukształtowany w pełni przed tysiącleciem i wiernie przechowany przez ludową tradycję. Słowa autora kończące to dzieło, opisujące w sposób bardzo obszerny i szczegółowy naszą ojczystą niepisaną historię brzmią tak: „Idzie o to, ażebyśmy się poznali na tych cudownych i nieprzebranych skarbach, jakie wśród nas się znajdują i żebyśmy chcieli, umieli z nich pełnymi garściami czerpać. Czułbym się szczęśliwy, gdybym powyższą pracą do tego się przyczynił.”

str186

 str187 str188 str189 str190 str191 str192 str193 str194 str195 str196 str197 str198 str199 str200 str201 str202 str203 str204 str205 str206 str207 str208 str209 str210 str211 str212 str213 str214 str215 str216 str217 str218 str219 str220 str221 str222 str223 str224 str225 str226 str227 str228 str229 str230 str231 str232 str233 str234 str235 str236 str237 str238 str239 str241

str242 str243

Podziel się!