Kurier lubelski: Niezwykłe odkrycie archeologiczne podczas budowy drogi w Turce.

Niezwykłe odkrycie archeologiczne podczas budowy drogi w Turce.

Od Poli Dec

I tak oto cudownym sposobem zapełnia się goebbelsowsko-kossinowska pustka osadnicza po starożytnych niemieckich „germanach” w Polsce. Mamy też od razu kawałek Lechistanu z VIII wieku n.e. CB

 

Osada wczesnośredniowieczna w Turce

 

Do odkryć archeologicznych doszło w Turce, gdzie są wykonywane roboty związane z budową osiedlowej drogi ul. Świerkowej. Towarzyszą im badania wykopaliskowe oraz nadzory nad prowadzonymi pracami ziemnymi.

– Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu sprzyjającemu dawnemu osadnictwu – na cyplu przy krawędzi doliny Bystrzycy – wskazuje na portalu społecznościowym Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podczas badań zarejestrowano dwa stanowiska zidentyfikowane jako osada wczesnośredniowieczna datowana na VIII – IX w. orz gdzie stwierdzono ślad osadnictwa związany z kulturą łużycką. Znaleziono trzy fragmenty ceramiki.

Z uwagi na kolizję budowy drogi i stanowisk konserwator wskazał inwestorowi konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie inwestycji. Wykopaliska i nadzory prowadzi Pracowania Archeologiczna Mirosława Mazura z Rzeszowa.

Co odkryli archeolodzy?

– Już w pierwszych dniach wykonywania badań w obydwu miejscach odsłonięto obiekty archeologiczne: tzw. „wannowate” w postaci stosunkowo płytkich, intensywnych zaciemnień, o wydłużonym owalnym kształcie, kwadratową półziemiankę i towarzyszących im jamy i dołki posłupowe – wymienia Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Darowane są na wczesne średniowiecze. Konserwator zapowiada, że badania będą kontynuowane.

Podziel się!