1. Niezależna: Hanna Shen – Międzynarodowy porządek zostanie zachwiany? Chiny napędzają Iran; 2. Good Times Bad Times Polska: Lekcje z piątej wojny izraelsko-arabskiej; 3. Sławomir Mentzen podczas startu kampanii europarlamentarnej Konfederacji

Międzynarodowy porządek zostanie zachwiany? Chiny napędzają Iran

Materiał nr 1 ma charakter informacyjny, lecz jest to wyczerpująca informacja z punktu widzenia NWO1 i NATO, którą NWO2 będzie uznawać za propagandę. Natomiast prawdziwie ważną wartość analityczną ma materiał numer 2 .

Ewa Rawicz: SŁOWIANIE – cz.19b Grody przedpiastowskie

Ewa Rawicz: SŁOWIANIE – cz.19b Grody przedpiastowskie

Na części Słowiańszczyzny ziemianki były rzadkością. Czy zatem możemy przypisywać je do ogółu Słowian? I czynić ją jako jedną z cech głównych jak twierdzą allochtoni ? Czy czworoboczna podstawa ziemianki pozwalała na bardziej funkcjonalne wykorzystanie jej kubatury? Dziś nie wiemy dlaczego nasi przodkowie zdecydowali się na taki typ zabudowy. Przez wieki je zmieniali……i my .robimy to dziś… ale nikt nie interpretuje tego zjawiska wymianą ludności. Ewa Rawicz

Piękna, bardzo potrzebna wspaniała seria było nie było 33 filmy odkłamujące Dziej Słowiańszczyzny Starożytnej i Przedpiastowskiej! Ciężka praca dokumentacyjna + montaż + komentarz. Wiele godzin poświęconych naszym prawdziwym dziejom. Bardzo dziękuję Pani Ewo za całą serię,

naprawdę wielkie ukłony, podziw i serdeczne uściski.

Czesław Białczyński
Czytaj dalej

1. Globalista: Oskar Bednarski – Czesi CHWALĄ POLSKĘ – ,,PRZEGONILI nas o LATA”; 2. Mirosław Dakowski: CzarnaLimuzyna (ekspedyt.org) – Obiecana przepaść; 3. Andromeda: Realia życia na obszarach okupowanych i obraz wojska rosyjskiego oczami wolontariusza

Czesi CHWALĄ POLSKĘ – ,,PRZEGONILI nas o LATA”

 

1,000,002 powód dla którego Polska jest wyjątkowa 😉

Od mk

Dzisiaj kolejny trójgłos o tym gdzie jesteśmy i gdzie są inni w Europie i na świecie.

Czytaj dalej

Praźródła: Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł” – Folkowisko Festiwal (2023)

Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł”
Drodzy Państwo zapraszamy do wysłuchania cennego wykładu na temat szamanizmu w religii słowiańskiej. – Rafał Jakubowski (Praźródła)
(Od J. G. D.)

OEC: Goran Pavlovic – The end of time (Koniec czasu)

The end of time (Koniec czasu)

©by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

Image of the Virgin Mary, nursing the Infant Jesus from the Catacomb of Priscilla in Rome. It was dated to the late 2nd century AD. This is earliest known image of Mary and the Infant Jesus. The figure at the left appears to be the prophet Balaam pointing to a star.
Obraz Matki Boskiej karmiącej Dzieciątko Jezus z Katakumby Pryscylli w Rzymie. Datowano go na koniec II wieku n.e. Jest to najwcześniejszy znany wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Postać po lewej stronie wydaje się być prorokiem Balaamem wskazującym gwiazdę.

Czytaj dalej

Ewa Rawicz: SŁOWIANIE cz.19a – Dowody ciągłości osadniczej Słowian. Naczynia toczone na kole garncarskim

Posiadamy naukowe dowody na stałe osiedlenie się ludności słowiańskiej na terenie obecnej Polski od tysięcy lat. Dowodzą o tym badania genetyków jak np. genetyka, profesora Tomasza Grzybowskiego. Wyniki prac biologa profesora Janusza Piontka również nie potwierdzają tezy stawianej przez niektórych archeologów i historyków o dyskontynuacji zasiedlenia obszarów w dorzeczu Odry i Wisły, czyli wymianie ludności na tym obszarze, między okresem rzymskim, a wczesnym średniowieczem. Ewa Rawicz

Czytaj dalej