Świętowit z Macedonii, czyli Śladami Pogańskich Przodków na FB

Świętowit z Macedonii, czyli Śladami Pogańskich Przodków na FB

Od Furio Muerte

Oczywiście ta mapa jest bardzo uboga jeśli chodzi o słowiańskie zabytki starsze niż średniowieczne, co jest perspektywą poznawczą przebrzmiałą, ale mimo tego polecam , bo warto poznać te wszystkie miejsca i zabytki które mają średniowieczny charakter. Bardziej natomiast polecam stronę Praslowianie.pl

Czytaj dalej

Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Wolność →Pełnia → RzeczyIstność

Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Pełnia → RzeczyIstność

„Wolność to wielkie brzemię, niezwykłe i trudne do zrozumienia dla ducha. Nie jest łatwa. Nie jest darem otrzymanym, lecz dokonanym wyborem. I ten wybór wcale nie jest prosty. Droga wiedzie w górę, do Światła, lecz zmęczony podróżnik może nigdy nie dotrzeć do jej końca.” – Kto to powiedział i kiedy? Ja? Nie. To nie jest moje. To jest odwieczne.

Czytaj dalej

Wedukacja tv: Tomasz J. Kosiński – STAROŻYTNI SŁOWIANIE – prezentacja Tomasza J. Kosińskiego z cyklu spotkań MISJA WEDUKACJA 2023

Od Poli Dec

To wersja wideo prezentacji Tomasza J. Kosińskiego z cyklu spotkań autorskich MISJA WEDUKACJA 2023 na temat starożytnych Słowian / Wędów / Lęchów, ich pochodzenia, dziedzictwa, języka, wiedzy i wierzeń

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Boaz and Jachin (Boaz i Jakin)

Boaz and Jachin

According to the Bible, Boaz and Jachin were two copper, brass or bronze pillars which stood in the porch of Solomon’s Temple, the first Temple in Jerusalem.

Według Biblii Boaz i Jakin to dwa miedziane, mosiężne lub brązowe filary, które stały w przedsionku Świątyni Salomona, pierwszej świątyni w Jerozolimie.

This 3rd-century (AD) glass bowl depicts Solomon’s Temple. Boaz and Jachin are the detached black pillars shown on either side of the entrance steps.

Ta szklana misa z III wieku (ne) przedstawia Świątynię Salomona. Boaz i Jachin to wolnostojące czarne filary pokazane po obu stronach schodów wejściowych.

The function and the meaning of these two pillars remains a mystery, a mystery that I will try to solve in this post 🙂

Funkcja i znaczenie tych dwóch filarów pozostaje tajemnicą, zagadką, którą postaram się rozwikłać w tym poście 🙂

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

Tajemnice Mitologii: Jak Słowianie Zmienili Świat? Wpływ Mitologii Słowiańskiej na Twoje Życie i Kulturę

Spłycone i spolegliwe wobec chrześcijaństwa, ale ciekawe, a miejmy świadomość że kiedy „fala” rozlewa się szeroko to jest płytka, ale dociera wszędzie do całego Narodu. Pierwotna głębokość wartkiego strumyka Polaków naprawdę świadomie przeżywających Wiarę Przyrodzoną  zastąpiła właśnie rozlana szeroko fala powszechnego zainteresowania która jest płytka – Za nią pójdzie prawdziwa głębia związana ze zrozumieniem Wijozowii Przyrodzonej Słowian = Wiary Przyrody, Wiary i Wiedy Słowian z całą jej najgłębszą istotą – Wiedą o Słowie i Sławi / Jedni.

Czytaj dalej