Joanna Chołuj: MOJA ODPOWIEDŹ WIERZĄCYM W REPT$ILE I Koło Przemian jako MATRI$X

Joanna Chołuj jest moim zdaniem jedną z kilku najważniejszych postaci Nowej Filozofii Przyrody (wijozowii przyrodzonej) i Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata. Rzadko, z powodów oczywiście przyrodzonych, w kobiecość, w kobiecy umysł  wciela się Świadomość Holistyczna z tak mocną strukturą analityczną, matematyczną, a przede wszystkim filozoficzną. Wysłuchajcie – To bardzo ważne obserwacje, stwierdzenia i analizy dotyczące Koła Przemian i RzeczyIstności oraz Świadomości Nieskończonej. Oczywiście możemy i powinniśmy się różnić co do szczegółów i możemy się o nie spierać (to bardzo pożyteczne), widzieć je nieco inaczej Jednak naprawdę ważne jest to, że zgadzamy się co do generalnych zasad – tzw Filarów Filozoficznych (Wijlabrów Wijozowijnych) WiaroWiedy Przyrody czyli Słowiańskiej Wiary i Wiedy  Przyrodzonej.
 
Tak. Zgadzam się w pełni: Macierz / Matrix nie jest żadnym więzieniem, to jest oczywiste. Jesteśmy przez cały czas połączeni ze Źródłem, a Źródło nie tworzy dla Istot Materialno-Duchowych więzienia – Świat Materialny nie jest Więzieniem, ale Żywym Zbiorowiskiem Materii i Energii – ŻYWYM – jeśli potrafimy zrozumieć właściwie słowo żywy (rzywy). Matka Ziemia nie jest Czyśćcem dla jakiś przestępców i nieudaczników kosmicznych i nikt tutaj Ludzkości nie więzi, nigdy nie więził i w niczym nie ogranicza. Ludzkość ogranicza samą siebie tolerując System Niewolniczy. I to jest niewątpliwa PRAWDA.
Wszyscy jesteśmy Gośćmi na Ziemi, bo pochodzimy jako Świadomości przebywające chwilowo w materialnych skafandrach (Materialnych Ciałach Śmiertelnych) ze ŹRÓDŁA, czerpiąc z Macierzy i Ojcowizny RzeczyIstej – Najwyższej.
Zachowujmy się jak przystało na Dzieci / dziedziców, ale i na Gości w Materii stworzonej przez  Najwyższe Światło Świata, wydzielonej z Wielkiej Matki – Białobogi, Ojca – Czarnogłowa oraz Żywiołów i Mocy. Wszyscy, dosłownie wszystkie Istoty i Byty: Bogowie-Siły i wszystkie Istoty Materialno-Duchowe – są tylko i aż Cząstkami Świadomości Nieskończonej / Źródła / Najwyższego.
Nie niszczmy DOMU Własnego który jest przede wszystkim Domem Gospodarza ani nie zaśmiecajmy Go nie-do-myśleniami w rodzaju że Macierz nas zniewala, albo Ojcowizna jest nic nie warta i nikomu niepotrzebna, albo że jacyś Opiekunowie / Strażnicy cokolwiek zmienią w Życiu Ludzkości, pozwolą jej na coś, nie pozwolą, wyzwolą, albo zniewolą.
TO Prawa Przyrodzone strzegą Prawej, Przyrodzonej Drogi i ta Droga jest Jedna – Zgodna z Prawami Przyrodzonymi. Prawa Przyrodzone wytyczają Rozwój – Nasze zadanie Ludzkie to przyspieszać proces Wielkiej Zmiany przez Rozpowszechnianie Wiedy i Wiary Przyrodzonej.
Albo zmienimy cokolwiek sami jako Ludzie, albo nic tego nie zmieni. A Źródło Prowadzi Zawsze Do Prawego Celu, do Rozwoju – są tylko jednego rodzaju Prawi Strażnicy w Rzeczyistności (Jedni, Nawi i Prawi) i w Rzeczywistości (Jawi) – są to Strażnicy Wiedy  i Wiary Przyrodzonej – wszystkich, wszystkich Ludów Matki i Ojca.

Czytaj dalej

Księga Tanów – Godowe Koło Lędne – Kulędarz Świąt Grudniowych oraz PRZEDSPRZEDAŻ – trwa wysyłka książek!

Księga Tanów – Godowe Koło Lędne – Kulędarz Świąt Grudniowych oraz PRZEDSPRZEDAŻ

Jerzy Przybył – Jeleniowy Zachód Słońca (z Księgi Tanów)

We środę 7 grudnia 2022 roku podpisałem ponad setkę książek w Przybyłówce (Domu / Galerii Jerzego Przybyła i Mitologii Słowian), w Soli Koło Żywca. Ponieważ strona z wpisami została wydrukowana i wklejona w książkę w drukarni figuruje tam data 1 października 2022 r. którą uważaliśmy za ostateczną.

Czytaj dalej

Culture: Jakub Woynarowski – Mickiewicz, Słońce i magiczne kwadraty (Wywiad Marceliny Obarskiej)

Jakub Woynarowski – Mickiewicz, Słońce i magiczne kwadraty

Mickiewicz, pisząc „Historię przyszłości”, stał się prekursorem na skalę światową, wyprzedzając i Wellsa, i Verne’a o dziesiątki lat, a zarazem równie trafnie jak oni przewidując konkretne wynalazki – mówi Jakub Woynarowski, autor „Sol Salutis”, instalacji audiowizualnej inspirowanej niekanonicznymi wątkami biografii twórczej Adama Mickiewicza.

(Piękny przykład oryginalnego rozwoju polskiej sztuki i kierunku kodyzmu w XXI wieku. Te holistyczne realizacje wiążące różne krańce RzeczyIstności w jedno dzieło artystyczne, budzą we mnie nareszcie pewność, że sztuka i filozofia, wiara i wieda oraz nauka światowa w przyszłości zbiegnie się również w JEDNO – Słowiańskie Miano. CB)

Czytaj dalej

Marcin Antoniak – Tożsamość Słowiańska – Z żaru Serca w blask Rozumu miłość zaufanie

Tożsamość Słowiańska – Z żaru Serca w blask Rozumu miłość zaufanie

Dwa słowa o Towarzystwie Wedyjskim – nowopowstającym związku rodzimowierczym, ale głównie o tym o czym w tytule – polecam serdecznie. CB

Agro religia jest podstawą kreacji świadomości ludzkiej zaangażowanej w dialog człowieka z przyrodą W trudzie Rolniczym Agro religijnym jest aktualną propozycja ponownego uduchowienia człowieka i jego religijnie zdziczałej natury

Czytaj dalej

Душа и Круг Абсолюта=Три суда после смерти=Реинкарнация и инкарнация=Волхалла (Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca)

Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca

Most Czynwątu i Prawątu w Nawi (Jeden z Trzech Osądów Ducha na Weli po śmierci materialnego ciała = zakończeniu ziemskiej / planetarnej / materialno-duchowej misji Istoty Ożywionej)

Rosyjskie współczesne, rodzimowiercze wizje Wcielenia Duszy w Ciało i Drogi Duszy po śmierci, czyli spadkobierców Wschodnich Kapiszt Nurskich, Budynowskich, Bursko-Borejskich i Sokołockich są bardzo zbieżne z sądami przedstawianymi przez Słowiańską Wiarę Przyrodzoną Kapiszt Zachodu, czyli spadkobierców Lechii, Wędii, Harii, Nurii-Harowędii, Serbo-Mazowii, Dawanii-Dracji (Tracji,Dacji) i Istji (Bałtów).

Czytaj dalej

Czesław Białczyński – „Jednia, czyli Sławia → Jedność → Zjednoczenie → Wspólnota” (Sosnowiec 25 09 2021)

„Jednia, czyli Sławia → Jedność → Zjednoczenie → Wspólnota”

 ©® by Czesław Białczyński

Jednia = Sławia

Siostry i Bracia w Prawdzie, w Wiedzie, w Wedzie, w Wierze Przyrodzonej Słowiańskiej, w Wierze Przyrody

Siostry i Bracia w Jedności – W JEDNI! !!

Czytaj dalej