Świętowit z Macedonii, czyli Śladami Pogańskich Przodków na FB

Świętowit z Macedonii, czyli Śladami Pogańskich Przodków na FB

Od Furio Muerte

Oczywiście ta mapa jest bardzo uboga jeśli chodzi o słowiańskie zabytki starsze niż średniowieczne, co jest perspektywą poznawczą przebrzmiałą, ale mimo tego polecam , bo warto poznać te wszystkie miejsca i zabytki które mają średniowieczny charakter. Bardziej natomiast polecam stronę Praslowianie.pl

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Boaz and Jachin (Boaz i Jakin)

Boaz and Jachin

According to the Bible, Boaz and Jachin were two copper, brass or bronze pillars which stood in the porch of Solomon’s Temple, the first Temple in Jerusalem.

Według Biblii Boaz i Jakin to dwa miedziane, mosiężne lub brązowe filary, które stały w przedsionku Świątyni Salomona, pierwszej świątyni w Jerozolimie.

This 3rd-century (AD) glass bowl depicts Solomon’s Temple. Boaz and Jachin are the detached black pillars shown on either side of the entrance steps.

Ta szklana misa z III wieku (ne) przedstawia Świątynię Salomona. Boaz i Jachin to wolnostojące czarne filary pokazane po obu stronach schodów wejściowych.

The function and the meaning of these two pillars remains a mystery, a mystery that I will try to solve in this post 🙂

Funkcja i znaczenie tych dwóch filarów pozostaje tajemnicą, zagadką, którą postaram się rozwikłać w tym poście 🙂

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

Godowe Koło Lędne z Księgi Tanów: Złoty Tan – Półlato – Tan Ruji i Jasienia, Yeszy i Rojana, Górowanie Lata (31 lipca – 6 sierpnia)

Złoty Tan – Półlato – Tan Ruji i Jasienia, Yeszy i Rojana, Górowanie Lata (31 lipca – 6 sierpnia)

Jerzy Przybył – Żywiena-Żywia (Rzywia-Rzwia) ©®

Czytaj dalej

Czesław Białczyński „Stworze i Zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony” Festiwal PraWeda

Wykład Pana Czesława Białczyńskiego wzbudził wiele emocji. Byl opatrzony w długi i ważny wstęp odwołujący się do demonów i cieni współczesności. Pan Białczyński zainspirowany tematyką festiwalu stworzył mocny manifest…Zresztą więcej nie mówimy, posłuchajcie sami 🔥😉 Czesław Białczyński z prelekcją „Stworze i Zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony”

Czytaj dalej

PAP Nauka w Polsce: Zaskakujące odkrycie w średniowiecznym polskim kościele. Czemu to miało służyć? + Komentarz

Zaskakujące odkrycie w średniowiecznym polskim kościele. Czemu to miało służyć?

Od Poli Dec


W Polsce i Niemczech w mury około 140 kościołów, głównie gotyckich, wbudowano kamienie młyńskie. Czy były tylko “wizytówką” fundatorów świątyń? A może miały głębsze, symboliczne znaczenie? Wyjaśnia to interdyscyplinarny zespół badaczy.
Tymczasem nie potrzeba wielkiego interdyscyplinarnego zespołu badawczego żeby wyjaśnić tę zagadkę, bo intencja jest tu oczywista. Jej rozwiązanie podajemy pod artykułem. CB Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Horned serpent (Rogaty wąż)

Horned serpent

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński


Horned Serpent petroglyph, Barrier Canyon, Utah, USA…Pic by Brian C. Lee.

Petroglif Rogatego Węża, Barrier Canyon, Utah, USA… Zdjęcie: Brian C. Lee.

Poniższy artykuł pokazuje idealnie uniwersalizm Wiary Przyrodzonej na świecie, proces wiązania zachowań zwierząt i roślin  z wprowadzaniem zwierzęcych znaczników kalendarzowych ważnych w uprawach i polowaniach, a potem w rolnictwie na Matce Ziemi. Pokazuje też jednocześnie – przepięknie holistycznie – proces przekształcania w Bogów owych zwierząt charakteryzujących Pory Klimatyczne Ziemi (Godowe) i Siły Zmiany nimi rządzące (Moce) / Siły Kosmiczne Wszechświata (Żywioły).  Te znaczniki przybierają formę boską Przyrody/ Przyrodzoną łącząc cechy inożne, zwierzęce z ludzkimi, stają się wyobrażeniami tych Przyrodzonych Matce Ziemi Sił. Następnie zwierzęta te i rośliny owych okresów stają się symbolicznymi totemicznymi zwierzęcymi wcieleniami Bogów-Sił Kosmosu/ Klimatu na Ziemi, a jeszcze później wędrują one na Niebo Gwieździste stając się wyobrażonymi konstelacjami związanymi z tymże czasem rolno-łowczym na Ziemi. Taka właśnie musiała być kolejność zdarzeń w procesie formowania się Zwierzęcego czy Roślinnego Zowijaku (Zodiaku). Początek ubóstwienia Sił Przyrody (Mocy Ziemskich) / Przyrodzonych Kosmosu (Żywiołów Wszechświata) ma miejsce już 8000 lat temu, także w Europie Środkowej, w Trójmorzu, w Międzymorzu, w post-Zerywańskiej Nowej Kolibie u ujścia Dunaju i nad brzegami Morza Czarnego, w mitologicznej-bajnej krainie Białego LĄDu: Lęgii-Lędii / Lugii-Łużji,  późniejszej Lechii / Lachaji. CB

Czytaj dalej

Welańskie Bajania – Antologia Poezji Słowiańskiej (Wydawnictwo Poeticus 2023)

Welańskie Bajania – Antologia Poezji Słowiańskiej (Wydawnictwo Poeticus 2023)

Projekt okładki Agnieszka R. Lisztwan

Są książki którym warto poświęcić najwyżej dwa zdania, na pograniczu kłamstwa i prawdy, zgodnie z zasadami reklamy i marketingu. Są takie książki o których w ogóle lepiej nie wspominać, niegodne tego miana. Są też książki epokowe, dziejowe z punktu widzenia jakiejś społeczności, ważne dla całego społeczeństwa posługującego się danym językiem, ważne dla kultury narodu, a wreszcie ważne dla cywilizacji Świata i dla Światła.  Skoro poświęciłem jej więcej niż dwa zdania – bo to jest już czwarte – wiadomo, że zaliczę ją do najwyższej klasy.

Z przedostatniego zdania, Ci którzy tę książkę przeczytają, powinni wybrać takie określenie i tę klasę, do której sami zaliczą. Dla mnie to jest najwyższa półka Ku-l(i)t(erra)-TU-RY – świadectwo i dziedzictwo światowe i świetlne.

Nie dość że skupiła wokół siebie twórców polskich i słowiańskich ze świata, nie tylko z OJCZYZNY ALE Z CAŁEJ MACIERZY, z Matki ZIEMI, to wychodzi poza standard i kanon wydawniczy poezji polskiej.

Czytaj dalej