Godowe Koło Lędne z Księgi Tanów: Złoty Tan – Półlato – Tan Ruji i Jasienia, Yeszy i Rojana, Górowanie Lata (31 lipca – 6 sierpnia)

Złoty Tan – Półlato – Tan Ruji i Jasienia, Yeszy i Rojana, Górowanie Lata (31 lipca – 6 sierpnia)

Jerzy Przybył – Żywiena-Żywia (Rzywia-Rzwia) ©®

Czytaj dalej

Drašnice na Chorwacji, czyli Draki (Smoki) z Wybrzeża Adriatyku (mit o Perunie i Welesie w toponimii chorwackiej)

Drašnice na Chorwacji, czyli Draki (Smoki) z Wybrzeża Adriatyku

Plaža Vodice

Od Unicorna

Drašnice su priobalno naselje na jugu Hrvatske u Makarskom primorju. Administrativno pripada općini Podgori u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od naselja Podgore udaljene su 3 km u smjeru jugoistoka.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Acorns in ancient texts (Żołędzie w starożytnych tekstach) [cykl o żołędziach i dębach 2014]

Acorns in ancient texts

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

A few months ago I have published several articles about oaks and acorns and their almost symbiotic link with people since Palaeolithic times.
Kilka miesięcy temu opublikowałem kilka artykułów o dębach i żołędziach oraz ich niemal symbiotycznym związku z ludźmi od czasów paleolitu.

Czytaj dalej

Porozmawiajmy tv: Praweda – Ukryta sława – narodowy cień Polaków/Sławian – Aleksander Berdowicz

Od Pawła Ruszczyńskiego

Przede wszystkim – o czym Jan Sas-Zubrzycki nie mówił:

Sławia = Jedń = RzeczyIstność

SŁAWIA to Prawia, Nawia i Jawia

I pełna zgoda z Aleksem Berdowiczem oraz Janem Sasem Zubrzyckim – Sławianie nie dlatego że Sława na Ziemi, ale dlatego, że Duch Człowieczy łączy się ze Swątem – Światłem Świata (Świętowitem, ze Słowem-Światłem Uwitym) w Sławi.

Czytaj dalej

Prometej Wyzwolony: Góra

Prometej Wyzwolony: Góra

DO WĘDROWCÓW

„Wśród każdego pokolenia tylko nieliczni pojmą i osiągną pełnię człowieczeństwa we właściwym sensie, a pozostali ją zdradzą. To właśnie ci nieliczni posuwają świat do przodu i nadają życiu znaczenie – i właśnie do nich zawsze kierowałam swoje słowa”

Ayn Rand w Przedmowie do „Źródła”

Czytaj dalej

Old European Culture: Jörmungandr

Jörmungandr

nadesłał Jarosław Ornicz – tłumaczenie Czesław Białczyński

The other day I came across this pendant on one of the auction sites with the description: „Medieval Period – Viking Pendant Depicting Coiled Sea Serpent – Jörmungandr”. Lot closed. 145$…

Jörmungandr


Pewnego dnia natknąłem się na ten wisiorek na jednym z serwisów aukcyjnych z opisem: „Średniowieczny okres – wisiorek wikingów przedstawiający zwiniętego węża morskiego – Jörmungandr”. Już Zamknięte. 145 $ …

   

In Norse mythology, Jörmungandr is a giant serpent whom Odin tossed into the great ocean that encircles Midgard.  The serpent is so large that it is able to surround the earth and grasp its own tail, receiving the name „World Serpent”. It’s arch-enemy is the thunder-god Thor…

W mitologii nordyckiej Jörmungandr jest gigantycznym wężem, którego Odyn rzucił do wielkiego oceanu otaczającego Midgard. Wąż jest tak duży, że jest w stanie otoczyć Ziemię i chwycić własny ogon, więc otrzymuje miano „Wąż Świata”. Jego arcy-wrogiem jest bóg piorunów Thor …

SGGW: Aleksandra Dobrowolska – Koncepcja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich miejsc kultu wybranych terenów obecnej Polski

Koncepcja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich miejsc kultu

Bardzo mi się podoba ta rodzimowiercza praca magisterka z SGGW. Tak trzymać Słowiańska Wiaro Przyrodzona!! Jestem zbudowany, to doskonały prezent świąteczny dla wszystkich Rodzimowierców w Polsce. CB

 

Czytaj dalej

Dla Przypomnienia: Lekcja 11 – Jeżeli dam posłuch Złemu…

Lekcja 11 – Jeżeli dam posłuch Złemu

01 01 2020

Jeżeli dam posłuch Złemu to pobłądzę. Czyniąc zaś błędy oddalę się od Drogi. Słyszę tysiące głosów, a wszystkie przemawiają w imię swojej Prawdy. Chcę wiedzieć, chcę poznawać, chcę się rozwijać, chcę iść naprzód. Muszę! Nie ma innej drogi. Nie mogę stać w miejscu. Zresztą jak miałbym tego dokonać? Uczepić się jakiegoś głosu niczym pnia? Głosy owe pędzą – nie nadążysz za nimi wszystkimi, ani nawet za jednym z nich. Oddalają się każdej nocy i zapadają w ciemność. Odradzają się rankiem zmienione, są echem – pomianem swojego Wczoraj, i gdzie indziej już są, i głoszą już inne Dziś. Głosy Głoszące! Głosy Proszące! Głosy Zapraszające! Głosy Siejące Grozę i Panikę.

Droga Moja jest jedna. Jest jedna i jest jedyna, bo jedno jest życie Moje na tym Świecie Przejawionym, jedno je dostałem. Drugiego takiego już nie będzie – nigdy, nic nie powtarza się dwa razy. Drugie, czy Trzecie, czy Czwarte będzie odmienne, będzie Gdzie- indziej, będzie Kim-innym.

Czytaj dalej

Marian Nosal TV: O Dobru, które było wśród naszych Przodków i które może do naszych Rodów i Naszego Narodu powrócić

O Dobru, które było wśród naszych Przodków i które może do naszych Rodów i Naszego Narodu powrócić

W filmie tym omówię niesamowitą mieszankę Ognia i Wody, czyli ideowej wojowniczości oraz DOBROCI naszych Sławiańskich Przodków, opisaną w kronikach rzymskich. Następnie pokażę, że naturalny i pozytywny, DOBRY sposób wychowania w dzisiejszych czasach też daje sukcesy. Również sukcesy ekonomiczne. Na koniec podam przykład niezwykle pozytywnej i DOBREJ wizji oraz praktyki życia wśród ludów pierwotnych. A wszystko to możemy odzyskać i zrealizować w naszym społeczeństwie, wśród nas.

Czytaj dalej