SłońceStanie-Łucznia i jego znaczenie oraz Porządek Świąt w Wielkim Tanie Szczodrych Godów (z Księgi Tanów)

SłońceStanie-Łuczywo i jego znaczenie

Foto: Adrian Leszczyński

Z Księgi Tanów – Taja 28

SłońceStanie-Łuczywo i jego znaczenie

Wielki to tan Szczodre Gody, a zwyczajowo rozpoczyna się go w dwudziestym dniu słonecznego kołodarowego miesiąca grudnia, lub jako kto woli w dniu Pełni Brata Miesiąca Grudy-Prosinia według Kołodunu Księżycowego. Zwyczajowo dlatego, że kto chce być świętszy niż sami wielcy bogowie ten może zacząć obchody onego tanu z pierwszym dniem Zimowego Słońcestania, już szesnastego dnia grudnia, zaprzestając od tej chwili wszelkich poważnych prac poza przygotowaniami do świąt.

 

Czytaj dalej

Tajemity: Magia Grzybów

Tajemity: Magia Grzybów

Grzyby stały się na przestrzeni historii kolejnym symbolem Kundalini. W ezoteryce symbolizują efekt fontanny. W skrajnie starych tekstach i rysunkach ściennych grzyby są przedstawiane jako łącznik z różnymi światami. Do dzisiaj wielu badaczy zastanawia się czy „Soma” odnosi się do grzyba z gatunku Amanita? Pewne zapisy w pismach religijnych mówią o tym, że Noe był uzależniony od somy. Jak działa Soma? Skąd bierze się magiczna moc grzybów?

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…

OEC: Goran Pavlovic – Pero (Perun)

♦Pero

Copyright by Goran Pavlovic ©© tłumaczenie Czesław Białczyński © komentarz CB

male fern, dryopteris felix-mas

 

Looongish article, but hopefully interesting…In it I will talk about ferns, feathers and thunder god names…
Ferns are a very ancient family of plants: early fern fossils predate the beginning of the Mesozoic era, 360 million years ago.
Dłuższy artykuł, ale mam nadzieję, że interesujący … Opowiem w nim o paprociach, piórach i imionach bogów piorunów … Paprocie to bardzo stara rodzina roślin: wczesne skamieniałości paproci poprzedzają początek ery mezozoicznej, 360 milionów lat temu.

Agnieszka Lisztwan i Adrian Markowski o antologii poezji Odrodzenie Bogini

O antologii poezji Odrodzenie Bogini

Odrodzenie Bogini to antologia poezji celebrująca kobiecą moc i nawołująca do akceptacji kobiecości. Czytelnik znajdzie w niej wiersze dziesięciu autorów, z których każdy inaczej, na swój sposób, odnosi się do kobiecości. Jest mistycznie i baśniowo, ale także humorystycznie, sensualnie, filozoficznie. Na pewno jest to poezja niestandardowa, odznaczająca się wysokim poziomem, nawołująca do refleksji i rozwoju.

 

Czytaj dalej