OEC: Goran Pavlovic – Horned serpent (Rogaty wąż)

Horned serpent

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński


Horned Serpent petroglyph, Barrier Canyon, Utah, USA…Pic by Brian C. Lee.

Petroglif Rogatego Węża, Barrier Canyon, Utah, USA… Zdjęcie: Brian C. Lee.

Poniższy artykuł pokazuje idealnie uniwersalizm Wiary Przyrodzonej na świecie, proces wiązania zachowań zwierząt i roślin  z wprowadzaniem zwierzęcych znaczników kalendarzowych ważnych w uprawach i polowaniach, a potem w rolnictwie na Matce Ziemi. Pokazuje też jednocześnie – przepięknie holistycznie – proces przekształcania w Bogów owych zwierząt charakteryzujących Pory Klimatyczne Ziemi (Godowe) i Siły Zmiany nimi rządzące (Moce) / Siły Kosmiczne Wszechświata (Żywioły).  Te znaczniki przybierają formę boską Przyrody/ Przyrodzoną łącząc cechy inożne, zwierzęce z ludzkimi, stają się wyobrażeniami tych Przyrodzonych Matce Ziemi Sił. Następnie zwierzęta te i rośliny owych okresów stają się symbolicznymi totemicznymi zwierzęcymi wcieleniami Bogów-Sił Kosmosu/ Klimatu na Ziemi, a jeszcze później wędrują one na Niebo Gwieździste stając się wyobrażonymi konstelacjami związanymi z tymże czasem rolno-łowczym na Ziemi. Taka właśnie musiała być kolejność zdarzeń w procesie formowania się Zwierzęcego czy Roślinnego Zowijaku (Zodiaku). Początek ubóstwienia Sił Przyrody (Mocy Ziemskich) / Przyrodzonych Kosmosu (Żywiołów Wszechświata) ma miejsce już 8000 lat temu, także w Europie Środkowej, w Trójmorzu, w Międzymorzu, w post-Zerywańskiej Nowej Kolibie u ujścia Dunaju i nad brzegami Morza Czarnego, w mitologicznej-bajnej krainie Białego LĄDu: Lęgii-Lędii / Lugii-Łużji,  późniejszej Lechii / Lachaji. CB

Czytaj dalej

Księga Tanów – Godowe Koło Lędne – Kulędarz Świąt Grudniowych oraz PRZEDSPRZEDAŻ – trwa wysyłka książek!

Księga Tanów – Godowe Koło Lędne – Kulędarz Świąt Grudniowych oraz PRZEDSPRZEDAŻ

Jerzy Przybył – Jeleniowy Zachód Słońca (z Księgi Tanów)

We środę 7 grudnia 2022 roku podpisałem ponad setkę książek w Przybyłówce (Domu / Galerii Jerzego Przybyła i Mitologii Słowian), w Soli Koło Żywca. Ponieważ strona z wpisami została wydrukowana i wklejona w książkę w drukarni figuruje tam data 1 października 2022 r. którą uważaliśmy za ostateczną.

Czytaj dalej

Cierpienie Zwierząt, czyli dwie miary cierpienia według katolickich biskupów-hipokrytów

Cierpienie Zwierząt, czyli dwie miary cierpienia według katolickich biskupów-hipokrytów

Chrześcijanin, czy katolik, czy prawosławny, czy protestant, a też jeszcze bardziej muzułmanin, islamista, wyznawca  Allacha, czy jahwista, wyznawca Mojżesza, albo Konfucjusza (taoista) nieustannie natrafia na problemy nie do rozwiązania, jak ten powyższy.

Dzieje się tak, bowiem Bóg Cudów (Jahwe / Jachcic) i księgi takie jak Biblia, Nowy Testament czy Koran, czy jeszcze inne religijne oraz Pośrednicy (kapłani, biskupi, papieże, mułłowie, rabini, mędrcy taoizmu) nie uznają Matki Ziemi i Matki Przyrody, a zatem świata Braci Zwierząt i Braci Zróstów (Roślin) za Boski Twór o wartości równej Wartości Człowieka i Człowieczego Żywota ułożonego według Człowieczej Hierarchii Potrzeb i Widzimisię.

Nieustanne wywyższanie Człowieka ponad Przyrodę prowadzi do nieuniknionych wygibasów i hipokryzji, dwulicowości i wewnętrznego zakłamania tych religii. Prowadzi każdego ich wyznawcę do pielęgnacji w duchu powyżej wymienionych cech osobowości i charakteru od malutkiego, od dziecięcia, które uczone jest Kłamstwa o Cierpieniu Zwierząt i w ogóle o Ciepieniu oraz wielu innych kłamstw.

Czytaj dalej

SłońceStanie-Łucznia i jego znaczenie oraz Porządek Świąt w Wielkim Tanie Szczodrych Godów (z Księgi Tanów)

SłońceStanie-Łuczywo i jego znaczenie

Foto: Adrian Leszczyński

Z Księgi Tanów – Taja 28

SłońceStanie-Łuczywo i jego znaczenie

Wielki to tan Szczodre Gody, a zwyczajowo rozpoczyna się go w dwudziestym dniu słonecznego kołodarowego miesiąca grudnia, lub jako kto woli w dniu Pełni Brata Miesiąca Grudy-Prosinia według Kołodunu Księżycowego. Zwyczajowo dlatego, że kto chce być świętszy niż sami wielcy bogowie ten może zacząć obchody onego tanu z pierwszym dniem Zimowego Słońcestania, już szesnastego dnia grudnia, zaprzestając od tej chwili wszelkich poważnych prac poza przygotowaniami do świąt.

 

Czytaj dalej

Tajemity: Magia Grzybów

Tajemity: Magia Grzybów

Grzyby stały się na przestrzeni historii kolejnym symbolem Kundalini. W ezoteryce symbolizują efekt fontanny. W skrajnie starych tekstach i rysunkach ściennych grzyby są przedstawiane jako łącznik z różnymi światami. Do dzisiaj wielu badaczy zastanawia się czy „Soma” odnosi się do grzyba z gatunku Amanita? Pewne zapisy w pismach religijnych mówią o tym, że Noe był uzależniony od somy. Jak działa Soma? Skąd bierze się magiczna moc grzybów?

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…