Łużyce i Łużyczanie: Justyna Michniuk „Janske nocy/Ivanjske noći” Benedikta Dyrlicha

Justyna Michniuk Janske nocy/Ivanjske noći Benedikta Dyrlicha

– dwujęzyczne wydanie tomiku poezji serbołużyckiego pisarza Benedikta Dyrlicha w Serbii

 

Z racji mojego wykształcenia mam przyjemność swobodnego poruszania się po serbskojęzycznej prasie. Tradycyjnie zaczynam dzień od filiżanki kawy oraz przeglądu gazet w formie papierowej i elektronicznej. W taki oto przypadkowy sposób natknęłam się na artykuł o serbołużyckim pisarzu, polityku, autorze sztuk teatralnych i redaktorze, Benedykcie Dyrlichu, który ukazał się na początku listopada 2017 w serbskiej POLITTYCE ( Политика, www.politika.rs). Pan Dyrlich, którego znam osobiście od roku 2009 i bardzo sobie cenię nie tylko jako autora poezji i prozy, ale także jako człowieka zaangażowanego w szerzenie kultury oraz zachowanie języka serbołużyckiego, tym razem został doceniony w Serbii.

Czytaj dalej

Jarek Kefirek Bez Cenzury: Dzisiejsza technologia może zrobić Raj na Ziemi, ale…!

 Dzisiejsza technologia może zrobić Raj na Ziemi, ale…!

Kiedyś rodzina utrzymywała się z pracy jednego rodzica przez 40 godzin w tygodniu. Dziś muszą pracować oboje czasami i po 60 godzin w tygodniu a i tak nie starczy na nic. Automatyzacja produkcji, informatyzacja i nowe technologie sprawiły że jesteśmy dziś 8 razy bogatsi niż w latach 50, gdy snuto optymistyczne prognozy. Mówiono wtedy, że w przyszłości ludzie będą pracować max 10 godzin w tygodniu, czyli 2 godziny dziennie. I taki poziom technologii i bogactwa już mamy.

Jednak musimy pracować coraz więcej, coraz ciężej i za coraz niższe stawki. Gdzie się podziewają te pieniądze? Są nam rabowane przez grupę kryminalistów, którzy wymyślili na użytek motłochu różne bajki. Jeśli się nie obudzimy z tego finansowego letargu, to wszystko będzie zmierzać ku niewolnictwu ekonomicznemu. My sami sobie jesteśmy winni. Nie buntujemy się. Traktujemy system niewolniczy, czyli pracę przez 8 i więcej godzin, za coś normalnego. Ba, sami uważamy, że jest to duża wartość.

Uważamy, że za niskimi pensjami stoją jakieś efemeryczne prawa ekonomii, nad którymi nie wolno dyskutować i których nie wolno ruszać. Mamy więc to, na co się zgadzamy – takie jest uniwersalne prawo tego świata. To wszystko tłumaczy wezwanie do ludzkości opublikowane przez organizację Anonymous: „Jak będziesz gotów, powstaniesz”, który zamieszczam w tym artykule.

 

Czytaj dalej

Sabazios, the Free Flowing Father of Thrace… (Sabazios, Wolny i Nieuchwytny Ojciec Tracji)

Sabazios, Wolny i Nieuchwytny Ojciec Tracji

 
Introduction (under construction!): Sabazios is an ancient Thracian deity, whose precise nature is much debated in academia, with many scholars claiming with certainty an understanding of His place in the Thracian devine mythos. The confusion around this particular deity is not surprising, given the relatively unexamined nature of Thracian culture and religion in general. Since the last decades of the 18th century, when Thrace was first examined from a „modern academic” perspective, Thracians have been denigrated to the ranks (and rancor) of savage drunken barbarian neighbors to the North of the „civilized” Hellenic world. As Dr. Aleksandr Fol, late founder of the Institute of Thracology in Sofia, Bulgaria, points out in numerous academic publications, Thracians have yet to be definitively studied as anything but an „alien culture” through a Greco-Roman perspective.
 ♦
Wprowadzenie (w budowie!): Sabazios jest starożytnym trackim bóstwem, którego dokładna natura jest bardzo dyskutowana w środowisku akademickim, a wielu uczonych twierdzi z pewnością, że rozumie jego miejsce w trackim micie. Zamieszanie wokół tego szczególnego bóstwa nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę względnie nie zbadaną naturę kultury trackiej i ogólnie religii. Od ostatnich dekad XVIII wieku, kiedy Tracja została po raz pierwszy zbadana z perspektywy „nowoczesnej nauki”, Trakowie byli  oczerniani i sprowadzani do szeregów dzikich, pijanych, barbarzyńskich sąsiadów na północy „cywilizowanego” świata helleńskiego. Jak zauważa dr Aleksandr Fol, zmarły założyciel Instytutu Tracji w Sofii (Bułgaria), w licznych publikacjach akademickich, Trakowie nie zostali jeszcze definitywnie przebadani jako „obca kultura” z perspektywy grecko-rzymskiej.

Czytaj dalej

Śmierć Buntownika umowa z wydawnictwem Czytelnik (zerwana w 1989 roku) i recenzja książki Krzysztofa Karaska

Śmierć Buntownika umowa z wydawnictwem Czytelnik

Niestety najlepsza recenzja tej książki, Michała Komara, gdzieś mi się chwilowo – mam nadzieję – zapodziała. Publikuję te wszystkie materiały po to by nic z przeszłości nigdy nie zaginęło. Zbliża się czas kiedy trzeba będzie „Śmierć buntownika” wydać, a żeby to miało sens, należy wydać tę książkę wraz z dokumentacją obstrukcji jakiej dokonało na polskiej literaturze państwo zwane PRL, a potem jego kontynuacja zwana III RP. Umowę rozwiązano na żądanie Wydziału Kultury KC PZPR w czerwcu 1989 roku, niemalże dokładnie w 5 rocznicę jej podpisania, a książka leżała w wydawnictwie bez umowy od 1983 roku.  Jak widać recenzentami tej książki był nie byle kto. Zarząd Czytelnika chciał mieć mocne uzasadnienie do jej wydania. Późniejsze moje odmowy druku w odcinkach w „nowej” Kulturze i objęcia stanowiska kierowniczego w redakcji ‚nowej” Kultury w 1984 roku, pociągnęły za sobą ślepą zemstę Wydziału Kultury KC PZPR na polskiej literaturze.  CB

Czytaj dalej

Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista

 Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe

© by Czesław Białczyński

 

Drzewo Świata-  rys. © by Jerzy Przybył

Wstęp

 

Tytuł tej pracy jest odwrotny od tego jaki nasuwa się intuicyjnie, gdyż jako Istoty Świadome patrzymy na świat zewnętrzny i widzimy go z osobistej perspektywy.  Obserwowana z naszego Osobistego, Najniższego Szczebla Ludzkiego – pojedynczej Świadomej Istoty Ludzkiej, UkŁadność RzeczyIstności ma  Porządek Wznoszący, od Jednostek/Osób, od Pojedynczej Jaźni/Świadomości Osobistej,  poprzez Narody i Ludy Ziemi, do Świadomości Matki, jako Ziemskiej Całości i do Świadomości Nieskończonej. W tym  właśnie Porządku umysł ludzki odczytuje ową UkŁadność.

RzeczyIstność posiada miliardy UkŁadności, które możemy z niej wyodrębnić tnąc jej Nieskończoną Kulę/Sferę w różnych Aspektach/Płaszczyznach Widzenia przy pomocy Ludzkiego Umysłu/Ludzkiej Świadomości . Oczywiście można ją także ciąć i obserwować poprzez  zupełnie Inne/ Nieludzkie Umysły, będące siedliskami Świadomości Nieskończonej w Materialnych Istotach/Bytach, tzw. fizycznych, duchowo-materialnych. Tę sprawę zauważamy tu jedynie dla porządku, przechodząc nad nią bez wgłębiania się w rozległy temat  różnorodności oglądów.

Czytaj dalej