Mitologia Morawska Jaroslavy Grobcovej: Probouzení Moravanů – část 2

Mitologia Morawska Jaroslavy Grobcovej: Probouzení Moravanů – část 2

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFCap19Wgbo

 

Čtení z knihy: Probouzení Moravanů. Moravská mytologie od Jaroslavy Grobcové Po pádu Velké Moravy byly písemnosti země Moravy spáleny a její dějiny jsou od té doby zamlčovány a falšovány. Je to zázrak, že neshořela v ohních katolické církve také kniha vysokého církevního hodnostáře Mauro Orbiniho: Historiografie – původ názvu, slávy a rozšíření národa slovanského z r. 1601. Máme možnost ji dnes číst a vyvrátit smyšlenky germánských a posléze i českých historiků, násilně měnících dějiny moravského národa. Být Slovanem neznamená jen příslušnost k určité lidské rase, etniku, či národu, vymezenému společným druhem jazyka. Slovanství je pojem, který přesahuje všechna tato dělení a odkazuje nás na původní zdroj stvoření, při kterém byl lid vybaven všemi potřebnými schopnostmi pro důstojný a svobodně tvořivý způsob života všeho lidu v souladu a JEDNOTĚ se zákony přírody a vesmíru. Dnes slovanství znamená návrat k původnímu zdroji, návrat k božskému projektu života lidu na naší planetě Zemi. Více o autorce knihy Spisovatelka Jaroslava Grobcová vydává již šestou knihu, ve které chce populárnější formou přiblížit moravskému lidu pravdivější obraz života slavné Moravy a našich předků. Vrací se do dávné historie Moravy a Slovanů, zobrazuje život lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech a provází čtenáře prostřednictvím studánek a pramenů k posvátným horám a menhirům. Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila ve vesničce Palačov u Starého Jičína. Vystudovala UK v Praze, obory filosofie a psychologie. Více jak 40 let žila a pracovala v Ostravě. Vychovala tři syny. Dnes žije ve Štramberku. Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o Moravě, skládá texty písní. Stále i ve svých letech, objíždí většinu míst, o kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu Rodů Moravy a Slezska, volného sdružení lidí cítících a hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a Slezsko. Vydala (vlastním nákladem): 2008 „K pramenům života“ 2010 „Od Velké Moravy svítá“ – je poetické vyprávění o životě našich předků, jejich víře, posvátných hájích, jejich dovednostech, vysoké kultuře, jazyku a písmu. 2010 spolu s Augustinem Hyklem “Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí“ 2012 „Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása“ – popisuje nejen vznešenost a krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo. Ke stažení na https://www.uloz.to/!JBccFo2rR/zeme-m… 2014 „Magická země Morava a Slezsko – K pramenům života“ – Kniha se vrací do dávné předcírkevní doby v zemích Moravy a Slezska. Do slavné doby života lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech. Významné postavy dějin této doby nejsou smyšlené, ale historicky doložené. Autorka například uvádí: “Porážka Velké Moravy znamenala daleko více než zmocnění se území národů, bohatství zemí a zatracení Víry Světla. Znamenala porážku slovanského způsobu života ve svobodných rodových sídlech, života lidu ve vysoce kulturně i duchovně rozvinutém beztřídním, tj. společensky svobodném systému. Završilo se tisícileté úsilí otrokářských a feudálních společenských systémů zničit svobodný slovanský rodový systém a zamezit jeho dalšímu rozkvětu. A děje se tak dodnes.” Knihu lze získat: přímo u autorky ve Štramberku nebo dobírku: e-mail jaru.grobcova@seznam.cz nebo mobil 739 063 174; osobně převzetím za 250 Kč v Lužné u Vsetína: e-mail info@slovanskakosile.cz nebo mobil 608 420 584.

Podziel się!