Душа и Круг Абсолюта=Три суда после смерти=Реинкарнация и инкарнация=Волхалла (Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca)

Dusza i Krąg Jedni – Trzy Sądy po Śmierci Materialnej; Reinkarnacja i Inkarnacja – Walhala = Welska Hala-Łąki Rajca

Most Czynwątu i Prawątu w Nawi (Jeden z Trzech Osądów Ducha na Weli po śmierci materialnego ciała = zakończeniu ziemskiej / planetarnej / materialno-duchowej misji Istoty Ożywionej)

Rosyjskie współczesne, rodzimowiercze wizje Wcielenia Duszy w Ciało i Drogi Duszy po śmierci, czyli spadkobierców Wschodnich Kapiszt Nurskich, Budynowskich, Bursko-Borejskich i Sokołockich są bardzo zbieżne z sądami przedstawianymi przez Słowiańską Wiarę Przyrodzoną Kapiszt Zachodu, czyli spadkobierców Lechii, Wędii, Harii, Nurii-Harowędii, Serbo-Mazowii, Dawanii-Dracji (Tracji,Dacji) i Istji (Bałtów).

Czytaj dalej

Poczet Bogów Słowian (linki do wszystkich części) – z Archiwum 2009, dla przypomnienia i zachęty

Poczet Bogów Słowian (linki do wszystkich części)

Copyright © by Czesław Białczyński

Ten Poczet Bogów nie jest kompletny. Jest uzupełniany systematycznie, w tym o istotne ryty z Księgi Tanów, a także o najważniejszą opowieść o każdym z bogów, jak również o wizerunki wszystkich bogów i bogunów, i wtedy dopiero zostanie wydany drukiem jako Wielki Poczet Panów i Pań Welańskich.

MAPA1

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński: „Ikony bukw głagolicowych” oraz „Karty Brojki”

Tadeusz Mroziński: „Ikony bukw głagolicowych” oraz „Karty Brojki”

Polecam książkę Tadeusza Prussa Mrozińskiego  wraz z kompletem kart Brojek. Warto skorzystać z tej rozległej wiedzy i chociaż spróbować zastosować w codziennej praktyce jako jeden ze sposobów na bliski kontakt i rozmowę ze Świadomością Nieskończoną – Starosłowiańskim Najwyższym Bogiem – Jednią – Sławią – Światłoświatem (Świętowitem – Światłem Świata).  CB 

Czytaj dalej

Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Nie przytaczałem dotychczas na blogu tych dwóch ważnych wypowiedzi Strażnika Wiary Przyrod(zone)y Słowian Wiesława Glanera, z kwietnia i czerwca 2019 roku, czekając na właściwy dla nich czas.

Rozwijają one szerzej kilka ważnych aspektów szatanizmu, w tym traktują o ksenofobii generowanej przez religię i stosunku chrześcijaństwa do Polski Słowiańskiej. Wiesław Glaner jest jednym z filarów Filozofii Przyrody Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

Czytaj dalej

Aleksander Jadczyk: Basaraba Nicolescu o „Gurdzijewa Filozofii Przyrody”. (Archiwum 2009)

Aleksander Jadczyk: Basaraba Nicolescu o „Gurdzijewa Filozofii Przyrody”. (Archiwum 2009)

Prawo trzech

Jako, że mam sporo do porachowania i do zrozumienia, potem do zaprogramowania i do pokazania, innymi słowy sporo pracy przed sobą u samego początku nowego roku, postanowiłem odłożyć ambitniejsze wpisy na potem. Zdecydowałem więc by kontynuować moje tłumaczenie artykułu fizyka, Basaraba Nicolescu o „Gurdzijewa Filozofii Przyrody”. Treść tego artykułu wiąże się dość ściśle z tematyką fizyki kwantowej, co jest mi na rękę, będziemy bowiem mogli w ten sposób podyskutować na tematy aktualnie mnie interesujące. Ze względu na ograniczenia czasowe będę podawał to tłumaczenie w krótkich odcinkach.

Czytaj dalej

Z Księgi Wiedy: O Prawi, Jawi, Nawi i Sławi

Z Księgi Wiedy: O Prawi, Jawi, Nawi i Sławi

O Prawi, Jawi, Nawi i Sławi

 Otrzymałem od czytelnika DR, jako wpis nie do opublikowania na blogu następujący wywód, będący refleksją na cytat z mojego zdania: ” „Oto dlaczego: To-> „Prawia, Jawia, Nawia – lustrzane odbicia boskiej RzeczyIstności”. Tenże wywód odesłałem do Autopra DR zwrotnie ze swoją uwagą jednozadniową na końcu:

W dniu 8 lipca 2018 20:01 użytkownik bialczynski <DR> napisał:
Witam

Cytuję: „Oto dlaczego: To-> „Prawia, Jawia, Nawia – lustrzane odbicia boskiej RzeczyIstności” w połączeniu z zapisem głagolicowym przedstawionym przez Tadeusza Mrozińskiego w połączeniu efektu lustra – zrodziło w Mojej głowie myśl, aby spojrzeć na ten zapis tak: Prawia Ja w Pra (Ja – Nasza Prawdziwa Istota, Wyższa Jaźń. Pra -coś wzorcowego, być może świat Naszych Marzeń, marzeniami przygotowujemy to co potem zostanie przejawione, potencjalna możliwość zaistnienia czegokolwiek co zamarzymy, co Przewidzimy[Prewidzimy, Prawidzimy=Prawda]). Jawia Ja w Ja (punkt przecięcia Swastyki [Krzyża Solarnego], w którym Duch spotyka się z Materią, nieprzejawione z przejawionym, elektryczność z magnetyzmem, Czarnobóg z Białobogą, stwórca staje się stworzeniem, biblijne – Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy – akt stwarzania, punkt kreacji, portal, przez który „namacalne” pojawia się na świecie. W tym punkcie entropia=0 Nawia Ja w Na (Ja -wiadomo; Na – strona już przejawiona lecz przemijająca (JAWNA), którą konsumujemy. Tu obowiązuje zasada wzrostu entropii, „niszczenie” – działalność Shivy, Szatana i kogo tam jeszcze ->Naturalna kolej rzeczy. Niepotrzebnie koncentrujemy całą Naszą Uwagę wyłącznie na rzeczach przemijających, zamiast ogarniać zrozumieniem Całość – Pełnię Wszechrzeczy. Bo wszystko jest potrzebne aby istniała równowaga, Harmonia.”

To bardzo sensowny wywód, który pokazuje inny aspekt RzeczyIstności. Powinien być opublikowany

pozdrawiam serdecznie

CB

Czytaj dalej

Old European Culture: Fibonacci

Fibonacci

Leonardo of Pisa, known as Fibonacci, was the 13th century Italian mathematician. In his 1202 book Liber Abaci he popularized the Hindu–Arabic numeral system in the Western World.

He also stumbled across a very interesting sequence of numbers while contemplating a curious problem involving rabbits. Fibonacci started with a pair of fictional and slightly unbelievable baby rabbits, a baby boy rabbit and a baby girl rabbit. They were fully grown after one month. and did what rabbits do best, so that the next month two more baby rabbits (again a boy and a girl) were born. The next month these babies were fully grown and the first pair had two more baby rabbits (again, handily a boy and a girl). Ignoring problems of in-breeding, the next month the two adult pairs each have a pair of baby rabbits and the babies from last month mature. Fibonacci asked how many rabbits a single pair can produce after a year with this highly unbelievable breeding process (rabbits never die, every month each adult pair produces a mixed pair of baby rabbits who mature the next month).

He realised that the number of adult pairs in a given month is the total number of rabbits (both adults and babies) in the previous month. He carried the calculation up to the 13th place and ended up with this sequence of numbers, which was after him named Fibonacci sequence:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
Czytaj dalej