Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Nie przytaczałem dotychczas na blogu tych dwóch ważnych wypowiedzi Strażnika Wiary Przyrod(zone)y Słowian Wiesława Glanera, z kwietnia i czerwca 2019 roku, czekając na właściwy dla nich czas.

Rozwijają one szerzej kilka ważnych aspektów szatanizmu, w tym traktują o ksenofobii generowanej przez religię i stosunku chrześcijaństwa do Polski Słowiańskiej. Wiesław Glaner jest jednym z filarów Filozofii Przyrody Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

https://www.youtube.com/watch?v=xA3d-jFL6jQ

W książce „Tysiąc Lat Podłości” mówię o problemach kulturowych, które koniecznie wymagają naszej uwagi – już czas, by na podstawie analizy destrukcji moralnej religijnej, (kompromitacji cywilizacji łacińskiej), podjąć wysiłek budowy porządku społecznego opartego na idei człowieka szlachetnego.

https://www.youtube.com/watch?v=lde527u58mo

W tej wypowiedzi YT chciałem zwrócić się do moich Czytelników ze słowami wsparcia, ale jednak usunąłem kilka przykładów rodzinnych wojen religijnych i dość ogólnie mówię o problemie rodziny religią podzielonej.

http://glaner.wixsite.com/lektury

Podziel się!