WdW: Artur Lalak – Kto tak naprawdę napisał Biblię?

Artur Lalak – Kto tak naprawdę napisał Biblię?

Mimo pewnych rozbieżności narracji między Wiarą Przyrodzoną Słowian, a tym co mówi Artur Lalak, ale raczej w szczegółach, jest tutaj na tyle dużo ważnej wiedzy na ten temat, jak i na temat relacji ludów w starożytności, że warto posłuchać. Aspekt kosmicznej etnogenezy ludzkości, jej kształtu, możemy na razie spokojnie pominąć, ponieważ wiedza na ten temat, nawet jako spekulacja o walorach naukowych jest jak na razie bardzo krucha, niepewna i wielu elementach wręcz sprzeczna. Czym jest Biblia? – My to wiemy, ale warto przypominać i spojrzeć z odmiennej nieco perspektywy na tę sprawę.

Czytaj dalej

Poczet Bogów Słowian (linki do wszystkich części) – z Archiwum 2009, dla przypomnienia i zachęty

Poczet Bogów Słowian (linki do wszystkich części)

Copyright © by Czesław Białczyński

Ten Poczet Bogów nie jest kompletny. Jest uzupełniany systematycznie, w tym o istotne ryty z Księgi Tanów, a także o najważniejszą opowieść o każdym z bogów, jak również o wizerunki wszystkich bogów i bogunów, i wtedy dopiero zostanie wydany drukiem jako Wielki Poczet Panów i Pań Welańskich.

MAPA1

Czytaj dalej

OEC: Holy cow (Święta Krowa)

OEC: Holy cow (Święta Krowa)
źródło: Old European Culture  © tłumaczenie i komentarz Czesław Białczyński

Hathor was a major goddess in ancient Egyptian religion who played a wide variety of roles: sky goddess, sun goddess, fertility goddess, love, sex, motherhood goddess.

Hathor była główną boginią w starożytnej egipskiej religii, która grała wiele różnych ról: bogini nieba, bogini słońca, bogini płodności, miłości, seksu, bogini macierzyństwa.

Czytaj dalej

Z Księgi Wiedy – Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu

Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu

©® by Czesław Białczyński

Z przesłania Tomirysy i Czaropanów, z Przesłania Serca Świata i Korony Ziemi

Przed Bitwą

  Czytaj dalej

9.8.7 – Ciągłość Wiary Przyrodzonej w propagandzie watykańskiej

9.8.7 -Ciągłość Wiary Przyrodzonej w propagandzie watykańskiej

 

Stanisław Ząbkowic – Młot na czarownice. Strona tytułowa wydania z 1614 r w Krakowie. Foto: wikipedia.org.

Pracując na propagandowym materiale watykanistycznym i analizując go krok po kroku, docieramy oto do XVI i XVII wieku, znów z lekkim przeskokiem czasowym, lecz darzymy pełnym zaufaniem Propagandę Handlowej Korporacji Watykańskiej, co do jej zapewnień o ciągłości pracy i działania Strażników Wiary Przyrodzonej.

W tym odcinku zahaczymy już mocno o samą Polskę, a więc natkniemy się na pracę naszych polskich/słowiańskich Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian. Mogłoby się to stać o wiele wcześniej gdyby autor artykułu o Zagrożeniach Mentalnych/Duchowych dla Katolików, od starożytności do XXI wieku ze strony Wiary Przyrodzonej (w tym oczywiście Wiary Rodzimej Słowian), polegał na alternatywnej „Niekatolickiej Historii Polski” choćby takiej, jaką prezentujemy na tym blogu. Wtedy natknąłby się na Strażników Wiary Przyrodzonej już w XI wieku, czyli zaraz po rzekomym Chrzcie Polski z 966 roku.

Czytaj dalej

9.8.6 -Ciągłość Wiary Przyrodzonej według propagandy watykańskiej

9.8.6 -Ciągłość Wiary Przyrodzonej według propagandy watykańskiej

Papież Innocenty III ogłasza krucjatę przeciw katarom (XIV w., domena publiczna). Foto: histmag.org

W tej części artykułu będziemy już zajmować się dokumentacją ciągłości Wiary Przyrodzonej i ciągłości pracy Strażników Wiary Przyrodzonej w Europie późno-średniowiecznej, chociaż razi mnie nieco zastosowany przez propagandystę Watykańczyków przeskok czasowy, od wieku X do XIII. Jednakże skoro twierdzi on, że ciągłość jest i była, bo „Ojcowie Kościoła” to udowodnili, przyjmujemy, że oni wiedzą co mówią.

To prawda. Tak, oni udowodnili to nie tylko logicznie, ale i na płaszczyźnie prawa stosowanego, ponieważ na podstawie prawnej oskarżenia o satanizm „wyklinali”, a następnie prześladowali i mordowali całe społeczności w Europie i na świecie, od IV wieku n.e. do dzisiaj, czyli do lat 20-stych XXI wieku. Obecnie jest to wojna judeo-chrześcijańska z islamistami w: Palestynie, Libanie, Egipcie, Iraku, Iranie, Afganistanie, Czeczenii, Syrii, Kurdystanie, a także w USA i Europie.

Poniżej dowiemy się, że oni udokumentowali ponad wszelką wątpliwość satanizm kolejnych chrześcijańskich grup, które w swoich wierzeniach przemycały zasady i wierzenia Wiary Przyrodzonej. Jest dla nich oczywiste i jasne jak słońce, że Stedingowie to kontynuatorzy wierzeń Messalianów, Ofitów, Bogomiłów. Za chwilę dołączą to grona „satanistów” także Katarów, Merowingów i Albigensów, a potem będą to kontynuować do XXI wieku, prowadząc coraz to doskonalszą dokumentację odstępców od jedynej słusznej religii na Ziemi. Odstępcy ci, często nieświadomie, stali się przenosicielami zasad Wiary Przyrody, Wiary Przyrodzonej, w tym Wiary Przyrodzonej Słowian poprzez wieki dominacji i uzurpacji Watykanu i innych ośrodków Korporacji Judeo-Chrześcijańskiej, w szeroko rozumianym obszarze dominacji cywilizacji Zachodu (spadkobierców imperializmu rzymskiego). Ten obszar, jak wiadomo, to nie tylko Europa, ale cały świat podporządkowany zachodnio-europejskiemu (postrzymskiemu) podbojowi kolonialnemu.

Co ciekawe imperializm materialny i idący za nim przymusowy przeszczep kulturowy nie płynął nigdy z krajów Słowian.

Dotyczy to także Rosji, której imperializm materialny  ma swoje źródła w niemieckich dynastiach sprawujących w Rosji władzę, lub w niemieckich inspiracjach (także niemieckim wykonawstwie) tzw „rewolucji socjalistycznej”.

Dzisiejszy problem post-kolonialny z migracją do Europy ludności z krajów, które były niegdyś koloniami imperialistów z Europy Zachodniej, dotyczyć powinien wyłącznie tejże Europy Zachodniej. Nie jest ona sprowokowana przez kraje Europy Środkowej (Międzymorza), które były na równi z krajami Azji i Afryki OFIARĄ NIEMIECKIEGO IMPERIALIZMU KOLONIALNEGO. Odwoływanie się dzisiaj przez Kraje Imperialne do Solidarności Europy Środkowej, jest nie tylko hipokryzją, ale kolejną ordynarną próbą wyzysku europejskich ofiar ich imperializmu i przerzucenia skutków ich imperialistycznej wielowiekowej polityki na te europejskie ofiary.   

Oddajmy jednak znowu głos Watykanistycznej Propagandzie:

Czytaj dalej

Zrzeszenie Słowian – Nowe Życie!

Ledwie rok minął od naszego Pierwszego Wiecu w Soli, a wydarzyło się tak dużo. Nie przypuszczałem, iż w tak krótkim czasie będziemy żyć tak intensywnie i szybko, że  zajdą tak zasadnicze zmiany. Ale przecież mamy Czas Wielkiej Zmiany i chyba zapomniałem, że dotyczy to również mnie osobiście, a Naszego Zrzeszenia tym bardziej.

Po smutnych chwilach, tak niespodziewanych, związanych ze Śmiercią jednego z Nas i Jego Przejściem do Innego Kręgu i kolejnych Dzieł, przyszedł oto czas radości – Narodzin Nowego Świadomego Życia między Nami.

13 października 2017 roku w Rodzie Maksa Fojtucha narodził się syn – Miłosz Krzesimir.

Składam w tym miejscu Mamie i Tacie Miłosza Krzesimira, a przede wszystkim Jemu Samemu, życzenia wszystkiego dobrego w Nowym Życiu – Zdrowia, Dobrobytu i Szczęścia!

Obyczaje słowiańskie i obrzędy starożytnego Królestwa Północy oraz Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świta nie miałyby żadnego sensu gdyby były jakimś zwyczajnym odtwórstwem, czy pokazem dla gawiedzi. Miałyby niewielki sens gdyby służyły jedynie utrwalaniu pamięci o nich w kolejnych pokoleniach. One mają głęboki sens jedynie jako przeżycia duchowe związane z realnymi wydarzeniami w naszym życiu: ze śmiercią, z narodzinami, ze swadźbą, z dojrzewaniem, osiągnięciem dorosłości, założeniem rodziny i budową nowego rodzinnego gniazda, czy założeniem gospodarstwa albo przedsiębiorstwa, w-spółdzielni, kręgu, świątyni, twornicy, stowarzyszenia, ośrodka wiedzy i tradycji.

Każde wielkie wydarzenie związane ze zmianą życiowej sytuacji w Rodzie, Siole, Pagu, Plemieniu jest dla nas duchowym Obrzędem Przejścia i Darem Światła Świata. Każdy Obrzęd Przejścia wiąże się nierozłącznie ze starym przyrodzonym obyczajem Obdarowywania i Obsypin. Chcemy ten obyczaj naszych Przodków udanie kontynuować. Dlatego ogłaszam publicznie Narodziny Nowego Życia w Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata i w Zrzeszeniu Słowian oraz zachęcam wszystkich do udziału w Obdarowaniu Malucha i Obsypinach.

 

Czytaj dalej

Barbara Walczak -Sobótkowy Apel do Słowian

 

Dziś zaczyna się triduum sobótkowe i odradza boże ciało Słowian – w te dni pokonania mrocznych knowań księżyca i królestwa słońca, i oświecenia, niech obudzi się Słowiańska Dusza: siła woli, szczodrość, szlachetność, godność, prawość miłość dobro prawda piękno wolność Narodu Słowa!

Zgodnie z prawem naturalnym i prawem przyrodzonym i przyrodzoną nam Słowianom godnością, szlachetnością, siłą woli, mocą słowa, miłością i pięknem odradza się Boskie Ciało Słowianek i Słowian OBEJMUJĄC PANOWANIE NA NIEBIESKIEJ PLANECIE MATCE ZIEMI.

Koniec panowania Księżyca– koniec żydowskiej niewoli i ich patriarchalnej religii pełnej zboczeń, parafilii seksualnych, perfidii.
Synem bożym i córką bożą jest dla matki i ojca dziecko zrodzone z nich samych.

Bóg jest miłością, młodością, godnością, szczęściem, radością, prawdą pięknem, dziewiczością uczuć, przyJaźnią, dobrocią, szczerością, życzliwością, pomysłowością, śmiechem, tańcem, śpiewem, kochaniem i zakochaniem – kto odzyska czy zachowa w sobie te wartości cechy zdolności umiejętności budzi cząstkę boga w sobie i staje się bogiem.

Czytaj dalej

Święty, Święty w ….. zaklęty, czyli Niezalezna.pl tłumaczy Polakom o co właściwie chodzi w Bożym Ciele.

Święty, Święty w ….. zaklęty, czyli Niezalezna.pl tłumaczy Polakom

Rodżana-Przyroda – Kwiat Paproci (Pąp Rudzi)

Portal Niezalezna.pl tłumaczy katolikom na czym polega ich święto Bożego Ciała. Tak, zgadzam się i popieram w pełni tę akcję, trzeba im tłumaczyć, bo 1000 lat to było za mało, żeby zrozumieli skąd się wzięło to święto.

 

Czytaj dalej

Belsat. eu: Jak w Kuźmiczach Rusałkę wybierali, a potem przed nią uciekali

Uważa się, że w rusałki zamieniają się dziewczęta, które zmarły jako dziewice. Brakuje im ludzkiej miłości i ciepła, dlatego wychodzą z wody, lasu lub zboża. Pod Lubaniem odtworzono jeden z najstarszych białoruskich obrzędów – Prowadzanie Rusałki. Fotoreportaż belsat.eu

 

Proponuję jednak traktować ten obrzęd spod Lubania jako zjawisko etnograficzne, a nie zdarzenie rodzimowiercze, czy też odtworzenie Wiary Rodzimej Słowian. Żeby można było ten obrzęd traktować inaczej, trzeba by było „zedrzeć z niego warstwę chrześcijańską. Jak ona jest gruba, jak mocno postać Rusałki w tym obrzędzie jest przysypana gruzem historii, świadczy już sam fakt, że zrobiono z niej DEMONA – ożywionego trupa młodej dziewczyny. To jest oczywiste działanie misjonarzy, którzy postacie boskie naszego rodzimego panteonu – w tym wypadku boginki, przedstawiali niepiśmiennemu ludowi tak, by się ich zaczął bać, lub by je przed nim ośmieszyć, albo wzbudzić w ludziach wstręt do nich.  CB

Czytaj dalej

Swarog (Set) – Dadźbog (Nuit) – Chors (Horus), czyli Bogowie Żywiołów Ognia i Nieba (Słońca i Światła) oraz Mocy Utajonej (Księżyc)

Swarog (Set) – Dadźbog (Nuit) – Chors (Horus);

Pod artykułem:Narodziny Ozyrysa-Koszerysa – 14 07 (2012) – Ozyrys-Kosz-Perepułt/Nuit-Nyja/Chors-Horus (Pan Wielkiej Zmiany) oraz Syriusz-Wielki Pies – Pas Oriona i Aldebaran-Cielec

Goddess Nut

otrzymałem serię dogłębnych bardzo ciekawych pytań od Jagienki. Ponieważ odpowiedź na nie wymagałaby każdorazowo artykułu, a są to pytania które mogą mieć szerszy wymiar jeśli chodzi o Wiarę Przyrodzoną Słowian, zdecydowałem się odpowiadać na nie sukcesywnie wyjaśniającymi artykułami. Ten jest pierwszym z nich.

Czytaj dalej