Barbara Walczak -Sobótkowy Apel do Słowian

 

Dziś zaczyna się triduum sobótkowe i odradza boże ciało Słowian – w te dni pokonania mrocznych knowań księżyca i królestwa słońca, i oświecenia, niech obudzi się Słowiańska Dusza: siła woli, szczodrość, szlachetność, godność, prawość miłość dobro prawda piękno wolność Narodu Słowa!

Zgodnie z prawem naturalnym i prawem przyrodzonym i przyrodzoną nam Słowianom godnością, szlachetnością, siłą woli, mocą słowa, miłością i pięknem odradza się Boskie Ciało Słowianek i Słowian OBEJMUJĄC PANOWANIE NA NIEBIESKIEJ PLANECIE MATCE ZIEMI.

Koniec panowania Księżyca– koniec żydowskiej niewoli i ich patriarchalnej religii pełnej zboczeń, parafilii seksualnych, perfidii.
Synem bożym i córką bożą jest dla matki i ojca dziecko zrodzone z nich samych.

Bóg jest miłością, młodością, godnością, szczęściem, radością, prawdą pięknem, dziewiczością uczuć, przyJaźnią, dobrocią, szczerością, życzliwością, pomysłowością, śmiechem, tańcem, śpiewem, kochaniem i zakochaniem – kto odzyska czy zachowa w sobie te wartości cechy zdolności umiejętności budzi cząstkę boga w sobie i staje się bogiem.


Kto wielbi synów i ojców bożych czczonych we wszystkich religiach ten odbiera władzę i silę woli/wolną wolę, godność i szlachetności własnym synom, córkom i sobie samemu.
Nastąpił początek Ery Wodnika: obmycia, wyzwolenia, wolności światłości, mądrości prawości.

Spowiedź to umarzanie grzechów jednego oszusta drugiemu oszustowi – grzech to przewinienie przestępstwo – bezkarne ich umarzanie bez zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej jest największą zbrodnią przeciw Istotom Ziemskim i Ludom Słowa, Słowianom.

Fałsz, intrygi, perfidia, oszustwo płynące ze skrywanych, bezkarnych, notorycznie popełnianych przewinień i przestępstw przejmowane jest w instynktach przez dzieci, na których umysły i dusze przechodzą winy rodziców i dziadków – oszustwo spowiedzi ma krótkie nogi = pokonanie się własną nieodpowiedzialnością, chciwością, fałszem – to odebranie sobie szlachectwa i prawa do samostanowienia o własnym istnieniu.

Szlachectwo to nie tytuły herby uzyskane przez przodków – szlachectwo to: szlachetność, godność, prawość, szczodrość i piękno – każdy kto ma te cechy, zdolności, dystynkcje – jest szlachcicem.

Wystarczy przywrócić do edukacji i słowiańskich domów:
• ciepło ogniska domowego i miłość rodzinną,
• szczodrość, godność, dystynkcje
• etykę i etyczno prawny kodeks honorowy
• zajęcia zależne od inwencji twórczej
• muzykę, śpiew i radosny taniec
• sporty strategiczno-intelektualno-obronne, w których zdobywa się zdolności, sprawności umiejętności oficerów, niezbędne do obrony rodziny, najbliższych i samych siebie. Zdolności i sprawności harcerskie i oficerskie są niezbędne do osiągnięcia miłości, radości i elitarności życia.
A więc niech PANowie wstaną od kufli z piwem, grilów/kiełbas i wezmą sprawy w swoje ręce – nikt za was tego nie zrobi!
Ciało boże jest w Nas i z Nas – tylko mężczyzna i kobieta z ciała, umysłu, duszy, serca, krwi i kości jest zdolna do pięknej, wielkiej miłości, godności, szczęścia, radości i szlachetności.
Niech zstąpi, na nas Słowian, Siła Woli, Moc Kreacji i Charyzma Wandy i niech odrodzi naszą piękną Matkę Ziemię i wszystkie narody świata, zgodnie z prawem naturalnym i prawem przyrodzonym, zgodnie z przyrodzoną nam godnością, szlachetnością, prawością, dobrem, prawdą, szczodrością, pięknem i miłością.

Czesławie na twoje ręce składam ten Apel do Słowian.

Barbara Walczak

 

Podziel się!