Zrzeszenie Słowian – Nowe Życie!

Ledwie rok minął od naszego Pierwszego Wiecu w Soli, a wydarzyło się tak dużo. Nie przypuszczałem, iż w tak krótkim czasie będziemy żyć tak intensywnie i szybko, że  zajdą tak zasadnicze zmiany. Ale przecież mamy Czas Wielkiej Zmiany i chyba zapomniałem, że dotyczy to również mnie osobiście, a Naszego Zrzeszenia tym bardziej.

Po smutnych chwilach, tak niespodziewanych, związanych ze Śmiercią jednego z Nas i Jego Przejściem do Innego Kręgu i kolejnych Dzieł, przyszedł oto czas radości – Narodzin Nowego Świadomego Życia między Nami.

13 października 2017 roku w Rodzie Maksa Fojtucha narodził się syn – Miłosz Krzesimir.

Składam w tym miejscu Mamie i Tacie Miłosza Krzesimira, a przede wszystkim Jemu Samemu, życzenia wszystkiego dobrego w Nowym Życiu – Zdrowia, Dobrobytu i Szczęścia!

Obyczaje słowiańskie i obrzędy starożytnego Królestwa Północy oraz Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świta nie miałyby żadnego sensu gdyby były jakimś zwyczajnym odtwórstwem, czy pokazem dla gawiedzi. Miałyby niewielki sens gdyby służyły jedynie utrwalaniu pamięci o nich w kolejnych pokoleniach. One mają głęboki sens jedynie jako przeżycia duchowe związane z realnymi wydarzeniami w naszym życiu: ze śmiercią, z narodzinami, ze swadźbą, z dojrzewaniem, osiągnięciem dorosłości, założeniem rodziny i budową nowego rodzinnego gniazda, czy założeniem gospodarstwa albo przedsiębiorstwa, w-spółdzielni, kręgu, świątyni, twornicy, stowarzyszenia, ośrodka wiedzy i tradycji.

Każde wielkie wydarzenie związane ze zmianą życiowej sytuacji w Rodzie, Siole, Pagu, Plemieniu jest dla nas duchowym Obrzędem Przejścia i Darem Światła Świata. Każdy Obrzęd Przejścia wiąże się nierozłącznie ze starym przyrodzonym obyczajem Obdarowywania i Obsypin. Chcemy ten obyczaj naszych Przodków udanie kontynuować. Dlatego ogłaszam publicznie Narodziny Nowego Życia w Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata i w Zrzeszeniu Słowian oraz zachęcam wszystkich do udziału w Obdarowaniu Malucha i Obsypinach.

 

Oczywiście w naszej Starosłowiańskiej Świątyni narodziło się już wiele pokoleń, były swadźby i pochówki, jest Pamięć Dziadów którą darzymy tych, którzy od nas odeszli. Jednak jak na jeden rok i miesiąc od Pierwszego Wiecu Zrzeszenia to bardzo dużo i szybko.

Dzień Pamięci Dziadów zbliża się właśnie szybkimi krokami, ale jak to w życiu słowiańskim, ani niczyje odejście do innych powinności i kolejnego Nowego Kręgu, ani też niczyje pojawienie się pomiędzy nami nie jest powodem do zmartwienia, troski i smutku, lecz wyłącznie powodem do radości, wesela i świętowania.

Świętujmy razem z Rodzicami, Maluchem, całym jego Rodem i Zadrugą, że z Najwyższych Wyżyn Weli-Prawi Zeszło ku Nam Światło Świata, Częścią Swoją Wcielone w Miłosza Krzesimira, Nową Istotę Świadomą i Pojawiło się w Naszej Jawi, na Matce Ziemi, ku długiemu a szczęśliwemu bytowaniu, doświadczaniu i tworzeniu dobra dla Wspólnoty: Plemienia, Macierzy i Ojczyzny, Siedliska i Przyrody.

Żyj zatem Miłoszu Krzesimirze, stąpaj po Nowej Drodze Życia w zgodzie z Prawami Przyrodzonymi Wszego Świata a Świadomość Nieskończona niech cię niezawodnie prowadzi ku Spełnieniu Własnemu, Ku Szczęściu Twojemu i ku Radości Twych Bliskich.

Czesław Białczyński

Jak Obsypać i Obdarować Nasze Małe Świetliste Szczęście przybliży wam Joanna, która nadesłała do mnie poniższy mail:

Narodziło nam się w Zrzeszeniu pierwsze Maleństwo. 13 października Maxowi urodził się syn, Miłosz Krzesimir Fojtuch.

Kiedy w słowiańskiej rodzinie pojawiał się nowy jej członek, jego pierwszym obrzędem przejścia było przyjęcie go i powitanie przez plemię.

Ponieważ jako Zrzeszenie Słowian, mimo dzielących nas odległości, również tworzymy swoiste plemię, chciałabym zaproponować Wam, byśmy przyjęli i powitali małego Słowianina.

Możemy zrobić to w ten sposób, że prześlecie do nas, na adres w Soli, Wasze życzenia, dobre słowa zapisane na pamiątkowej kartce, kto chce, może dorzucić jakąś inną pamiątkę. My to wszystko zapakujemy w jedną paczuszkę i wyślemy pocztą. Chciałabym nadać tę przesyłkę 30 października w poniedziałek, także Wasze życzenia musiałyby dojść do nas do piątku, czyli 27 października.

Co Wy na to? Piszecie się? Jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć, a z jakiegoś powodu uzna, że nie zdąży, niech koniecznie napisze, wtedy trochę przesuniemy termin. Jednak jeśli nikt nie zgłosi uwagi odnośnie proponowanej daty wysyłki, wysyłamy 30 października.

Pozdrawiam Was Wszystkich,

Joanna

 

Adres:

Zrzeszenie Słowian

Sól 298, 34-370 Rajcza

 

Odpisałem w te oto słowa:

Tak, oczywiście, bardzo dobry pomysł i przyłączam się. To jest rodzaj bardzo szczególnej jednorazowej dedykacji dla Matki, Ojca, dla  Novego Człowieka przede wszystkim, i coś jak Deszczułki Przeznaczenia od Rodzanic, tyle że słane od Ludzi, członków Wspólnoty w intencji Pomyślności Całego Żywota.
To jest też kształtowanie i odnavianie obrzędu i obyczaju w duchu Wiary Przyrodzonej Słowian i Obyczaju Staro-Słowian.  Są to intencje pomyślności i dobro-bytu nie tylko dla Rodu Malucha i jego Rodziny i jego Zadrugi, ale także dla Nas Jako Całego Plemienia, dla Naszej Pomyślnej Przyszłości.
Dary/Życzenia powinny być podpisane przez Darujących, liczy się przede wszystkim oczywiście ich wymiar duchowy, jednak przez złożenie podpisu wraz z Darem/Życzeniem tworzymy więź pokoleń, łańcuch życia w duchu Wolnych Słowian  i Polaków/Lechitów.
Prześlę w poniedziałek mój Dar. Czasu może  być  trochę mało dla wszystkich, ale ważne jest żeby pierwszą paczkę z Darami dla Nowonarodzonego, jego Rodziców i Rodu przesłać jak najszybciej.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie żeby powstała też kolejna paczka, kiedy zbiorą się kolejne dary. Napiszę o tym wydarzeniu u mnie, z podaniem adresu na który mają Życzenia być słane.
Powinien to być stały plemienny obyczaj wśród Wolnych Słowian  – Wolnych Ludzi – uczestników nie tylko Zrzeszenia, ale Ruchu Wolnych Ludzi, także Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata, innych słowiańskich stowarzyszeń i związków wyznaniowych i całej słowiańskiej społeczności szanującej nasze więzi,  tradycje, obrzędy i obyczaje płynące ze starożytnych Praw Przyrodzonych.
Czesław
Podziel się!