Kilka słów prawdy o Kościele w świetle polskiej praktyki życia społecznego

Kilka słów prawdy o Kościele w świetle praktyki życia społecznego

Ktoś tutaj na naszym blogu kiedyś narzekał bardzo na Pawła Kukiza, że odcina się od LiRoya, który nie chce zerwać kontaktów ze swoimi znajomymi, Czyścicielami Kamienic. Wiadomo, że Raper ma za sobą różnych Ziomali z półświatka, znajomości które ciągną się z dawnych czasów, od początku jego kariery. Ziomale jak to Ziomale są różni. Wielu z nich porusza się na granicy prawa. Bardzo cenię LiRoya, ale skoro zabrał się za politykę powinien był odciąć się od tych gości raz na zawsze.

Kukiz dał wiele dowodów swojej mądrości i dalekowzroczności przez te 2 lata. Więc rozumowo i logicznie, a nie na zasadzie zapatrzenia w święty obrazek, można ufać jego działaniom. Dlatego propagandowe bzdety z Gie Wu, czy z Niezalezna.pl, wyrzucam do śmieci.

Zapytacie co to ma wspólnego z Kościołem Katolickim w Polsce? Wszak Kukiz deklaruje się jako Wierzący. Tak. Ale ja też jestem Wierzący. Tyle, że Wierzący Inaczej i w Co Innego.

 

 

 

Pamiętacie jak PIS próbował tylnymi drzwiami wprowadzić zmiany w przepisach karnych, które zabraniają Kobietom Polskim korzystać z pełni Praw Człowieka do dysponowania swoim ciałem i duszą?

A pamiętacie jak PIS wykręcił do góry nogami ustawę o leczniczej marihuanie?

Czy pamiętacie, że wciąż nie czyni nic aby Medycyna Naturalna, najbardziej efektywna w leczeniu przewlekłych chorób stała się w Polsce legalna i powszechna?

Pamiętacie jakie meandry zastosował Minister Zdrowia dla obrony Przymusu Szczepień? Wiecie, że razem z Koncernami Farmaceutycznymi stworzył PIS Fundusz dla Dzieci Dotkniętych Inwalidztwem w wyniku Szczepień Przymusowych?

Pamiętacie, jak kręcił PIS i jak kręci ustawą o GMO, gotów dla swoich interesów zatruć całą Polskę tymi uprawami „eksperymentalnymi”?

Widzicie jak kręcą przedstawiciele PIS w sprawie Puszczy Białowieskiej?

Posługują się ludzie PIS i posiłkują na każdym kroku, w tych wszystkich swoich działaniach tzw etyką chrześcijańską, a tak naprawdę doktryną katolicką, watykańską.

Jedno z ich światłych haseł, głoszone przez Ministra Ochrony  Środowiska, którym jest myśliwy, czyli człowiek lubiący sobie z kolegami zapolować w polskich puszczach, a po polowaniu pożreć bigos z dziczyzny i zakropić go wódeczką, brzmią: ” Czyńcie sobie Ziemię Podległą!”

To te słowa wykrzyczał pan minister Szyszko (co za ironia Siły Wyższej związana z nazwiskiem tego gnębiciela Przyrody!) do Leśników, a powtórzone zostały przez wszystkie stacje telewizyjne w Polsce oraz przez cały Internet! Wykrzyczał je na zachętę dla nich, aby przystąpili z Brygadami Wesołych Drwali, do wycinki Puszczy.

Wszystkie te działania wypływają ze stanu świadomości ludzi tej formacji. PIS to myślenie w stylu socjalistycznym, XIX wiecznym, z punktu widzenia zaś światopoglądowego to po prostu powrót do Średniowiecza.

Ten powrót do Średniowiecza jest głoszony bez ogródek jako tzw Nowa Ewangelizacja przez Międzynarodową Korporację Watykańską i jej Regionalne Oddziały w Polsce, czyli Kurie Biskupie. Jest on też głoszony otwarcie przez PIS – prawe ramię tejże Międzynarodowej Korporacji Watykańskiej – jako tzw. Powrót do Europejskich Korzeni!

Na bazie tego światopoglądu PIS rozwinął bezprecedensową od II Wojny Światowej akcję propagandową skierowaną przeciw wszystkim Obywatelom Unii Europejskiej i Obywatelom Polski, którzy wyznają religię muzułmańską – ISLAM!

Coś takiego miało miejsce tylko w roku 1933 i do końca II Wojny światowej, a było sformułowane przeciw Żydom przez propagandę nazistowską, niemiecką, czyli przeciw wyznawcom innej religii niż chrześcijaństwo, wyznawcom judaizmu. Wprowadzili to w życie we wszystkich okupowanych przez siebie państwach Europy. Kościół Katolicki wtedy milczał, badź fotografował się z hitlerowcami robiąc Sieg Heil!

Prawda na temat Korzeni Europy i Korzeni Słowiańszczyzny, a z nią Korzeni Polaków, jest zupełnie inna niż przedstawia to Międzynarodowa Korporacja Watykańska i jej prawe ramię w Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość.

Cywilizacja Europejska ma lekko licząc 40.000 lat!

Z tego całego okresu zaledwie ostatnie 1650 lat w niektórych jej krajach, lub raczej regionach niektórych prowincji, które podlegały Cesarstwu Rzymskiemu w roku 325 n.e. to czas Kościoła Katolickiego i różnych jego późniejszych odłamów. W 90% Europy wprowadzano chrześcijaństwo Ogniem i Mieczem przez całe stulecia następne: Francja, Niemcy, Włochy to rok 700 n.e.. Kraje Środkowej Europy, Nadadriatyckie, Naddunajskie i Nadczarnomorskie to lata 800 do 1000 n.e. Polska w zeszłym roku szczyciła się tradycją 1050 lat chrześcijaństwa. Ale już Litwa, składnik państwa unijnego jakim była I Rzeczpospolita Szlachecka przyjęła chrześcijaństwo w XV wieku, czterysta lat później niż Polska. A stanowiła przecież 75% Rzeczpospolitej.

Są takie kraje w Europie, gdzie chrześcijaństwo zagościło naprawdę na bardzo krótko, jak np. Bośnia, Albania, Bułgaria. Już po upadku Konstantynopola kraje te islamizowały się pod panowaniem Turcji. Turcja to także tradycja i cywilizacja EUROPEJSKA, co Korporacja Watykan i PIS próbuje wymazać dzisiaj z naszej pamięci. Kto zna historię ten wie, że 3/4 Hiszpanii i Portugalii było ISLAMSKIE do roku 1400 n.e. Kalifat Kordobański na półwyspie Iberyjskim podbijano 400 lat po tym jak rozpadł się na samodzielne państewka w roku 1030. Hiszpania i Portugalia mają więc o wiele krótsze tradycje katolickie niż nawet Polska.

Słowianie, którzy około roku 700 n.e. opanowali niepodzielnie grecki Peloponez żyli tam sobie jako poganie aż do upadku Konstantynopola i dopiero Turcy odebrali im autonomię, w XV wieku. Na dodatek w XVIII wieku większość krajów Europy Zachodniej wypowiedziała posłuszeństwo Międzynarodowej Korporacji Watykańskiej i oddzieliła religię od państwa tworząc państwa świeckie.

Jakaż to zatem jest wspólnota i zakorzenienie, jakiż to jest łączący kraje Europy FUNDAMENT moralno-etyczno-kulturowy? Żaden!

Naprawdę, bez zakłamywania dziejów kontynentu, trzeba powiedzieć że prawdziwym fundamentem Wspólnoty Europejskiej jest Cywilizacja Antyczna i 39.000 lat pogaństwa, czyli wyznawania lokalnych kultów i bóstw lokalnych, indywidualnych obrzędów domowych, osobistych kontaktów ludzi, Europejczyków, z bóstwami Przyrodzonymi, Bogami Wiary Przyrodzonej, Siłami Przyrody. Była to zresztą wspólna Wiara i Wieda całego kontynentu Euroazji, co doskonale widać zwłaszcza na przykładzie wspólnoty wierzeń Słowian, Indów/Hindusów i Scytów/Persów (SIS). To na fundamencie tych wierzeń i kultów wyrosła cała cywilizacja antyczna, w tym starożytna cywilizacja Rzymu, Grecji, Persji, Indii, Celtów, Słowian i Polski Lechickiej. To na tym zbudowano wspólną kulturę europejską i azjatycką, w tym także kulturę arabską.

Wracając jednak do współczesności i polskich stosunków społecznych oraz politycznych, należy sobie otwarcie powiedzieć, że z Rządów Międzynarodowej Korporacji Watykańskiej i jej Wasala jakim jest PIS, na dłuższą metę – mimo obecnych właściwych działań tej partii w oczyszczaniu postkolonialnego i postkomunistycznego, postsowieckiego państwa – nic dobrego dla Polaków nie wyniknie.

Możemy podmiotowość prawdziwą i pełnię rozwoju, nieskrępowanego doktrynami prezentowanymi przez PIS, zyskać znacznie szybciej, gdy uwolnimy się od wasalizmu wobec tej obcej przecież Międzynarodowej Organizacji, działającej na takich samych zasadach względem Polski i Polaków, jak wszystkie inne międzynarodowe koncerny. To jest Koncern międzynarodowy, którego towarem jest opakowana w kolorowy papierek tzw „duchowość”. To tym on handluje przy odpustach tzw. win, chrzcinach, komuniach, mszach niedzielnych, pogrzebach i po kolędzie. Nie chodzi mu o dobro żadnego narodu, lecz o ciągłość sprzedaży i coraz lepsze jej wyniki.

Że tak właśnie jest, mamy wiele dowodów niezaprzeczalnych z przeszłości, ale także takich, które znane są każdemu z nas z dnia dzisiejszego i choćby ostatnich 10 lat – także wszystkim Młodym Polakom.

By nie być gołosłownym podam kilka przykładów z brzegu:

1. Kościół, który powinien być z ubogimi – nic nie mówił i nie mówi na temat Reprywatyzacji – nie grzmiał z ambon o Czyścicielach od 10 lat – Milczał i milczy! Przez 10 lat Reprywatyzacji w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu – nie przyszło im do głowy stanąć w obronie 55 000 Polaków, Warszawiaków wyrzuconych z domów na bruk, ani w obronie 25 000 Krakowian wyrzuconych na bruk ze Śródmieścia i Kazimierza!

2. Kościół, który powinien być z ludem swoim, z gospodarzami, rolnikami, mieszkańcami gmin trzyma mordę w kubeł na temat upraw GMO w każdej gminie polskiej, zaproponowanych przez PIS.

3. Kościół nie włącza się od 25 lat do walki o wolność handlu płodami rolnymi przez gnębionych polskich rolników, ani o czystość uprawy roli. Nie grzmi z ambon do swoich OWIECZEK i BARANKÓW, aby zaprzestali trucia ziemi nawozami sztucznymi, środkami chemicznymi które zbijają pszczoły i inne owady, które degradują ziemię zatruwają ją i zatruwają wody gruntowe. 

4. Kościół, który powinien być z ludźmi chorymi i cierpiącymi, nie staje po stronie Dzieci, które stały się INWALIDAMI po szczepionkach, ani nie walczy o to by udostępniono ludziom cierpiącym na nieuleczalne choroby marihuanę, która je leczy lub niweluje ich straszliwe skutki. Czy słyszeliście żeby ksiądz grzmiał z Ambony, że rządy Polskie od 28 lat prowadzą do depopulacji, do śmierci tysięcy obywateli Polski poprzez nieudolny i niewydolny, nieodpowiedzialny system lecznictwa akademickiego?! Nie. W tej sprawie musi grzmieć z Youtubowej Ambony Wolny Człowiek – Jerzy Zięba i inni lekarze niekonwencjonalni. Czy kościół i jego Dusz Pasterze zrobili coś abyśmy mogli się w Polsce leczyć metodami naturalnymi z przewlekłych chorób i stosować alternatywne metody lecznicze na równi z medycyną akademicką? Czy ksiądz spowiednik spróbował to wytłumaczyć w czasie spowiedzi i rozmowy Naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu?!

5. Czy Kościół Katolicki grzmiał, kiedy rozkradano na jego oczach majątek narodowy wypracowany w nieludzkim reżimie komunistycznym przez cały naród?! Nie. Sam uczestniczył w tym rozparcelowaniu i rozdrapaniu tego majątku. 

6. Czy Kościół rozliczył się i wyczyścił z własnych KONFIDENTÓW UB/WSI? Czy grzmiał i grzmi, że Polska jest państwem Niesprawiedliwości Społecznej, które nie szanuje wolności obywatelskich i demokracji? Państwem, które nie ma nawet porządnie uchwalonej KONSTYTUCJI od 1935 roku! Państwem, w którym rządzą łapówkarze z sądów, prokuratury, policji i adwokatury? Państwem, które zabrania Kobiecie Pełni Praw Przyrodzonych?!

7. Wreszcie Kościół nie staje w obronie zwierząt maltretowanych w przemysłowej hodowli i ubojniach, torturowanych przy uboju rytualnym, nie staje w obronie Przyrody przy wycince jedynej starej Puszczy Europy, ani gdy jego Owieczki wywalają śmieci do lasu, zatruwają wodę i powietrze paląc plastikiem w swoich piecach domowych itp itd.

To tylko Siedem z długiej Listy Grzechów Głównych Kościoła, którego świadomość tzw. chrześcijańską, realizuje politycznie i społecznie partia Prawo i Sprawiedliwość.

Chwała tejże partii, że przywraca ona sprawiedliwość i prawo w pewnych obszarach naszego życia, że przywraca godność Polsce na arenie międzynarodowej – to bardzo ważne. Ale w innych obszarach ludzie o tym światopoglądzie nie są w stanie wyzwolić się z pęt doktryny kościelnej. To właśnie widać dzisiaj gołym okiem. To na przyszłość nie wróży Polsce niczego dobrego. Nie wróży zaś w ogóle, nigdy, Wolności Młodym Polakom.

Tak wygląda współczesny Kościół Katolicki w Polsce. Nie tylko w Polsce i nie tylko kościół katolicki – ale niech to nie będzie dla nas żadnym pocieszeniem.

Każda religia, czyli Pasożytnictwo pośredniczące w kontakcie Człowieka z Bogiem/Bogami prowadzi Człowieka na manowce WOLNOŚCI. To pośrednictwo jest zupełnie zbędne, dlatego należy ich nazywać po imieniu PASOŻYTAMI. Jako Pasożyci biorą oni udział także w Reprywatyzacji Warszawskiej, Krakowskiej, Dolnośląskiej i w całej Polsce. Złoty Cielec w Kościele Chrystusowym – to dla każdego myślącego człowieka powinien być wystarczający powód, aby raz na zawsze przestać im płacić i nie pozwolić więcej się oszukiwać.

W Krakowie np. zabrali Park Jalu Kurka i nie chcą go oddać ludziom, chcą zrobić interes, bo to centrum miasta, grube miliony. Stoi zaniedbany, zamknięty na kłódki i nikomu nie służy od 20 lat!

Mało kto z Młodych Polaków pamięta – i do nich kieruję te słowa- że Kościół MILCZAŁ – kiedy rodziła się w Polsce demokratyczna opozycja, kiedy buntowali się Polscy Hippisi, kiedy było Powstanie w Poznaniu w 1956, kiedy Polacy walczyli na ulicach o wolność w 1968, 1970, 1976.

Milczał nawet wtedy, kiedy w Nowej Hucie w roku 1960 walczono na ulicach w Obronie Krzyża i pałowano robotników! To mój kolega z Crackfilmu Jerzy Ridan zrobił film o tych wydarzeniach nieznanych w ogóle Polakom dopiero w roku 1996 (http://www.ostoja.pl/zakupy/?98,krzyz-nowohucki-%E2%80%94-dzieje-walk-o-wiare-i-wolnosc-jerzy-ridan: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4211834).

Kiedy  zamykano do więzienia na dożywocie Braci Kowalczyków, którzy wysadzili Aulę w Opolu przed świętem Milicji Komunistycznej Kościół milczał, milczał kiedy powstał Komitet Obrony Robotników, milczał kiedy zamykano w więzieniach działaczy organizacji RUCH i KPN.

Przyzwolił na wprowadzenie Stanu Wojennego, który cofnął Polskę o 10 lat do tyłu i pozwolił uwłaszczyć się na majątku Polaków nomenklaturze PZPR, UB, WSI . Nie bronił nawet Ojca Popiełuszki, tylko debatował czy nie zabronić mu kazań i nie przenieść go gdzieś na prowincję. Za to kościół cały czas tolerował w swoich szeregach ubeckich konfidentów i różnych niemoralnych osobników, dewiantów czy złodziei typu ksiądz Sowa (i Przyjaciele), albo ten Dominikanin od Amber Gold.

Efekty tego wszystkiego czego nie robił Kościół, zbieramy dzisiaj w postaci KODów, Obywateli RP i innych postubeckich „obrońców demokracji”. Kościół nie stawał w obronie ludzi, którzy w PRL odmawiali służby wojskowej, próbowali wydawać podziemne gazety, a także wtedy kiedy mordowano przywódców PSL po wojnie, fałszowano wybory i mordowano Żołnierzy Niezłomnych. Wtedy Kościół Polski siedział cicho, podobnie jak Watykan w obliczu inwazji Hitlera na Polskę.

I dzisiaj też Kościół siedzi cicho, spolegliwy wobec wszystkich rządzących Polską od 1989 roku, odcinający ze spokojem swoje kupony przy każdej władzy: czy to było SLD, czy PO, czy teraz PIS. Siedzi cicho w tych sprawach które dla Młodych Polaków, dla przyszłej Wolnej Polski, dla jej czystości ekologicznej i dobrego ułożenia stosunków społecznych są kluczowe.

Dzisiaj milczą, kiedy obecna władza wprowadziła po cichutku ubój rytualny, możliwość eksperymentowania medycznego na zwierzętach, zakazuje upraw marihuany nakręcając biznes narkotykowy i powodując, że korzystanie przez ludzi ciężko chorych z tego jedynego skutecznego lekarstwa jest niemożliwe z powodów finansowych, albo stawia  ich w jednym szeregu z przestępcami. Kościół nie staje w obronie dzieci, które stały się inwalidami w wyniku przymusowych szczepień!

Wreszcie z powodów doktrynalnych Kościół nie chce dać Polskim Kobietom pełni Praw Ludzkich – czyli Prawa Podstawowego, Prawa Przyrodzonego, Prawa do swobodnego, pełnego dysponowania przez Człowieka swoim Ciałem i Duszą.

Piszę te słowa z bólem wiedząc jak Polacy mocno wierzą w Boga i jak im trudno pożegnać się z kościołem katolickim! Piszę to z bólem, bo wiem że jeśli nie odejdą od niego to nigdy nie staną się WOLNI.

Sam tak jak i oni mocno wierzę w Boga! Jednak jest to znacznie starszy Bóg i zupełnie inny niż bóg kościoła katolickiego. To jest Bóg Wolności, Bóg Bezpośredniej Rozmowy, Bóg szanujący Prawa Przyrodzone wszystkich Istot Świadomych i Wszystkich Istot Żywych. Bóg, który jest we mnie dzień i noc, od urodzenia i także po śmierci. Bóg, którym nikt z zewnątrz nie steruje. Bóg, który nie domaga się ode mnie serwilistycznych hołdów. Bo to jest Bóg Prawdziwy, który niczego nie daje za darmo, a każde odstępstwo od Praw Przyrodzonych bezwzględnie karze. On nie pozwala nam kraść, kantować, krzywdzić innych Istot i zabijać Świata Przyrody. Nie pozwala kłamać. Jest z nami w każdej sekundzie życia.

Dzisiaj tenże Bóg Pogański, Rodzimowierczy, czuwa nieustannie nad Wolnością Polski i Polaków, nad Naszym Pokojem. Bez żadnych akcji różańcowych opiekuje się każdą istotą na Ziemi. Każdy z nas, którzy od lat Trzymamy nad Polską Obronną Amarantową Tarczę ze Skrzystym Gwieździstym RAROGIEM, czuwa nad tymże Pokojem i Zwycięstwem Wielkiej Zmiany.

Lecz Bóg Prawdy, Bóg Prawdziwy, Bóg Przyrody, Bóg Przyrodzony Wszego Świata, Daje Ludom Ziemi to tylko, czego one z głębi serca pragną, a też co one ze wszystkich sił realizują swoim codziennym postępowaniem, co zaświadczają swoim życiem i krwią. 

Nie ma nic ważniejszego w Drodze Polaków ku Przyszłości niż Prawda i Pełna Świadomość Swoich Polskich, Lechickich, Prawdziwych KORZENI!

 

Podziel się!