Z Księgi Wiedy – Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu

Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu

©® by Czesław Białczyński

Z przesłania Tomirysy i Czaropanów, z Przesłania Serca Świata i Korony Ziemi

Przed Bitwą

 

 

 

W obliczu Wielkiej Groźby wyszli magowie Persów  nad Brzeg Okołonaszu i wznieśli modłę do Nieba Wysokiego i Wód Nieskończonych, do Wiatrów i Powietrza, do Światła i Ciemności do Bogow Mnożności i Powodzenia i do Bogów Śmierci i Zagłady wyrzekając taką oto gadkę-gądbę:

Modlimy się do Ciebie nasz zoroastryjski Bogu Ahura Mazdo, Nasz Najwyższy, Nasz Dobry Duchu, Nasz Jedyny Ojcze byś powstrzymał Wielką Groźbę, byś odwiesił Topór który nad nami Persami zawisł, byś dał nam Person przezwyciężyć Wielką Groźbę, byś dał zwyciężyć w Wielkiej Bitwie i Wygrać wielką tę Wojnę. Modlimy się do Ciebie nasz Najwyższy Boże z całego Naszego Zoriańskiego Ducha, tak jak nas nauczył wznosić modły w swej Księdze Gędźby i Obwiesty twój jedyny Prawy Prorok, Zaratusztra.

 

Lecz wtedy wyszli też nad brzeg Okołonaszu z pIerwszym promieniem Jutrzni, Przekrasnej Jutrybogi Pani Pierwszego Krwawego Promienia,  żercy i wiedunowie Nasi, a patrząc w Wody Głębokie – Woduny i w Widnokres nieskończony Matki Naszej  – Ziemi-Sjemi, patrząc prosto w wynurzającą się zza Wód na Widnokresie Matki Ziemi, z Wód Okołonaszu, zwycięską Tarczę Wozu Światła Świata, Ogromną Rozpaloną do białości Twarz Souarożiczą, Oblicze Syna Soua Roga, Oblicze Emanacji Światła Świata na Ziemi Ojców, na Matce Naszej Jedynej, patrząc w Ono Oblicze Jedyności, w Oblicze Świadomości Nieskończonej, w samo Jądro Rdzenia Istoty, tak odpowiedzieli wszym innym magom wszego świata:

 

Nie ma żadnego boga Zoroastra, nie ma żadnego Boga Judejczyków, nie ma żadnego Boga Mlekomediru, nie ma żadnego Boga Krystjan, żadnego Boga Jehowy ni boga Amona, ni romajskiego Dzeusa, ni Boga Krysty-Kryszny, nie ma żadnych innych bogów wszech ludów Ziemi gdyż jest Tylko Jeden Bóg Jedyny, Jeden Jedyny Bóg Człowieczy, Jeden Jedyny Bóg Wszech Istot, Jeden Jedyny Bóg wszech Bytów, Jeden Jedyny Bóg RzczyIstności, Jedno Jedyne Światło Świata, Jedyna Jedyność, Jedyna Świadomość Nieskończona, Bóg Bogów który prowadzi Nas do zwycięstw gdy strzeżemy i przestrzegamy jego Jedynych Praw.

 

Nie ma żadnych Bogów nad Jedynego Boga Praw Przyrodzonych.

 

Nie ma żadnych Praw i Kodeksów Judejczyków, żadnych kanonów wiary Krestjan, nie ma żadnych zaklęć i czarów Zoriańskich, nie ma żadnych modłów i klątw mlekomedirskich, żadnych Praw koczowników ziemickich/sjemitskich, żadnych Praw Kościoła i żadnych Kościołów, nie ma żadnych Praw Romajskich ani Praw Persów, ani żadnych praw Jakichkolwiek Królów Jakichkolwiek Ludów Wszej Ziemi, gdyż jest Jedno Jedyne Prawo Przyrodzone, Prawo Jedynej Jedyności, Prawo Światła Świata, Prawo Świadomości Nieskończonej, Prawo WszechRzeczyIstności. Jedno Jedyne jest Prawo dla Wszystkich Ludzi, dla Wszystkich Istot, dla Wszystkich Bytów Materialnych i Niematerialnych, jest to Prawo Przyrodzone.

Do Ciebie wznosimy naszą mogtyczną Świadomość, naszą Bożą Cząstkę w Sobie, Do Ciebie Światło Świata, Nieskończona Świadomości, Boże Bogów wznosimy prośby w imieniu Matki Naszej, Jedynej Matki Naszej, Matki Ziemi, Jedynego Domu Naszego, Jedynej Przyrodzonej nam Koliby Człowieczej! Do Ciebie Świadomości Nieskończona wznosimy się sami, aby pozostając w łączności z Tobą, pozostając Cząstką Twoją, aby pozostając w Jasnym Strumieniu Twoich Jedynych Przyrodzonych Praw  działających w Przyrodzie Matki Naszej, zjednoczyć się z nimi i z Tobą całym swoim Jestestwem i Istem, w całej Głębi naszego Ducha i Serca, zjednać się z Tobą całą Naszą Duszą i Rozumem, całym Kochającym Sercem.

W Obliczu Wielkiej Groźby i Wojny, w obliczu Bitwy Bitew, Zjednani z Tobą, o Świadomości Nieskończona, ruszamy do Dzieła, ruszamy do Wielkiego Dziełania, do Boskiej Roboty, do ziemskiego wypełnienia Zapisu Niebiańskiej Wielkiej Baji – Materii Wszego Świata i Wszelkiego Istnienia. Niech Się Dzieją Dzieje tego Świata Jedynego! Siędzieje! SięDzieje! SięDZIEJE! SIĘDZIEJE!!!

I z tym w serach i umysłach stanęli naprzeciw nieprzebranych szeregów perskiego najeźdźcy, uzbrojonych po zęby wojów Pana Całego Znanego Świata – Kirusa Drugiego, który kazał zwać się Wielkim.       

Wykładnie: Lekcja 10, część 2 – Lekcja Druga Wyższego Kręgu
Podziel się!