INTERVJU: Goran Šarić – Balkan krije drevnu civilizaciju, nije bilo doseljavanja Slovena

Goran Šarić – Balkan krije drevnu civilizaciju, nije bilo doseljavanja Slovena

Wywiad przeprowadzono 19 września 2018 r. w naszej siedzibie, w Belgradzie. Transmisję prowadził dziennikarz Tesla Tešanović.

 

Gost emisije „Intervju” bio je gospodin Goran Šarić, katolički istoričar i teolog. Postao je poznat nakon što je u medijima izneo niz tvrdnji po kojima su Srbi potomci Ilira starosedelaca Balkana, a da se može pratiti veza stanovnika Lepenskog vira i Vinče sa današnjim stanovnicima Srbije i Balkana. On je, kao što tvrde i brojni istoričari u Srbiji, objasnio da su Austrija i Nemačka manipulisali istorijom kako bi Slovene pokazali kao doseljenike na Balkan i u tome našli opravdanje za kolonizaciju ovog prostora od strane Germana. Goran Šarić odgovara na ključna pitanja na temelju dugogodišnjih istraživanja arhiva od Vatikana, preko Beča i Dubrovnika. Našu prošlost, sadašnjost i budućnost rekonstruiše pomoću nekoliko stotina različitih izvora i koristeći preko 20 naučnih disciplina u analizi. Preporučujemo Vam da pogledate ceo intervju i saznate više o brojnim zanimljivim temama. Intervju je snimljen 19.09.2018. godine u našim prostorijama, u Beogradu. Emisiju je vodio novinar Teša Tešanović.

 

Gościem „Wywiadu” był Goran Šarić, katolicki historyk i teolog. Zasłynął po tym, jak przedstawił w mediach serię twierdzeń, że Serbowie są potomkami ludu uznawanego za Ilirów, ludem autochtonicznym rodem z Bałkanów, i że można prześledzić związek między mieszkańcami Lepenski Vir i Vinča z dzisiejszymi mieszkańcami Serbii i Bałkanów. On, jak twierdzi wielu historyków w Serbii, wyjaśnił, że Austria i Niemcy manipulowały historią, aby pokazać Słowian jako imigrantów na Bałkanach i znaleźć uzasadnienie dla kolonizacji tego obszaru przez Niemców. Goran Šarić odpowiada na kluczowe pytania oparte na latach badań archiwów z Watykanu, poprzez Wiedeń i Dubrownik. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zostały zrekonstruowane przy użyciu kilkuset różnych źródeł i wykorzystano w analizie ponad 20 dyscyplin naukowych. Zalecamy przyjrzeć się całej rozmowie i dowiedzieć się więcej o wielu interesujących tematach.

(Tłumaczenie tekstu opisu filmu Czesław Białczyński – ale niestety moi drodzy nie będę tłumaczył całego wywiadu. Kto zna serbski ten ma szczęście, kto nie zna niech spróbuje się wsłuchać – wiele da się zrozumieć, gdy ktoś posiada dobrą znajomość języka polskiego i rosyjskiego.)

https://www.youtube.com/watch?v=JinIquLqVxE

Podziel się!