Przypis 45 z Taji 20 – „Dlaczego Skołoci (Scyci), Wenedowie i Słowianie to jedno – Dzieci Słońca, Dzieci Bogów, Dzieci Światła Świata – dowody etymologiczne i mitologiczne” [Archiwum – sierpień 2009]

Przypis 45 z Taji 20 – „Dlaczego Skołoci (Scyci), Wenedowie i Słowianie to jedno – Dzieci Słońca, Dzieci Bogów, Dzieci Światła Świata – dowody etymologiczne i mitologiczne”

Czytaj dalej

RudaWeb: Wenecja szuka słowiańskich korzeni; oraz Czesław Białczyński: Księga Ruty – Kto założył Wenecję, Troję i Biersę (Kartaginę) [Archiwum – lipiec 2017]

RudaWeb: Wenecja szuka słowiańskich korzeni; oraz Czesław Białczyński: Księga Ruty – Kto założył Wenecję, Troję i Biersę (Kartaginę)

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Mother of grain (Matka Zboża)

Mother of grain

Od Unicorn: © by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

MOTHER Earth…The symbolic link between women and earth depicted on this Early Vinča Culture terracotta figurine from Jela, Iron Gate region of the Danube, Serbia, c. 5200 BC, H. 5.3 cm, which has a branching plant growing out of the womb…Pic from „The Body of Woman as Sacred Metaphor„…

MATKA Ziemia… Symboliczny związek między kobietami a ziemią przedstawiony na tej terakotowej figurce z wczesnej kultury Vinča z Jela, region Żelaznej Bramy nad Dunajem, Serbia, ok. 5200 p.n.e., wys. 5,3 cm, z rozgałęzioną rośliną wyrastającą z macicy… Zdjęcie z „Ciała kobiety jako świętej metafory”…

Joanna Chołuj – „Polska gramatyka starożytna”

„Polska gramatyka starożytna”

Z pełną przyjemnością zapraszam na dwa wykłady Joanny Chołuj o gramatyce Polskiej Starożytnej oraz do zakupu jej książek. Gramatyka jest Święta – bo jak powiedziała Joanna – „Wyrażając siebie stwarzamy Świat”.

Czytaj dalej

Joanna Chołuj – Mitologia porównawcza słowiańska i wedyjska

Joanna Chołuj – Mitologia porównawcza słowiańska i wedyjska

Polecam tę książkę jako bez wątpienia wnoszącą oryginalny wkład w naszą wiedzę o związkach, podobieństwach i różnicach między Słowiańską Wiarą Przyrodzoną (Przyrody) a jej wedyjskim odpowiednikiem – Wedą, tak w głębokiej przeszłości jak i obecnie w XXI wieku, gdy obie te tradycje są żywe i kwitnące, pierwsza we współczesnej Słowiańszczyźnie, druga we współczesnych Indiach i wszystkich społecznościach na całym świecie, które czerpią z wedaizmu i opierają na nim swoją obrzędowość, lub po prostu wyznają wedaizm i wartości osadzone w jego filozoficznych rozwinięciach takich jak np. buddyzm.

Czytaj dalej

MSKRadzymin: Daniel Sukniewicz – Zagadkowe początki Mazowsza

Daniel Sukniewicz – Zagadkowe początki Mazowsza

Nieco ułomna, tchnąca przeszłymi „twierdzeniami” niemieckiej kościelnej nauki próba przyswojenia podań o Mazonkach znad Morza Mazowskiego, w wersji znanej mi sprzed mniej wiecej 50 lat z czasó PRLowskiej nauki historii.

Mazonie (razem z Mazonkami) jako plemię znad Morza M-Azowskiego w części przeszli dowodzeni przez kobiety według nauki współczesnej szlakami wodnymi na północny zachód przez Ukrainę-Hylaję i Bagna Prypeci na Mazowsze, a w części także przez Kaukaz do Małej Azji. W V wieku p.n.e. w czasach Herodota były w Hylaji sąsiadkami Gargarian, czyli Harharów – Hariów, tam też trzecia część ich pozostała.

Tzw Goci to nikt inni jak Geci Daccy i Gąci-Gątyni Nadwiślańsko-Skandynawscy, czyli Gąci – Gutones – Kącianie (Gąty-Kąty) znani z początku średniowiecza jako Uglicze- Kącini z delty Dunaju (ugoł – róg, kąt – po rosyjsku, to informacja dla tych co tego języka nie znają i nie rozumieją rosyjskiej nazwy równoważnej nazwie Kącianie i Gątowie – jak kącina i gontyna – czyli świątynia kryta drewnianym dachem, gontem-gątem, deszczułką w kształcie takim jak i delta rzeki – prosto-kątnym albo trój-kątnym).  

Na Pomorzu ich nazwa pozostała u Kotyszów – Koszewian / Kociewian, gdzie słynny ród Kotyszków z którego miał się wywodzić Mieszko I. Na Słowacji znani jako Koszyce, w Serbii jako Kosowianie, w Indiach jako Koszetyrsi-Kuszanowie.Mamy też Kotyszki na Litwie i wielką pozostałość po tym plemieniu w dzisiejszej nazwie Austrii zachowaną przez Czechów, którzy ten kraj zwą Rakousko – czyli Ra-Koszanią. Kosz, kos – jak wiadomo po słowiańsku koszyk, ale też zagroda dla bydła i boska władza- los- kos, skąd bogini Mo-Kosz i bóg Ma-Kosz, jak i słowo kosz-ać = kochać.

Mimo tego kilka bardzo ciekawych wątków w całej wypowiedzi np. na temat produkcji żelaza i broni nad Wisłą, albo o sanktuarium rzekomo germańskim -wandalskim – z V wieku ne. a w rzeczywistości po prostu sanktuarium Wandalów Słowiańskich.  Brak mi tutaj podania Greków o tym jak ledwo Achaja uszła z życiem po inwazji Mazonek na Bałkany i Peleponez, znanej w Mitologii Greckiej jako Amazonomachia. Goci, Sarmaci, Scytowie, Wandale – to Słowianie z różnymi innymi ludami jako pomniejszą domieszką – dodatkiem celto-skańskim lub turańskim.

Opowieści allochtonistów genetyka genealogiczna włożyła już do śmietnika historii – wyniki badań genetycznych świat zna już od roku 2012 na temat populacji Polaków – nie trzeba czekać na wyniki badań z Poznania. Całą tę wypowiedź należało zakończyć w 24 minucie.

O Kotyszkach i Mieszku oraz Gątach patrz materiały linkowane poniżej, publikowane u nas lata już temu.

Czytaj dalej