Peter Weleslaw Kuzmišín – Slovanskú mytológiu nepozná takmer nikto. (Prawie nikt nie zna mitologii słowiańskiej – rozhovor Dada Nagya)

Slovanskú mytológiu nepozná takmer nikto


Wsiewołod Iwanow – Strażnik Światła Świata

 

Slovanskú mytológiu nepozná takmer nikto

https://youtu.be/8IFRqeLsM7M

Podziel się!