1. wR24: Wielotysięczne kary dla nieza$zczepionych, SYF WRACA?(Justyna Socha); 2. Independent Trader: Wysoka inflacja to wynik chorej polityki pandemicznej. Wojna wpływa w ok. 10%; 3. Maciej Maciak: Musisz to wiedzieć – Borrel kłamie. Zwolennicy demokracji właśnie są usuwani; 4. Uszy Duszy: Dlaczego jestem w Kooperatywie ŚWIATŁA?

Reset Resetu

Znasz ten obiekt? – Pomyśl nad nim.

Czytaj dalej

Crystal Arya: Ekstrasensoryka. Rozszczepienie Częstotliwości a Pułapki Sensytywności w środowisku duchowo-rozwojowym

Ekstrasensoryka. Rozszczepienie Częstotliwości a Pułapki Sensytywności w środowisku duchowo-rozwojowym

Od Poli Rex

„Świadoma Istota Światła dąży do harmonii w działaniu z poziomu Uniwersalnej Świadomości. Choć dobrze jest dostrzegać bardzo subtelne informacje i wibracyjne różnice, to nie upoważnia do wywyższania się, nie usprawiedliwia osądu czy samowoli. Najwyższe Dobro leży w poszanowaniu Naturalnego Prawa Wolnej Woli i Wyboru, dlatego tak ważny jest zdrowy i neutralny stosunek do wszelkich osób, sytuacji, energii i bytów, przez które na Ziemi obecna jest wciąż energia astralnych manipulacji wiedzą i mocą, oszustwa duchowe, amatorszczyzna i zapotrzebowanie na chaos wibracyjny.”

Nie mam żadnego osobistego związku z samą inicjatywą Crystal Arya, ale polecam zapoznanie się z treściami tam zawartymi ponieważ są to treści z jakimi powinniśmy się identyfikować jako Świadome Istoty Światła i Wolni Ludzie. Zapoznanie się z nimi nie oznacza absolutnie zejścia z naszych ścieżek aktywności ani zaniechania preferowanych celów istnienia i działania jeśli jesteśmy naprawdę świadomi wagi naszego dzieła, działania i wybranej drogi życia.

Polecam Wiedę i Wiarę, Wijozowiję zawartą w tych tekstach, a nie terapię, ani biznes jaki za tym stoi – chyba że świadomie decydujesz się skorzystać z oferowanych tam metod. Dla Wolnych Ludzi, Świadomych Istot Światła jest to oczywiste – uprzedzam jednak wszystkich, bo każdy z nas jest w innym miejscu na Swojej Ścieżce.

Oto otwiera się kolejna Przestrzeń Wolności w czasach Wielkiej Zmiany i Widzialnego Rozszczepienia Percepcji Procesów zachodzących na Matce Ziemi oraz własnego udziału w tych procesach. CB

Czytaj dalej