Whitedevas.eu: Jak umysł symuluje świadomość

Jak umysł symuluje świadomość

Znajdując się na tej planecie, każdy człowiek, nawet już w łonie matki ulega wpływom rzeczywistości czyli programowaniu. Na „dzień dobry” otrzymuje programy matki, później bliższej rodziny a z czasem rodziny dalszej. Po nich z kolei otrzymuje programy środowiskowe, lokalizacyjne (np. kraj) oraz z kontynentalne. Po nich następuje już etap samoprogramowania w zależności od środowiska i ukształtowanych poglądów.

Czytaj dalej

Leszek Żebrowski – Internetowa encyklopedia, narzędzie ideologicznej indoktrynacji!

Leszek Żebrowski – Internetowa encyklopedia, narzędzie ideologicznej indoktrynacji!

Wikipedia ma już lub zaledwie 18 lat. Stała się nie tylko źródłem wiedzy, ale w przypadku dziedzin takich jak: historia, polityka, ideologia jest coraz częściej brutalnym narzędziem służącym zakłamaniu i skrajnej lewicowej indoktrynacji.

Czytaj dalej

VTV: 1. HISTORIA PRAWDZIWA – SPOTKANIE ZE Ś M I E R C I Ą – Kris Rudolf

1. HISTORIA PRAWDZIWA – SPOTKANIE ZE Ś M I E R C I Ą – Kris Rudolf

Pierwsza część relacji ze spotkania w dniu 28 października br. we Wrocławiu w czasie spotkania z zaświatami. Wśród mówców znalazł się m.in. Kris Rudolf, który dwukrotnie doświadczył ś m i e r c i klinicznej. Jego relacja ukazuje na spojrzenie na ten niewidzialny świat. Czy tak jest na prawdę?

Czytaj dalej

Popko TV: Egregor – Centrum mocy. Każdy jest pod coś podłączony. A ty pod co?

Egregor – Centrum mocy. Każdy jest pod coś podłączony. A ty pod co?

Uwaga:

Potraktujcie ten wykład jako bardzo bliski Prawdy i Pra-Vedy. Jednak pamiętajcie, że nie jest to cała Prawda, a już na pewno nie jest to cała PRAWDA o RzeczyIstności, ani o Świadomości Nieskończonej, czyli Ojcu i Macierzy w Jedyności. Jest to Prawda pewnego Etapu, Poziomu i Ścieżki osobistej pana Popko.

Chcę Wam zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy musi być „podłączony” do jakiegoś egregora. Pan Popko stwierdził na wstępie, że każdy musi być podłączony do egregora. Nie. Można być „podłączonym” bezpośrednio do Świadomości Nieskończonej. Pan Popko nazywa ten poziom mistrzowskim czy boskim, ale Prawda jest taka, że jest to poziom osiągalny dla prawie każdego człowieka, a nie tylko dla najwybitniejszych jednostek ludzkich. W wypadku tego przekazu Wiedy pan Popko powiela pogląd Mickiewiczowski na temat wyjątkowości dostępu do Poziomu Boskiego. Nie jest to możliwość wyjątkowa, lecz powszechnie dostępna. Czytaj dalej