Historia Hinduistycznych Indii – Część Pierwsza: Od Czasów Starożytnych

Historia Hinduistycznych Indii 1

Film „Historia Hinduistycznych Indii” został opracowany przez redakcję magazynu Hinduism Today we współpracy z dr Shiva Bajpai, emerytowanym profesorem historii z California State University w Northridge. Jego celem jest dostarczenie autentycznej prezentacji na temat wczesnej historii Indii i hinduizmu, do stosowania w 6 klasie amerykańskich nauk społecznych, a także dla grup naukowych w hinduistycznych świątyniach i ogólnych prezentacji na temat religii hinduskiej i historii. Czytaj dalej

Dobre Wiadomości: 12 najważniejszych zasad szamanów. Dzięki nim odnajdziesz w życiu spokój

12 najważniejszych zasad szamanów. Dzięki nim odnajdziesz w życiu spokój

Coraz częściej trafiamy na publikacje pokazujące, że życie plemienne ludów rdzennych, pod wieloma względami lepiej zaspakajało materialne, duchowe i psychologiczne potrzeby człowieka.

Zapewne każdy najlepiej odpowie sobie na pytanie, jakie są relacje pomiędzy liczbą godzin przeznaczanych na własne potrzeby a ogólnym czasem aktywności zawodowej. Z badań historyków wynika, że „dzicy” mieszkańcy obu Ameryk potrzebowali dwóch do czterech godzin dziennie, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby życiowe. Podobne analizy kształtują późniejsze postawy ludzi, którzy modyfikują swój styl życia biorąc za wzór właśnie tradycyjne plemiona.
Czytaj dalej

9.8.7 – Ciągłość Wiary Przyrodzonej w propagandzie watykańskiej

9.8.7 -Ciągłość Wiary Przyrodzonej w propagandzie watykańskiej

 

Stanisław Ząbkowic – Młot na czarownice. Strona tytułowa wydania z 1614 r w Krakowie. Foto: wikipedia.org.

Pracując na propagandowym materiale watykanistycznym i analizując go krok po kroku, docieramy oto do XVI i XVII wieku, znów z lekkim przeskokiem czasowym, lecz darzymy pełnym zaufaniem Propagandę Handlowej Korporacji Watykańskiej, co do jej zapewnień o ciągłości pracy i działania Strażników Wiary Przyrodzonej.

W tym odcinku zahaczymy już mocno o samą Polskę, a więc natkniemy się na pracę naszych polskich/słowiańskich Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian. Mogłoby się to stać o wiele wcześniej gdyby autor artykułu o Zagrożeniach Mentalnych/Duchowych dla Katolików, od starożytności do XXI wieku ze strony Wiary Przyrodzonej (w tym oczywiście Wiary Rodzimej Słowian), polegał na alternatywnej „Niekatolickiej Historii Polski” choćby takiej, jaką prezentujemy na tym blogu. Wtedy natknąłby się na Strażników Wiary Przyrodzonej już w XI wieku, czyli zaraz po rzekomym Chrzcie Polski z 966 roku.

Czytaj dalej

Wykład „Jaskinia jako przestrzeń sacrum na przykładzie schronu Triglavca w Słowenii”

Serdecznie zapraszam na wykład: Jaskinia jako przestrzeń sacrum na przykładzie schronu Triglavca w Słowenii

źródło:half science non fiction

Dzięki życzliwości Speleoklubu Bielsko-Biała, wykład odbędzie się w dniu 05.09.2017r. o godz. 19.00 w klubie SBB w Bielsku-Białej na ul 1-Maja 45 (w piwnicy).
Bieżące informacje dot. wykładu na http://www.speleobielsko.pl/

Litewski Szczęśliwy Poganizm

 

Przykre że ten film nie ma tłumaczenia na polski i w ogóle że zrobił go Anglik/Irlandczyk.

Lithuania survived communism and preserved its Catholic identity. But Lithuania’s enduring pagan past has survived both communism and Catholicism. This film looks at the glorious nature of the ex-Soviet state and examines some of the spiritual customs that have been preserved in this, the last country in Europe to convert to Christianity.

Litwa przeżyła komunizm i zachowała swoją tożsamość katolicką. Ale trwała pogańska przeszłość Litwy przeżyła zarówno komunizm, jak i katolicyzm. Ten film patrzy na chwalebną naturę państwa byłego Związku Radzieckiego i analizuje niektóre z owych duchowych zwyczajów, które zostały zachowane w tym, ostatnim pogańskim kraju w Europie (w 1387 roku  zamienionym na chrześcijański). Pogańska Litwa była wtedy jednym z największych krajów Europy, a wyglądała wtedy tak:

 

Czytaj dalej

Ciągłość tradycji pogańskiej w Europie – Rosja

Ciągłość tradycji pogańskiej w Europie – Rosja

In ancient times, people of most ethnic groups used to pray like the Mari El pagans do to this day. These people are so loyal to their gods that their belief survived both the Christian expansion and the ban on all religions during Soviet times. Their ceremonies resemble scenes from Hogwarts, but their religious leader looks nothing like Alan Rickman. Meet Europe’s last pagans on RTDoc. Source: RTД

Czytaj dalej

Słowiańska Mantra (Agma) Wewnętrznego Wglądu i Oczyszczenia 432 Hz

Słowiańska Mantra (Agma) Wewnętrznego Wglądu i Oczyszczenia 432 Hz

mantra1-slov

Mantra (Mądra [Mąd-d-ra]) = Mudra (Modra [Mąd-d-RA]) = Mandala (Mąddała, Jąt-Ra)
Słowiańscy znachorzy i kapłanki korzystali z siły mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami w których zawarta jest moc przemiany rzeczywistości. Wibracja dźwięku to podstawa wszechświata. Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały. Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy.

[agma – og-ma: ogień/agoń (rus.) stwarzająca, stwarzająca moc osobistą, osadzająca moc-magię, dająca/posiadająca/przekazująca mogtę-magię, zdolność czynienia Rzeczy Istności – siędziania]

Polecam wszystkim kanał Bezchaosowania na You Tube

Czytaj dalej

Puszcza Białowieska – Dr. Andrzej Jermaczek – Ochrona Bierna wymaga cierpliwości!

Puszcza Białowieska jest naszym Narodowym Skarbem – o tym do nie dawna przekonane było każde polskie dziecko. Obecnie Minister Szyszko próbuje nam wmówić, że pomyłkowo została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Puszcza Białowieska

Zupełnie dosyć mamy typowego odwracania kota ogonem przez PIS w sprawie Puszczy Białowieskiej, bo wiadomo, że nie chodzi o cały obszar Białowieży. Większość dziewiczej puszczy być może na szczęście – jest po stronie Białorusi, ale chodzi o te obszary, które były do tej opory nietknięte ręką człowieka. Nie zalewajcie prawdy i nie trujcie Polaków fałszywkami i kłamstwami. Świat oceni wasze postępowanie wobec światowego dziedzictwa – Jesteście TALIBANEM EUROPEJSKIM. Postępujecie wobec Żywej Istoty jaką jest Ostatni Europejski BÓR niczym TALIBOWIE wobec dziedzictwa światowego w Baalbek.

Czytaj dalej

Maj Miesiąc Drzew: Święta Lipa z Himmelsbergu w Niemczech, czyli z Niebnej Góry

 

A co czynią Polacy? Co roku palą święte dęby, które mają po 500, 600, 800 lat! Za sprawą ministra profesora Szyszki masowo wycinają stare drzewa w Polsce, w tym w Puszczy Białowieskiej – ostatnim prawdziwym Borze Białego Lądu/Europy

Himmelsberg, czyli słowiańska Niebna Góra – i Święta Lipa – Drzewo Bogów Nieba – Dażbogów/Darz-Bogów

Czytaj dalej

RudaWeb: Nurta Tacyta, do dziś w Polsce czczona Święta Marza

Nurta Tacyta, do dziś w Polsce czczona Święta Marza
Bardzo dobry artykuł na RudaWeb, polecam! Chcę, tylko zaznaczyć, iż z mojego punktu widzenia czyli etnograficznego, antropologii porównawczej i Baji Słowian (mitologii przyrodzonej, przyrodniczej) Nurta-Nurzyca (patrz: Bogowie Słowian – część 5), czyli Przy Nurze-Wodanie Stojąca, to nie to samo co Po-Nurta/Po-Nurzyca (patrz: Bogowie Słowian – część 4). Nurta = Woda-Wąda-Unda. Ponurta = Ponurzyca- Marzanna-Mara-MarRa-Morra (Morząca RA i Mająca RA).

Największa grupa narodów słewskich miała uznawać Nertę (Nerthus) za swoje naczelne bóstwo. Tak pisał Tacyt i przypisywał jej rolę Matki Ziemi oraz tajemniczy obrzęd. Mimo, że sposób jej czczenia odpowiada kultowi słowiańskiej Nurty, czyli Marzy-Mokoszy, a także bałtyjskiej Nerty – w popularnych opracowaniach encyklopedycznych przedstawia się ją jako bóstwo germańskie w sensie teutońskim. To jeszcze jeden kamyczek do celowego i z iście niemiecką systematycznością przeprowadzonego w XIX i XX w. n.e. fałszerstwa historycznego. Tym chętniej przez główny nurt polskiej nauki popartego, że umożliwiło ukrycie prawdziwego źródła kultu Matki Boskiej Zielnej.

Rzymski pisarz z I w. n.e. zanotował w swojej „Germanii”: „Z kolei Reudignowie, Awionowie, Angliowie, Warynowie, Eudosowie, Swardonowie i Nuitonowie chronieni są przez rzeki lub lasy. Nic u nich godnego uwagi za wyjątkiem tego, że wszystkie czczą Nerthus, czyli Matkę Ziemię, oraz mniemają, że interweniuje ona w sprawy ludzkie i odwiedza plemiona. Na wyspie wśród Oceanu znajduje się święty gaj, a w nim poświęcony bogini wąż, nakryty zasłoną. Dotknąć go wolno jedynie kapłanowi. Ten, stwierdziwszy, że w środku obecna jest bogini, kroczy z wielką czcią za jej wozem ciągniętym przez krowy. Nastają wtedy radosne dni i świętuje się w miejscach, które bogini zaszczyca przybyciem i gościną. Nie wszczynają wojen, nie chwytają za broń: wszelkie żelazo trzymają w zamknięciu. Pokojem i beztroską tylko dotąd się cieszą i tylko dotąd je miłują, dopóki tenże kapłan nie powróci do świątyni z boginią, sytą już obcowaniem ze śmiertelnymi. Wkrótce wóz, zasłonę i – jeśli możesz dać temu wiarę – samo bóstwo obmywa się w ustronnym jeziorze. Posługują przy tym niewolnicy, których to jezioro zaraz potem pochłania. Stąd – wobec takiej tajemnicy – strach i sakralna niewiedza: czym jest to, co zobaczyć mogą ci tylko, którzy za chwile zginą”.

Czytaj dalej