Historia Hinduistycznych Indii – Część Pierwsza: Od Czasów Starożytnych

Historia Hinduistycznych Indii 1

Film „Historia Hinduistycznych Indii” został opracowany przez redakcję magazynu Hinduism Today we współpracy z dr Shiva Bajpai, emerytowanym profesorem historii z California State University w Northridge. Jego celem jest dostarczenie autentycznej prezentacji na temat wczesnej historii Indii i hinduizmu, do stosowania w 6 klasie amerykańskich nauk społecznych, a także dla grup naukowych w hinduistycznych świątyniach i ogólnych prezentacji na temat religii hinduskiej i historii. Czytaj dalej

Ciągłość tradycji pogańskiej w Europie – Rosja

Ciągłość tradycji pogańskiej w Europie – Rosja

In ancient times, people of most ethnic groups used to pray like the Mari El pagans do to this day. These people are so loyal to their gods that their belief survived both the Christian expansion and the ban on all religions during Soviet times. Their ceremonies resemble scenes from Hogwarts, but their religious leader looks nothing like Alan Rickman. Meet Europe’s last pagans on RTDoc. Source: RTД

Czytaj dalej

Święte Dęby Słowiańskie – Moje pogańskie credo

Święte Dęby Rogalińskie – Lech, Czech i Rus

Postanowiłem utrwalić Moje Pogańskie Credo, po to by sobie od czasu czasu przypominać własne słowa w chwili słabości bądź zwątpienia. Wygłosiłem je w 2009 roku z okazji nagrody Słowiańskich Dębów, którą cenię sobie niezwykle wysoko, a którą mnie uhonorował Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy „Słowiańska Wiara”.

Czytaj dalej

Świątynie Światła Świata – Góra Golcowa pod Domaradzem i Bliznem

Świątynie Światła Świata – Góra Golcowa pod Domaradzem i Bliznem

Łagodny stok Wzgórza Golcowej, pod Bliznem i Domaradzem niedaleko Brzozowa w województwie Podkarpackim. Na szczycie tej góry oczywiście postawiono kaplicę, która jest przez cały rok nieczynna.

Czytaj dalej

Świątynie Światła Świata – Joście

Wiele miejsc kultu chrześcijańskiego ma pogańską tradycję. Jednym z nich jest uroczysko Joście nad Świdrem, pod wsią Głupianka. Na leżącym tu ogromnym głazie już w czasach przedchrześcijańskich składano ofiary w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą. Tradycja ta utrzymała się do czasów współczesnych. Kościół, nie mogąc jej zwalczyć, włączył ją do kalendarza świąt chrześcijańskich, a koło kamienia ustawiono krzyż i kapliczkę. Od wieków w Niedzielę Wielkanocną ludzie składali tu ofiary, które najstarszy mieszkaniec Głupianki rozdzielał między ubogich. Obrzęd interpretowany był jako akt chrześcijańskiego miłosierdzia wobec ludzi potrzebujących pomocy. Był jednak starym obrzędem pogańskiego Nowego Roku i święcenia wspólnej ofiary dla bogów, a następnie dzielenia tej ofiary równo, pomiędzy wszystkich obecnych uczestników obrzędu (mieszkańców, współplemieńców). Składanie ofiar nie ustało nawet po 1906 r., kiedy to głaz został rozbity na polecenie proboszcza z Kołbieli. Tradycja ta żywa była jeszcze w latach 70. XX w., a do dzisiaj w Wielkanoc odprawiana jest tutaj msza święta.

Czytaj dalej

Zorian Dołęga Chodakowski (1784 – 1825) – Strażnik Wiary Słowian

Zorian Dołęga Chodakowski

zorian normal__Magazyn

– pseudonim Adama Czarnockiego (ur. 4 kwietnia 1784 r. w Podhajnej obok Nieświeża na Białorusi, zm. 17 listopada 1825 r.). Etnograf, archeolog i historyk; prekursor badań nad Słowiańszczyzną.

Czytaj dalej