Trybunał Europejski ostatecznie zakazał dewastacji Puszczy! Czy PIS zadośćuczyni Polakom za bezpowrotnie wyciętą Puszczę Białowieską?

TSUE wydał wyrok w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska / Źródło: Fotolia / fot. Frank Vassen 
 ♦
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał ostateczny wyrok w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Spór w tej sprawie toczył się od 2016 roku, a jednocześnie przez niemal dwa lata Minister Ochrony Środowiska odpowiedzialny za działania Proekologiczne w Polsce firmował i prowadził bezprecedensową, barbarzyńską akcję dewastacji i uśmiercania Puszczy przez ludzką ingerencję w przyrodzone procesy przyrodnicze tego olbrzymiego Boru, jedynego takiego Żywego Organizmu, jaki pozostał w Europie i jest uznawany za wspólne Europejskie Dziedzictwo.

Czy Minister Szyszko zapłaci z własnej kieszeni za każde wycięte w Puszczy Białowieskiej bezprawnie drzewo, tak jak każdy Polak – równy wobec PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI – jest zobowiązany zapłacić za bezprawną wycinkę, każdego jednego, starego drzewa w obrębie swojej własności?! Czy PIS z własnej subwencji partyjnej pokryje te  kary pieniężne, jakie powinien nałożyć Polski Niezawisły Sąd w wyniku Pozwu Obywatelskiego przeciw Rządowi Polski, na osoby winne zarządzenia i wdrożenia w życie tejże bezprawnej wycinki?

Czytaj dalej

Puszcza Białowieska – Dr. Andrzej Jermaczek – Ochrona Bierna wymaga cierpliwości!

Puszcza Białowieska jest naszym Narodowym Skarbem – o tym do nie dawna przekonane było każde polskie dziecko. Obecnie Minister Szyszko próbuje nam wmówić, że pomyłkowo została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Puszcza Białowieska

Zupełnie dosyć mamy typowego odwracania kota ogonem przez PIS w sprawie Puszczy Białowieskiej, bo wiadomo, że nie chodzi o cały obszar Białowieży. Większość dziewiczej puszczy być może na szczęście – jest po stronie Białorusi, ale chodzi o te obszary, które były do tej opory nietknięte ręką człowieka. Nie zalewajcie prawdy i nie trujcie Polaków fałszywkami i kłamstwami. Świat oceni wasze postępowanie wobec światowego dziedzictwa – Jesteście TALIBANEM EUROPEJSKIM. Postępujecie wobec Żywej Istoty jaką jest Ostatni Europejski BÓR niczym TALIBOWIE wobec dziedzictwa światowego w Baalbek.

Czytaj dalej

Ostatnia puszcza Puszcza Białowieska

Bożena i Jan Walencikowie, dokumentaliści-przyrodnicy, wielokrotnie nagradzani na krajowych i zagranicznych festiwalach filmów przyrodniczych, po raz kolejny penetrują z kamerą Puszczę Białowieską. W jej sercu znajduje się Białowieski Park Narodowy, ścisły rezerwat przyrody, uznany przez UNESCO za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Rezerwat ten to 20 mil kwadratowych dziewiczego lasu, urozmaiconego bagnami i łąkami. Takimi lasami w epoce prehistorycznej pokryta była cała niemal Europa, dziś ostatni z nich to Puszcza Białowieska. Nadal żyją tu żubry, łosie, jelenie, dziki, wilki, rysie, bobry, sowy, dzięcioły oraz wiele innych ginących gatunków zwierząt i roślin.Komentarz lektorski ograniczony jest do kilku zdań na początku i końcu filmu.

 

 

Czytaj dalej