Trybunał Europejski ostatecznie zakazał dewastacji Puszczy! Czy PIS zadośćuczyni Polakom za bezpowrotnie wyciętą Puszczę Białowieską?

TSUE wydał wyrok w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska / Źródło: Fotolia / fot. Frank Vassen 
 ♦
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał ostateczny wyrok w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Spór w tej sprawie toczył się od 2016 roku, a jednocześnie przez niemal dwa lata Minister Ochrony Środowiska odpowiedzialny za działania Proekologiczne w Polsce firmował i prowadził bezprecedensową, barbarzyńską akcję dewastacji i uśmiercania Puszczy przez ludzką ingerencję w przyrodzone procesy przyrodnicze tego olbrzymiego Boru, jedynego takiego Żywego Organizmu, jaki pozostał w Europie i jest uznawany za wspólne Europejskie Dziedzictwo.

Czy Minister Szyszko zapłaci z własnej kieszeni za każde wycięte w Puszczy Białowieskiej bezprawnie drzewo, tak jak każdy Polak – równy wobec PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI – jest zobowiązany zapłacić za bezprawną wycinkę, każdego jednego, starego drzewa w obrębie swojej własności?! Czy PIS z własnej subwencji partyjnej pokryje te  kary pieniężne, jakie powinien nałożyć Polski Niezawisły Sąd w wyniku Pozwu Obywatelskiego przeciw Rządowi Polski, na osoby winne zarządzenia i wdrożenia w życie tejże bezprawnej wycinki?

 

 

Unia Europejska ze swojej strony zdecydowała się odstąpić od nałożenia na Polskę, a więc na każdego z nas – polskich obywateli, niezależnie czy głosowaliśmy w wyborach na PIS, także na każde polskie dziecko, drakońskiej kary jaka się należała. Wyrok nie oznacza kar finansowych, gdyż Polska wycofała ciężki sprzęt z Puszczy. Jest to wyrok, który z punktu widzenia Zielonych Grup Pro-Przyrodniczych i środowiska Wiary Przyrodzonej Słowian trudno nazwać sprawiedliwym. Za tego rodzaju bezprawne manipulacje pojęciem „ochrony ekologicznej” i urządzanie pod płaszczykiem tejże manipulacji masowej rzezi PRZYRODY w Polsce,  technokraci o wręcz Średniowiecznym Światopoglądzie („Idź i czyń sobie Ziemię poddaną!”) powinni być karani zgodnie z ich Średniowiecznym Światopoglądem – na GARDLE!

Mają szczęście ludzie tego pokroju, że jednak polskie społeczeństwo już dawno uznało Średniowiecze i scholastyczny światopogląd oraz kościelne prawo za przeszłość, która przeminęła z wiatrem. Jednak nie może być tak żeby eko-zbrodnia jaką była ta akcja Prawa i Sprawiedliwości wykonana rękami Zabójcy Przyrody na Skalę Masową – nomen omen Ministra Szyszki – uszła tym ludziom bezkarnie.  Wolni Polacy w Wolnej Polsce muszą rozliczyć zgodnie z polskim prawem tę Zbrodnię Urzędniczą Przyrodobójstwa z Premedytacją. Wyrok Suwerena, czyli Polaków, Obywateli, których oszukano, powinien być surowy, aby dać przykład wszystkim ewentualnym rządom polskim na przyszłość, co się stanie jeśli dopuszczą się równie haniebnych czynów. 

To sprawa przyszłości i zostanie ta zbrodnia rozliczona bez wątpienia, gdy Polacy Odzyskają Swoją Ojczyznę z rąk post-PRLowskiej partiokracji Okrągło-Stołowej, gdy do władzy dojdzie Ruch Kukiz’15, Ruch Wolnych Ludzi i Ruch Wolnej Polski, i zmienimy konstytucję.

Czy partia PIS w swoim zadufaniu w jedyną słuszność swojego Średniowiecznego Światopoglądu i w zaślepieniu Dogmatami Religii Boga Cudów jest zdolna do jakiejkolwiek pozytywnej refleksji nad tym ciężkim błędem?! A może Bóg Cudów przywróci teraz cudownie do życia Uśmiercony Starodrzew Puszczy Białowieskiej i zdejmie z barków PISu odium eko-zbrodniarzy?! Słuchając wypowiedzi nowego Ministra „Ochrony Środowiska” jestem pewien, że nie.       

” – Zapoznamy się szczegółowo z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wcześniej deklarowałem, Polska go uszanuje. Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe. Wszystkie działania, które były realizowane w Puszczy podyktowane były troską o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Co za bezczelny typ z tego nowego Ministra Ochrony Środowiska! To jest wyjątkowo kaprawe kłamstwo w ustach tego konkretnego ministra, który powołany został aby Przyrodę w Polsce Chronić, a nie Dewastować ją.

Trybunał Sprawiedliwości zajmował się sprawą już w listopadzie. Nakazano wówczas natychmiastowe zaprzestanie wycinki drzew pod groźbą kary w wysokości 100 tysięcy euro dziennie. Rozprawa dotyczyła istoty sporu między Polską a Komisją Europejską.

Pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann oświadczyła, że Puszcza nie jest obszarem gospodarczym, lecz dziedzictwem naturalnym. Według ekspertyz fachowców najwyższej światowej klasy, jakie otrzymał Trybunał Sprawiedliwości, zwiększone występowanie kornika jest naturalnym zjawiskiem, które w Puszczy Białowieskiej obserwuje się cyklicznie w ciągu ostatnich 100 lat. Ekspertyzy międzynarodowe sporządzone przez naukowców o stopniach profesorskich, z najlepszych europejskich uniwersytetów stwierdzają jednoznacznie, że występowanie korników nie jest zagrożeniem dla lasów naturalnych.

Strona polska podtrzymała swoje archaiczne, anachroniczne stanowisko, że Puszcza Białowieska wymaga działań ochronnych w postaci m.in. usuwania zaatakowanych przez korniki drzew. Nowy Minister Środowiska z iście makiaweliczną logiką argumentował, że w przeciwnym razie mogą z niej zniknąć niektóre gatunki. Minister środowiska podał wykaz gatunków, które Polska jest zobowiązana chronić, podkreślając, że Puszcza jest unikatem pod względem bioróżnorodności. Nowy Minister z Post-PRLowskiej Partii Okrągło-Stołowej – Prawo i Sprawiedliwości, nie wspomniał przy tym, że wycinanie Starodrzewu w Puszczy, a więc w Borze Przyrodzonym jest ingerencją człowieka w Przyrodę, która prowadzić musi do ZANIKNIĘCIA PUSZCZY JAKO CAŁOŚCI i przekształcenia jej w zwyczajny Las Gospodarczy. 

Ludzi o Średniowiecznym Światopoglądzie powinniśmy My Polacy jako Naród, jako Suweren w Naszej Kochanej Ojczyźnie, jak najszybciej odsunąć od władzy.

Ponieważ jednak wciąż bardzo silne jest Środowisko Grabieżców Polski – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD, PSL itp – sprzężonych ściśle z Ubecją/WSI PRLowską i PZPR, która uwłaszczyła się na majątku wszystkich Polaków oraz sprzęgła się z Międzynarodową Banksterką Grabiącą Polskę, wzywam wszystkich Wolnych Ludzi w Polsce i wszystkie polskie Ruchy Antysystemowe oraz wszystkich Obywateli Polski, Prawdziwych Patriotów Polskich, do ścisłej współpracy i jedności w nadchodzących wyborach. 

Im większe poparcie uzyska w całym cyklu nadchodzących wyborów – 2018 – 2019 – 2020 Ruch Antysystemowy, np. Ruch Kukiz 15, czy WolniLudzie.org, który będzie reprezentował SUWERENA/NARÓD, tym mniejsze ryzyko, że powrócą do władzy zwyczajni Oszuści i Złodzieje, Nieudacznicy z PO, czy ich koalicjanci rodem z PRL, i tym większa pewność, że będziemy mieć wystarczające siły jako Naród-Suweren – by skutecznie kontrolować PIS.  

Ludzie o Średniowiecznym Światopoglądzie (PIS), ani Złodzieje i Grabieżcy Polski (PO, Nowoczesna, SLD, PSL, Razem) służący Banksterce Światowej, nie są zdolni do poprowadzenia Polski z sukcesem w XXI wiek!

Zasada Prawa Przyrodzonego jest prosta: Każdy Człowiek i Każda Grupa Społeczna płaci za swoje czyny. Nie ma żadnego Rozgrzeszenia, jest tylko mniejsza lub większa kara.

Tylko Głupcy, a Polacy głupcami nie są, dopuszczają jeszcze raz do władzy Złodzieja który ich okradł, Oszusta lub Idiotę, który swoimi idiotycznymi dogmatami doprowadza do nieodwracalnych szkód.

Autor: Świadomość Nieskończona

Podziel się!