Litewski Szczęśliwy Poganizm

 

Przykre że ten film nie ma tłumaczenia na polski i w ogóle że zrobił go Anglik/Irlandczyk.

Lithuania survived communism and preserved its Catholic identity. But Lithuania’s enduring pagan past has survived both communism and Catholicism. This film looks at the glorious nature of the ex-Soviet state and examines some of the spiritual customs that have been preserved in this, the last country in Europe to convert to Christianity.

Litwa przeżyła komunizm i zachowała swoją tożsamość katolicką. Ale trwała pogańska przeszłość Litwy przeżyła zarówno komunizm, jak i katolicyzm. Ten film patrzy na chwalebną naturę państwa byłego Związku Radzieckiego i analizuje niektóre z owych duchowych zwyczajów, które zostały zachowane w tym, ostatnim pogańskim kraju w Europie (w 1387 roku  zamienionym na chrześcijański). Pogańska Litwa była wtedy jednym z największych krajów Europy, a wyglądała wtedy tak:

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEwOxdAAjYE

 

This channel depends on your support.
Paypal: tnrowsell@gmail.com
Patreon: https://www.patreon.com/survivethejive

All images are from Wikicommons.

Music used with permission by: Tom May and Sun and Moon Dance (Chris Welsh)

Podziel się!