Wiesław Glaner: Tysiąc lat podłości (zarys tematu)

Wiesław Glaner: Tysiąc lat podłości (film)

https://www.youtube.com/watch?v=iErP7K6twWw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-LvTnt6XclIXvlml0tHIFeYsq2ps3f-e8GkyVp2PZSesdWjUP24_hBkQ

Książka TYSIĄC LAT PODŁOŚCI jest propozycją przewartościowania zastanego porządku moralnego współczesnej kultury polskiej. Stawiam na konfrontację ideową, coraz lepiej definiowanej kultury typowo słowiańskiej, z ciągle powszechnym przekonaniem o chrześcijańskich korzeniach kultury Europy:

http://rodzimawiara.org/index.php/wyd…

Podziel się!