2019 – Okrągłe rocznice Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

2019 Okrągłe rocznice NTV i Świątyni Światła Świata oraz Slovianskiego Slova

25. rocznica obecności w Internecie oraz 10. rocznica działania w sieci  Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata na Blogu Bialczynski.pl

Niniejszy artykuł jest tylko przypomnieniem owego 25-lecia, a w czerwcu postaram się Wam pokazać co wydarzyło się w przestrzeni publicznej i medialnej przez 10 lat działania blogu oraz jak wielkie zmiany zaszły w postrzeganiu Słowiańszczyzny Starożytnej wśród Polaków w tym czasie. 

Jerzy Przybył (w środku), Piotr Kudrycki (po lewej) i Czesław Białczyński (po prawej) – Ojcowie założyciele  Karpackiego Ośrodka Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowian w Soli, (znanego jako Przybyłówka)

Blog Białczyński obchodzi w tym roku – 20 czerwca – 10 rocznicę działania. Wcześniej istniał jako jeden z niezależnych Portali Fundacji Turleja od 21 marca roku 2004 (mija właśnie 15 rocznica tamtego wydarzenia).

Także 20 czerwca w tym roku obchodzi pięciolecie swojego istnienia i działania proklamowany w 2014 roku, przeze mnie, Jerzego Przybyła i Piotra Kudryckiego –  Karpacki Ośrodek Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowian w Soli, znany jako Przybyłówka.

 

 

W Internecie zaś, przed otwarciem portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata działał, od 21 marca roku 1999, całkowicie niezależny portal “Kraina Księżyca” Czesława Białczyńskiego. Najstarsze materiały na naszym Blogu Bialczynski.pl poświęcone “Stworzom i Zduszom”, “Księdze Tura”, Starosłowiańskiemu Świętu Wiosny, BlackBlueArt oraz kodyzmowi czy Ruchowi Eko-Ekumeny, pochodzą z tego starego krajowego, krakowskiego portalu Krainy Księżyca (oraz Zeszytów Zielonych Brygad).

Najwcześniej w Internecie zaistniała jednak książka “Stworze i zdusze”  publikowana w polskim medium w USA, w Kalifornii już w czerwcu roku 1994, w nie istniejącym dzisiaj Portalu Najmici.net (Iwona Szymańska publikowała tam twórczość szczególnie ważną dla przetrwania języka i kultury Polaków i Słowian w USA).

Można więc mówić, że i my jako Starosłowiańska Świątynia Światła Świata, Wiara Przyrodzona Słowian i Portale poświęcone Słowiańskim Bogom obchodzimy także w marcu i czerwcu 2019 roku  swoje okrągłe rocznice: 25. (obecności w Najmici.net – 21 czerwca 1994), 20. (21 marca 1999 – w Krainie Księżyca), 15. (21 marca 2004 w Fundacji Turleja) i 10. jako Blog Białczyński. – 20 czerwca 2009.

Zachowane zrzuty stron Mitologii z Fundacji Turleja

Zarówno Wolni Najmici jak i Zbigniew Turlej i jego Fundacja posiadali niepodważalne związki ze Stanisławem Szukalskim, a więc przedwojennym polskim i powojennym kalifornijskim Szczepem Rogate Serce. Najmici publikowali jego sztukę, jak również obrazy Zofii Stryjeńskiej. Ja osobiście Stanisława Szukalskiego niestety nie poznałem. Poznał go za to inny członek Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata z Warszawy, Andrzej Wylotek, który został przyjęty przez Stanisława Szukalskiego do Szczepu Rogate Serce.

Andrzej Wylotek nie wszedł oficjalnie do Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata tylko dlatego, że była ona w latach 1993-2009 NIEUJAWNIONA. Korespondowaliśmy jednak dosyć intensywnie i przesyłał mi regularnie materiały rodzimowiercze, z których część zaprezentowałem na blogu, np. czasopismo Żywioł, które wtedy wydawał. Był jedynym moim bliskim współpracownikiem, rodzimowiercą w Warszawie w tamtych czasach. Niestety Andrzej nie żyje.

proletariat00Stanisław Szukalski – Proletaryat (ze strony Najmici.net)

Przez czerwiec roku 2009 powstawały i były wrzucane na adres bialczynski.wordpress.com wyłącznie artykuły, które dzisiaj są już widoczne tylko pod przyciskiem Przewodnik po blogu, jako Drzewo Blogu, dotyczące Zadrugi (Bo zadruga to znaczy Klan), czyli członków naszej zadrugi (Białczyńskich i Pagaczewskich) – szeroko rozumianej rodziny oraz Przyjaciół Zadrugi. Także artykuły dla poszczególnych działów głównych blogu widocznych dzisiaj jako główne konary drzewa. Wtedy stanowiły one Czarny Pas widoczny po prawej stronie ekranu, a bieżący artykuł znajdował się zawsze w całości na stronie głównej.To w tym czasie powstał poniższy dział i strona:

Są to strony wszechstronne i jednostronne zarazem, jak TAO – całościowe, holistyczne, oraz jak in i yang – szczegółowe, dające inne spojrzenie na rzeczywistość, z różnych stron – jasnych i ciemnych, męskich i żeńskich.

Znajdziecie tutaj teksty i dzieła nigdzie indziej nieopublikowane. Przede wszystkim fragmenty najnowszej mojej twórczości – nowe Taje “Księgi Ruty” i fragmenty “Księgi Tanów” i „Księgi Wiedy” oraz innych apokryfów Mitologii Słowian, na których publikację oficjalną, wydawniczą, pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Poniższe strony i wpisy poświęcone będą przede wszystkim zaginionemu wielkiemu Królestwu – jedynej prawdziwej Atlantydzie jaka istniała na Ziemi, królestwu które leżało na Białym Lądzie (czyli w Europie) i na Czarnym Lądzie (w Afryce) oraz na ziemiach Mazji (Azji), a nawet ziemiach Północnego Wądlądu (Ameryki) już w czasach równoległych do Troi i wcześniejszych, przedtrojańskich.

We wpisach będę umieszczał znajdowane niemal codziennie informacje, które każą wątpić o wielu tezach głoszonych jako pewniki przez wszystkowiedzących i nie cierpiących sprzeciwu przemądrzalskich, których w Internecie niestety nie brakuje – jest ich tu jakby więcej, a ich bezkompromisowe opinie i oceny przerażają brakiem tolerancji i zacietrzewieniem, lecz nie brak ich także w świecie realnym w środowiskach pseudoteistycznych, ateistycznych, materialistycznych, i kręgach naukowych (w Świątyni Najświatlejszej Nauki – dzisiejszej współczesnej religii) oraz „naukawych” (te ostatnie wierzą w naukę choć nie wiedzą o czym mówią głosząc swe bezkompromisowe sądy).

Na tych stronach znajdziecie mnóstwo materiałów cennych, które są tylko odpryskami, strzępkami, kawałkami „dzbana-Czary” powstałymi przy olbrzymiej toczącej się od 30 ponad lat pracy Odtwarzania Mitologii Słowian.

Nastawcie się więc na trochę zamętu i nieporządku, ale musicie mi to wybaczyć – naprawdę nie chciałbym zabrać posiadanej przez siebie wiedzy do grobu, a bywa że jest ona w strzępach właśnie, w odpryskach i zajmuje pieczary ciemne, nieraz połączone tylko wąskimi przesmykami z Główną Jaskinią Wiedzy, lub też zalega komory całkiem odcięte od świata. To wielka przewina dla Istoty Świadomej – nie podzielić się z innymi posiadaną przez siebie wiedzą. Więc otwieram przed wami ten mój świat – świat wiedzy o Słowianach, o starożytnej Słowiańszczyźnie i Wierze Przyrodzonej Słowiańskiej oraz o Wierze Przyrody czyli Przyrod(zone)Y innych nacji, jaką nabyłem przebywając na planecie Ziemia. Zatem przyjmijcie też do wiadomości – Wy Wszyscy Którzy Przekraczacie Bramy Wiedzy i tutaj z własnej woli wchodzicie, że do niczego was nie chcę przekonać ani na nic was nie chcę namawiać – weźcie tyle z Tej Jaskini Czary i Czarów ile udźwigniecie – ile udźwignie wasza Wyobraźnia i Otwarty Rozum.

Na tych stronach znajdzie się także miejsce dla powieści współczesnych, przedstawienia awangardy i nowoczesnych ruchów artystycznych, prozy i poezji eksperymentalnej, klasycznych wierszy zaangażowanych, prozy historycznej, a także aktualnych artykułów nieobojętnych na bieżącą rzeczywistość społeczną.

Blog miał zupełnie inny wystrój graficzny niż obecnie. Pewnie gdzieś zachowały się jakieś zrzuty ekranu z tamtego czasu, ale nie jestem ich w stanie obecnie odgrzebać. Była to bardzo dobra grafika mojej córki Kiry Białczyńskiej, ale blog szybko okazał się niefunkcjonalny. Szybko też przeszliśmy do pokazywania zajawek na stronie głównej zamiast całych artykułów.

Tu na jednym ze zdjęć z kotem Linuxem widać fragment starej strony głównej z Czarnym Pasem

Potem Czarny Pas także stracił funkcjonalność bo był bardzo, bardzo długi. Teraz jest dostępny razem z całym Drzewem Blogu w dziale „Przewodnik po blogu” (drugi przycisk od góry po lewej stronie okna). Jednym z pierwszych artykułów jaki ukazał się jako bieżący wpis był ten poniższy z 11 lipca 2009 roku.

Obecnie obchodzimy też 6 rocznicę działalności Wydawnictwa Slovianskie Slovo

Oferta Slovianskiego Slova i Slovianskiego Sklepiku 2019

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA22 marca 2014, Wrocław stoisko Slovianskiego Slova – Piotr Kudrycki i Czesław Białczyński – 1. rocznica działania Slovianskiego Slova – 22 marca 2014 we Wrocławiu Słowianie na święcie Niezależnej Telewizji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZ Dominiką Dominiak (33 i 33)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrzy pracy – jesteśmy EKO

 

konferencja rodzimowierstwo CB i Scott SimpsonW 2011 na Zjeździe Neopogan Europy Środkowej i Wschodniej w Krakowie, ze Scottem Simpsonem (Religioznawstwo Uniwersytet Jagielloński)

czytaj też:

Taka sobie bajka – czyli 12. 12. 2012 – Nowy Świat, Nowy Świętowit i Nowe Słowo

Strażnik Wiary Słowian – Andrzej Wylotek (Anidrżej z Parczewa: 1959 – 2001?) – Zadruga, Niklot, Rodzimy Kościół Polski, Szczep Rogate Serce

 

2014 Okrągłe rocznice NTV i Świątyni Światła Świata oraz Slovianskiego Slova

Żywioł 12/1999: Ben Hecht – Wstęp do życia i twórczości Stanisława Szukalskiego

Walczowski o Szukalskim, w czasopiśmie „Żywioł” (Archiwum)

Żywioł 12/1999: Wojciech Szymański – Światowid ze Zbrucza (Przegląd Archeologiczny 1996)

Żywioł 12/1999: Zbigniew W. Sługocki – Zagubione posłannictwo

Strażnicy Wiary Przyrodzonej Słowian: Lechosław Tadeusz Pietruszka (I SSŚŚŚ Kraków + Lechicki Krąg Czcicieli Światowida)

Zdzisław Skoczek (1942-2003) – Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian (Lechicki Krąg Czcicieli Światowida)

 

O Świętym Kole Czcicieli Światowida (ŚKCŚ – 1921 – 1989)

Szczep Rogate Serce, Święte Koło Czcicieli Światowida – ich poprzednicy i następcy

Podziel się!