O Świętym Kole Czcicieli Światowida (ŚKCŚ – 1921 – 1989)

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, pod podanym poniżej linkiem, można znaleźć czasopismo Odrodzenie redagowane przez członków Bractwa Odrodzenia Narodowego (BON) i Świętego Koła Czcicieli Światowida przed II Wojną Światową oraz wiele innych osób zaangażowanych w odrodzenie duchowe Polski.

Odrodzenie to miesięcznik poświęcony sprawom odrodzenia człowieka i badaniom zjawisk duchowych

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znajdziemy numery  począwszy od roku 1921 do roku 1928

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/9357?tab=1

Prezentowane są liczne ciekawe materiały dotyczące nie tylko Świętego Koła Czcicieli Światowida, ale w ogóle odrodzenia duchowego człowieka, odrodzenia Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej i jej roli w ogólnym odrodzeniu Polski i w budowaniu duchowej potęgi Słowiańszczyzny, opartej o prastare korzenie oraz o wiedzę o prawdziwej przeszłości i naszych związkach z kulturą sarmacko-skołocką (scytyjsko-irańsko-indyjską).

Na początek przytoczymy tutaj jednak materiały zebrane na temat Świętego Koła Czcicieli Światowida przez Michała Łapińskiego i Tomasza Szczepańskiego w 19 numerze KARTY z 1996 roku

oto one:

(kliknij aby powiększyć)

Jedna uwaga i uzupełnienie: Święte Koło Czcicieli Światowida (ŚKCŚ – założone w Krakowie, od 1921 działa w całej Polsce do 1945 roku oficjalnie, a nieoficjalnie do 1989 tylko w Krakowie i okolicy). To nie to samo co Lechicki Krąg Czcicieli Światowida (LKCŚ) – ten drugi działa po II Wojnie Światowej w Warszawie w zasadzie od roku 1950 do 1980.

W roku 1941 wieszcz Wrócisław włącza ŚKCŚ w Krakowie i Wielką Radę Drzewidów Lechii Polskiej w struktury Polskiego Państwa Podziemnego – członkowie Koła walczą w ramach Armii Krajowej, organizują także Tajne Nauczanie np. w Ciężkowicach pod Tarnowem. W tamtejszym Tarnowskim zgrupowaniu AK, w Krakowie, na Górnym Śląsku, w Warszawie (także w Powstaniu Warszawskim) – zawsze związani z AK walczą z Niemcami do końca wojny, a potem niektórzy także przeciw nowym okupantom z Moskwy i ustrojowi PRL.   [C.B.]

Oto zaś zapowiedziany na początku fragment z Odrodzenia. Jest to pierwsza i druga część zamieszczonego na łamach tego miesięcznika  opracowania ideologa i współzałożyciela Świętego Koła Czcicieli Światowida – doktora Jana Sasa-Zubrzyckiego „Bogoznawstwo wśród Słowian”

oto ono

Widać że już przed II Wojną światową istniała krytyka postawy naukowej Aleksandra Brucknera i jego Mitologi Słowiańskiej (Polskiej i Litewskiej), a także świadomość, że niesłusznie lekceważy się przekazy takich kronikarzy jak choćby Jan Długosz.

Wszystkich zainteresowanych całością tego tekstu zachęcam do odwiedzenia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i roczników Odrodzenia gdzie w numerach 9/1925, 10/1925 oraz w całym roczniku 1926 i numerze 1/1927 pisma znajduje się dalszy ciąg tego ciekawego artykułu.

To Józef i Karol Chobot oraz Jan Sas-Zubrzycki, a z nimi Władysław Kołodaziej, byli głównymi przewodnikami duchowymi Świętego Koła, głównymi animatorami BON – Bractwa Odrodzenia Narodowego i czasopisma Odrodzenie.

O Władysławie Kołodzieju można powiedzieć, że był poza tym spośród Koła Czcicieli Światowida najtwardszym i najwytrwalszym kontynuatorem  idei odrodzenia Słowiańskiej Wiary Przyrodzonej, który przeniósł ją w czas współczesnej „rewolucji kulturalnej” 1968 roku i dał impuls do odrodzenia w zorganizowanych formach w późniejszym okresie.

Podziel się!