Słowiańskie inspiracje w odkrywaniu wizji przyszłości – Sympozjum pod auspicjami SGGW

Słowiańskie inspiracje w odkrywaniu wizji przyszłości – Sympozjum pod auspicjami SGGW

 

Zapraszam w imieniu Organizatorów i Zrzeszenia Słowian: Jerzego Przybyła , prezesa Piotra Kudryckiego i moim własnym oraz Rady Programowej.

Czesław Białczyński

 

Zrzeszenie Słowian i Kharpacki Ośrodek Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowiańskiej „Przybyłówka” w Soli pod Żywcem, ma się doskonale i działa prężnie.

Nie jest to dobra wiadomość dla tych wszystkim, którzy liczyli na jego rychły upadek, ale bardzo dobra dla przyszłości Ruchu Słowiańskiego i Wiary Przyrodzonej w Polsce. 

 

Zapraszamy do Warszawy na to ważne dla świata sztuki i nauki oraz Słowiańskiej Wiary wydarzenie.

Podziel się!