Zbigniew Dylewski – Cud gospodarczy i Upadek Japonii

Zbigniew Dylewski – Cud gospodarczy i Upadek Japonii

Czyż nie to samo czeka niedługo Niemcy?!

W pierwszej połowie lat 90-tych Japonia była największym wierzycielem świata. Do Japonii należało 10 największych banków świata. PKB Japonii w roku 1995 było 38 razy większe od PKB Polski. PKB per capita Japonii było 50% wyższe niż Stanów Zjednoczonych. Największa giełda na świecie znajdowała się w Tokio i dokonywało się na niej 60% światowych obrotów papierami wartościowymi, trzecia co do wielkości była giełda w Osace. 1 metr kwadratowy ziemi budowlanej w Tokio wart był 215.000 dolarów. Wartość nieruchomości 11 hektarów parku z pałacem cesarskim była równa wszystkim nieruchomościom stanu Kalifornia, który był około 3,9 mln razy większy …

https://www.youtube.com/watch?v=8NtFAXoOAdM

Podziel się!