OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…

 

The artifact was made at the time when thunder gods in the region loved riding on bulls while wielding axes…

Artefakt powstał w czasach, gdy w regionie bogowie piorunów uwielbiali jeździć na bykach z toporami…

I talked about this in my post „Kataibates„…But why?

This is climate graph for the Dusheti region. You can see that the maximum thunderstorm activity and the maximum rainfall for the Dusheti region is in Taurus…

Mówiłem o tym w moim poście „Kataibates”… Ale dlaczego?

To jest wykres klimatyczny dla regionu Duszeti. Widać, że maksymalna aktywność burzy i maksymalne opady dla regionu Dusheti występują w znaku Byka…

An axe wielding thunder god arriving on a bull (in Taurus) brings rain which brings fertility…

Uzbrojony w siekierę bóg piorunów przybywający na byku (w znaku Byka) sprowadza deszcz, który przynosi płodność…

Oh, btw, this Taurus has nothing to do with stars. It is an ancient animal calendar marker which marks the beginning of the calving season of the wild Eurasian cattle, Aurochs, which used to start in Apr/May…I talked about this in my post „Ram and bull„, „Thunder poppies„, „Dairy farming seas„, „Butt chewing„, „Killing of the bull of heaven„, „Sacred fig goddess„, „Calydonian boar„, „Palla fish„, „Holly cow„…

Och, btw, ten Byk nie ma nic wspólnego z gwiazdami. Jest to starożytny znacznik kalendarza zwierzęcego, który wyznacza początek sezonu wycielenia dzikiego bydła euroazjatyckiego, Tura, który zaczynał się w kwietniu/maju… Mówiłem o tym w moim poście „Baran i byk”, „Maki piorunowe”, „Pieczęć hodowli bydła mlecznego „, „Zżeranie zadu”, „Zabicie niebiańskiego byka”, „Święta bogini fig”, „Dzik kaledoński”, „Ryba Palla”, „Święta krowa”…

This symbol always means „Apr/May”, no matter what age it is and at what location it is found in Eurasia and North Africa…

Ten symbol zawsze oznacza „kwiecień/maj”, bez względu na wiek i lokalizację w Eurazji i Afryce Północnej… 

Oh and why bells? May, Taurus, is the time when people in the Dusheti region drive their flocks and herds up to the highland pastures…

No a dlaczego dzwonki? Maj, Byk, to czas, kiedy ludzie z regionu Dusheti zaganiają swoje stada na górskie pastwiska...

 

One last thing? Ever thought why are lambs sacrificed at the end of April, beginning of May? Cause Aries has to end so Taurus can begin…I talked about this in my post „Aries must die„…

Ostatnia rzecz? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jagnięta składa się w ofierze pod koniec kwietnia, na początku maja? Bo Baran musi się skończyć, żeby Byk mógł się zacząć… Mówiłem o tym w moim poście „Baran musi umrzeć”…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/09/bull-god-from-dusheti.html

Podziel się!