Godowe Koło Lędne- Kulędarz Słowiański według Księgi Tanów – Tan Wielki Dwunasty – Szczodre Gody i Nowy Rok Gwiazdowy

Godowe Koło Lędne- Kulędarz Słowiański według Księgi Tanów – Tan Wielki Dwunasty – Szczodre Gody i Nowy Rok Gwiazdowy

W tym roku mamy nie tak często spotykaną sytuację Kołodar (Koło Daru – Tarcza Swaroga) – czyli kalendarz godowy słoneczny zbiega się w Szczodre Gody z Pełnią Księżyca (27 grudnia 2023), w którą czczono to święto według Kołodanu (Koła Danego Chorsiny), czyli kalendarza księżycowego. Publikujemy kalendarz obchodów już teraz 5 grudnia dlatego, że niektóre plemiona Słowian i niektóre współczesne tradycje rozpoczynają ten szczególny czas świętych obchodów już 6 grudnia – w Dniu Popasu Rydwanu Swarożyca. Także  Łucznia / SłońcaStanie według tradycji Lęgów-Lachów bywa obchodzona już 13 grudnia albo 16 grudnia. Obchody Nowego Roku Gwiazdowego kończone są zaś 6 stycznia.

Przebieg Szczodrych Godów i Przedświąt z nimi związanych, jak i Poświąt je zamykających sugeruje, że niegdyś Cykl Godów Ukośnego Krzyża nie zamykał się tylko w czterech datach przesileń Pór Roku lecz rozciągał się też na wszystkie Przesilenia 12 Braci Miesięcy. Comiesięczne Gody Ukośnego Krzyża obchodzone byłyby więc zawsze od ostatniego dnia miesiąca poprzedniego do 6 dnia miesiąca następnego, tak jak ma to miejsce w Górowanie Wiosny (30 kwietnia do 6 maja), Górowanie Lata (31 lipca do 6 sierpnia), Górowanie Jesieni (31 października do 6 listopada), Górowanie Zimy 31 stycznia do 6 lutego).

Wyraźnie widać ten ślad w związku ze Szczodrymi Godami – w dniach 6 grudnia i od 31 grudnia do 6 stycznia.

Podobnie jest w Krasz, gdy po Godach Czerwcowych obchodzonych od 20 do 26 dnia tego miesiąca mają miejsce Poprawiny Krasnych Godów w dniu 30 czerwca. Przedświęta Krasnych Godów (czyli Letnie SłońcaStanie – Dzień Letniego Popasu Rydwanu Swarożyca o Wschodzie, Doba Wstrzymania Wzejścia Złotej Tarczy-Słońca) obchodzone są zaś 12 lub 16 czerwca.

Są to wyraźne relikty Godowego Kalendarza Ukośnego Krzyża, który był też zapewne związany z cyklem księżycowym, w którym główne święto – kulminacja obrzędów godów następowała w dniu Pełni Księżyca.

Czytaj dalej

Godowe Koło Lędne według Księgi Tanów – Tan Trzeci Wielki – Jare Gody (Kulędarz Słowian)

Godowe Koło Lędne według Księgi Tanów – Tan Trzeci Wielki – Jare Gody

Pierwsza Ćwiarta Godu

 WIOSNA

 Tan Trzeci Wielki – Jare Gody, Święto Świąt, Święto Wiosny – Tan Wielkiej Nocy Nowego Godu, Ukres-Kres Ostary, Dziki-Dziwy Gon Wiosny – Tan Dewańskiej Wielkiej Wiosennej Gonitwy na Niebiosach, Wiosenna Bitwa Niebieska, Uwicie Jarego Ognia – Wij Jary, Wijara

(20 – 26 marca)

Czytaj dalej

Godowe Koło Lędne – Kulędarz Słowian według Księgi Tanów: Tan Drugi Wielki – Luty, Tan Wilczy-Wołczy (Wołgi-Wielgi) – Welesowy i Makoszowy, Rozpustny Tan Od-Nawienia, Tłusty Tan Rozpustu (20-26 luty)

Tan Drugi Wielki – Luty, Tan Wilczy-Wołczy (Wołgi-Wielgi) – Welesowy i Makoszowy  Gród Rusów – Przybycie Wilków (Wsiewołod Iwanow)

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Dairy farming seal (Pieczęć hodowli bydła mlecznego)

Dairy farming seal

Goran Pavlovic © © tłumaczenie Czesław Białczyński

In the lower field of this seal appear three reed cattle byres (cow sheds). Each byre is surmounted by three reed pillars topped by rings, a motif that has been suggested as symbolizing a male god, perhaps Dumuzi… (question here: why?)

W dolnym polu tej pieczęci pojawiają się trzy kosze / koszary trzcinowe (zagrody / szałasy dla krów). Każdy kosz / koszar / szałas jest zwieńczony trzema filarami z trzciny zwieńczonymi pierścieniami, motyw, który jak sugerowano, symbolizuje męskiego boga, być może Dumuziego… (tu pytanie: dlaczego?)

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Butt chewing (Zżeranie zadu)

Butt chewing

© Goran Pavlovic ©Czesław Białczyński

Chcę tylko jednym zdaniem zwrócić waszą uwagę, że „zżeranie zadu Byka/ Tura przez Gryfa (Lwo-Ptaka) nie ma nic wspólnego z Odcięciem Nogi Tura/ Byka przez wyznawców Ognia-Barana. To pierwsze jest zwykłą coroczną zmianą znaków zodiaku i pór roku, to drugie jest związane ze zmianą Epok Gwiezdnych, która wydarza się co 2012,5 roku, a zamiana Epoki Byka na Epokę Barana zdarza się raz 24 154 lata i miała miejsce w roku 2012 p.n.e.. CB 

Goran Pavlovic – Butt chewing

(Zżeranie zadu)

„Triumphant bull with flowing beard climbing the mountain”? It’s from the time of the First Dynasty of Ur…No one knows what it means because: „we have no written documents explaining it”…At least this is what we can read in „A Problem of Early Sumerian Art

„Triumfujący byk z falującą brodą wspinający się na górę”? Pochodzi z czasów pierwszej dynastii Ur… Nikt nie wie, co to znaczy, ponieważ: „nie mamy pisemnych dokumentów wyjaśniających to”… Przynajmniej tak możemy przeczytać w „Problem wczesnej sztuki sumeryjskiej”

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…

OEC: Animal solar year markers (Zwierzęce znaczniki roku słonecznego)

Animal solar year markers

Goran Pavlovic ©  ©tłumaczenie Czesław Białczyński
This is a jump page to all the articles related to animal solar year markers.
To jest strona łącznikiem do wszystkich artykułów związanych ze znacznikami zwierzęcego roku słonecznego.
Indus Valley
Dolina Indusu
I came across this interesting Indus Valley civilisation bowl today. 
Natknąłem się dzisiaj na tę interesującą misę cywilizacji Doliny Indusu.
 

Eddie Słowianin – Kalendarz Słowiański – część 1

Kalendarz Słowiański – część 1

eddie kalendarz

Koło Życia, Nazwy kodowe ,co oznaczają,trójca święta ,…
hormony męskie i żeńskie i ich współgra z przyrodą , niebiosami
jednym słowem cz1. Objaśnienia znaczeń w Kalendarzu Słowiańskim

 

Prezentuję jeden ze sposobów widzenia Wiary Przyrodzonej Słowian, który nie jest ani lepszy ani gorszy od innych. Z zaprezentowanej wijozowiji wynika również koncepcja kalendarza. Jest to jeden z kalendarzy – ani lepszy ani gorszy od innych koncepcji. Próbując odtworzyć dla siebie Przeszłość tworzymy Tu i Teraz a z Tu i Teraz wynika Przyszłość.    Naprawdę Wiarę Przyrodzoną współczesną – Teraźniejszą – tworzymy My a nie zapisu średniowiecznych mnichów, ani ani mądre książki profesorów religioznawstwa. Nasza Słowiańska Wiara Przyrodzona jest żywa – ma tysiące duchowych wymiarów – tak naprawdę każdy Wolny Człowiek ma w sobie własną koncepcję Wiary Przyrodzonej dostosowaną do jego poziomu, wiedzy, doświadczenia , zaawansowania i wtajemniczenia w kulturę i tradycję Starożytnej Słowiańszczyzny (Królestwa SIS) i Wielkiej Lechii. CB.

Czytaj dalej

“Księga Tura”, “Nowe przygody Baltazara Gąbki”, “Słowianić 3″, “Polski łącznik”, kalendarz słowiański

slowianic 3Powoli uczę się w swoich zapowiedziach wydawniczych brać pod uwagę margines bezpieczeństwa, który polega na uwzględnianiu stałego poślizgu w naszych drukarniach. Tym razem też nas ten poślizg nie ominął, ale na szczęście okres tego poślizgu bardzo poważnie się zmniejszył w stosunku do poprzedniego przy wydaniu Księgi Ruty. Tak więc jest nadzieja poważna, że kolejne wydawnictwa będą się ukazywały w terminach które będą już w pełni trafione.

Dokładnie za tydzień od dzisiaj, czyli od 19 grudnia 2013 roku  w Slovianskim Slepiku powinny być w sprzedaży oprócz cały czas dostępnych pozycji (powieść “Imir”, kwartalnik “Słowianić nr 1″ “Słowianić nr 2″, “Mitologia Słowian  – Księga Ruty”, następujące nowości:

Czytaj dalej

Kopce Krakowskie – Prawdziwa Bomba Mentalna 2013!: Władysław Góral – Aspekty geoinformatyczne i astronomiczne prehistorycznych kopców krakowskich i kopca Kraka w Krakuszowicach

Kopce Krakowskie – Prawdziwa Bomba Mentalna 2013!: Władysław Góral

Na początek przypominam ważny artykuł z naszego blogu, który poszedł jedynie jako Aktualności na Czarnym Pasie, a dotyczył informacji z Gazety Wyborczej na temat wschodów i zachodów słońca nad Kopcem Kraka i Wandy, z dnia bodajże 23 czerwca br (2013). – Nazwałem, go wprost w czerwcu br. BREDNIĄ. Przytaczam go razem z kilkoma komentarzami – istotnymi spod artykułu na naszym blogu. Oto on:

Brednie o celtyckich Kopcach Kraka i Wandy
w Gazecie Wyborczej

plasz kopiec DSC01624 k3oKopiec Kraka (Swaroga) widziany od Świętego Kamiennego Kręgu Chorsa-Księżyca po drugiej stronie Krzemionek
Czytaj dalej

W sprawie sporu Allochtonistów i Autochtonistów oraz Dysk z Nebry (Niebórza, albo Nieba)

Jedna z bliskich mi osób, które bardzo cenię zwróciła mi uwagę, że publikując pewne skrajne teksty stawiam się w niezręcznej sytuacji i będę wywoływał alergię kręgów naukowych zaprzeczając po prostu dorobkowi archeologicznemu całego stulecia a nawet dwóch stuleci. Poniższy tekst powstał pod wpływem tego wydarzenia, bo zdałem sobie sprawę, że musiało tak jakoś zabrzmieć dla wielu – jakbym był w sensie „naukowym”, nazwijmy to inaczej „przyjmowania argumentów naukowych” – zdeklarowany na jedną stronę i to tę przeczącą odkryciom  archeologicznym.

Dysk z Nebry (z Niebórza czy z Niebła?) wytworzyła cywilizacja dobrze znająca astronomię i kalendarz a pochodzi on z roku 2000 p.n.e.  na Łużycach. Sprawę dysku opisuje dokładnie przypis 59 do Tai 19.

Czytaj dalej