OEC: Goran Pavlovic – Oldest narative scene (Najstarsza scena narracyjna)

Oldest narative scene

©by Goran Pavlovic  – tłumaczenie © by Czesław Białczyński
Archaeologists have discovered what may be the earliest known narrative scene, telling an ancient story, at the 11,000-year-old site of Sayburç in south-eastern Turkey.
Archeolodzy odkryli prawdopodobnie najwcześniejszą znaną scenę narracyjną opowiadającą starożytną historię na liczącym 11 000 lat stanowisku w Sayburç w południowo-wschodniej Turcji.

OEC: Goran Pavlovic – Dairy farming seal (Pieczęć hodowli bydła mlecznego)

Dairy farming seal

Goran Pavlovic © © tłumaczenie Czesław Białczyński

In the lower field of this seal appear three reed cattle byres (cow sheds). Each byre is surmounted by three reed pillars topped by rings, a motif that has been suggested as symbolizing a male god, perhaps Dumuzi… (question here: why?)

W dolnym polu tej pieczęci pojawiają się trzy kosze / koszary trzcinowe (zagrody / szałasy dla krów). Każdy kosz / koszar / szałas jest zwieńczony trzema filarami z trzciny zwieńczonymi pierścieniami, motyw, który jak sugerowano, symbolizuje męskiego boga, być może Dumuziego… (tu pytanie: dlaczego?)

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Butt chewing (Zżeranie zadu)

Butt chewing

© Goran Pavlovic ©Czesław Białczyński

Chcę tylko jednym zdaniem zwrócić waszą uwagę, że „zżeranie zadu Byka/ Tura przez Gryfa (Lwo-Ptaka) nie ma nic wspólnego z Odcięciem Nogi Tura/ Byka przez wyznawców Ognia-Barana. To pierwsze jest zwykłą coroczną zmianą znaków zodiaku i pór roku, to drugie jest związane ze zmianą Epok Gwiezdnych, która wydarza się co 2012,5 roku, a zamiana Epoki Byka na Epokę Barana zdarza się raz 24 154 lata i miała miejsce w roku 2012 p.n.e.. CB 

Goran Pavlovic – Butt chewing

(Zżeranie zadu)

„Triumphant bull with flowing beard climbing the mountain”? It’s from the time of the First Dynasty of Ur…No one knows what it means because: „we have no written documents explaining it”…At least this is what we can read in „A Problem of Early Sumerian Art

„Triumfujący byk z falującą brodą wspinający się na górę”? Pochodzi z czasów pierwszej dynastii Ur… Nikt nie wie, co to znaczy, ponieważ: „nie mamy pisemnych dokumentów wyjaśniających to”… Przynajmniej tak możemy przeczytać w „Problem wczesnej sztuki sumeryjskiej”

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Bull god from Dusheti (Bóg Byk z Dusheti)

Bull god from Dusheti

©Goran Pavlovic ©Cz. Białczyński

Bóg Byk z Dusheti

Standard from the Treasure of Kazbek, Dusheti, Georgia 600-400 BC, Kremlin Museum…

Standard ze Skarbu Kazbek, Dusheti, Gruzja 600-400 pne, Muzeum Kremla…