Praźródła: Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł” – Folkowisko Festiwal (2023)

Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł”
Drodzy Państwo zapraszamy do wysłuchania cennego wykładu na temat szamanizmu w religii słowiańskiej. – Rafał Jakubowski (Praźródła)
(Od J. G. D.)

OEC: Goran Pavlovic – The end of time (Koniec czasu)

The end of time (Koniec czasu)

©by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

Image of the Virgin Mary, nursing the Infant Jesus from the Catacomb of Priscilla in Rome. It was dated to the late 2nd century AD. This is earliest known image of Mary and the Infant Jesus. The figure at the left appears to be the prophet Balaam pointing to a star.
Obraz Matki Boskiej karmiącej Dzieciątko Jezus z Katakumby Pryscylli w Rzymie. Datowano go na koniec II wieku n.e. Jest to najwcześniejszy znany wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Postać po lewej stronie wydaje się być prorokiem Balaamem wskazującym gwiazdę.

Czytaj dalej

Focus: Co za znalezisko w naszym kraju! Chodzi o przedmioty z epoki brązu

Co za znalezisko w naszym kraju! Chodzi o przedmioty z epoki brązu

Od Poli Dec

O tym, że tereny dzisiejszej Polski nie zostały w magiczny sposób zaludnione dopiero po chrzcie Mieszka I mogliśmy się przekonać już wielokrotnie dzięki wynikom wykopalisk archeologicznych. Teraz pojawił się na to kolejny dowód.

Czytaj dalej

Focus: Zagadkowe znalezisko w Europie. Szczątki samotnego Sarmaty znalazły się daleko od domu

„Zagadkowe znalezisko w Europie. Szczątki samotnego Sarmaty znalazły się daleko od domu”

Od Poli Dec

Rekonstrukcja wyglądu Sarmaty przez AI / SI

Nie jest niczym zaskakującym ani nowym obecność na początku nowej ery Sarmatów na Wielkiej Wyspie, czyli późniejszej Brytanii. Ale warto przypomnieć, że nasi przodkowie w tamtych czasach na owej „wysepce” już bywali i to dosyć licznie (zresztą wspomina o tym tekst artykułu w2 związku z Markiem Aureliuszem), a ich siedziby wcale nie znajdowały się tak daleko jak sugeruje to ten artykuł ponieważ skądinąd wiemy że Języci – czyli plemię określane przez naukę jako SARMACKIE miało swoje siedziby w II wieku n.e. w Sudetach i na Nizinie Panońskiej, czyli w tym samym czasie o którym tutaj mowa, znajdowało się całkiem niedaleko.

Królestwo Północy, czy jak kto woli Wielka Lechia tamtego okresu, albo bardziej ściśle Wspólnota Słowiano-Aryjska sięgała od Renu po Ural i za Ural oraz od wybrzeży Bałtyku i morza Północnego za Kaukaz, zatem nic dziwnego że ten człowiek który jako dziecko mieszkał w rejonie Kaukazu znalazł się w Europie. Być może zamieszkał z rodzicami i dorastał właśnie wśród Języtów z Sudetów (Jazygów – jak ich zapisują pisarze starożytni z Rzymu i Grecji) skąd zamustrowano cesarskie oddziały sarmackie na służbę Rzymowi.

Nie przejmujcie się też wstawkę w której autor artykułu pisze co o Sarmatach piszą współcześni HISTORYCY. Otóż w tej chwili liczy się nie to co mówią HISTORYCY lecz to co o Sarmatach mówią GENETYCY – a ci mówią że byli to nasi przodkowie o Y-DNA R1a1a.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – The Tree of Light (Life) (Drzewo Światła [Życia])

The Tree of Light (Life) (Drzewo Światła [Życia])

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

[© uwagi Czesław Białczyński – będziecie bardzo, bardzo zaskoczeni]

3,000 BCE Sumerian Stamp Seal with Impression Tree of Life with Rampant Goats. Mesopotamia. Chicago. Oriental Institute Museum..

Sumeryjska pieczęć stemplowa z 3000 r. p.n.e. z wizerunkiem drzewa życia z szalejącymi kozami. Mezopotamia. Chicago. Muzeum Instytutu Orientu…

Czytaj dalej

RudaWeb: Zgubne samozadowolenie wobec pangermańskiej machiny (Archiwum 2018)

Zgubne samozadowolenie wobec pangermańskiej machiny

Niestety ten tekst po pięciu latach od jego publikacji jest wciąż aktualny. Dlatego warto go przypomnieć i dobrze zapamiętać oraz nieustannie działać, działać i jeszcze raz działać!

Czytaj dalej

Wedukacja / UAM: prof. M. Figlerowicz „W poszukiwaniu naszych przodków – społeczeństwo państwa Piastów”

„W poszukiwaniu naszych przodków – społeczeństwo państwa Piastów”

Nie od dzisiaj wiadomo, że zagadki pochodzenia Słowian i ich etnogenezy nie da się rozwiązać przy pomocy jednej dyscypliny naukowej – także tej ścisłej jaką jest genetyka. Pytanie zasadnicze jakie po tym wykładzie ciśnie się na usta to dlaczego z uporem maniaka polska nauka drepcze w tej sprawie miejscu i nie powołuje do tak ważnego tematu zespołu złożonego ze specjalistów z wielu dyscyplin. Wszelkie wypowiedzi genetyka na temat archeologii, językoznawstwa czy antropologii, albo antropologii kultury i religioznawstwa muszą zostać uznane z punktu widzenia naukowego jedynie za luźne wypowiedzi laika, amatora, pseudonaukowca, który nie ma wystarczającego rozeznania we współczesnych osiągnięciach i ustaleniach tych dziedzin. Po co więc wygłasza się takie wykłady skoro nie służą one wcale nauce? 

Identycznie było na sesji „naukowej” sfilmowanej na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy w tej sprawie wypowiadali się praktycznie prawie sami archeologowie, którym nieśmiało przedstawiono punkt widzenia genetyki na sprawę i którzy poczuli się zobowiązani do obrony swoich pozycji jako zaatakowani tą „nowością”. Było to równie bezsensowne z punktu widzenia nauki i miała ta sesja czysto propagandowy charakter.

Jeszcze raz pytam po co? Bo powagi ani autorytetu nauki polskiej to nie ratuje tylko w dalszym ciągu dewastuje i rujnuje.

Czytaj dalej

Okiem Vrana: Tervag’nan, Czermag, Czerwak, Hermes

Okiem Vrana: Tervag’nan, Czermag, Czerwak, Hermes

Już w poprzednich wpisach wyraziłem przypuszczenie, że Hermes był naszym mędrcem-bogiem. po polsku powinien się nazwać się Czerma tutaj mamy już ewidentne na to dowody źródłowe, z końcówką Czerm-ag-ak, oraz z mutacją m<->w.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Oldest narative scene (Najstarsza scena narracyjna)

Oldest narative scene

©by Goran Pavlovic  – tłumaczenie © by Czesław Białczyński
Archaeologists have discovered what may be the earliest known narrative scene, telling an ancient story, at the 11,000-year-old site of Sayburç in south-eastern Turkey.
Archeolodzy odkryli prawdopodobnie najwcześniejszą znaną scenę narracyjną opowiadającą starożytną historię na liczącym 11 000 lat stanowisku w Sayburç w południowo-wschodniej Turcji.

    © Czesław Białczyński