OEC: Goran Pavlovic – The end of time (Koniec czasu)

The end of time (Koniec czasu)

©by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

Image of the Virgin Mary, nursing the Infant Jesus from the Catacomb of Priscilla in Rome. It was dated to the late 2nd century AD. This is earliest known image of Mary and the Infant Jesus. The figure at the left appears to be the prophet Balaam pointing to a star.
Obraz Matki Boskiej karmiącej Dzieciątko Jezus z Katakumby Pryscylli w Rzymie. Datowano go na koniec II wieku n.e. Jest to najwcześniejszy znany wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Postać po lewej stronie wydaje się być prorokiem Balaamem wskazującym gwiazdę.

Czytaj dalej

Racjonalista TV: Polacy najszybciej na świecie odchodzą od religii.

Polacy najszybciej na świecie odchodzą od religii.

Wygląda na to, że nie ma się czym martwić, jeśli chodzi o klerykalizację kraju. Przebadano ponad 100 państw i Polacy uplasowali się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o szybkość odchodzenia od religii. Pytanie, dlaczego tylu polityków, nie tylko z PiS zresztą, stawia na Kościół i daje mu prezenty w dowód uległości i lojalności?

Cały czas mówię od 2009 roku że Polacy odchodzą masowo od Kościoła, ale nie powiedziałbym w żadnym wypadku że zmierzają do ateizmu, wręcz odwrotnie, znajdują coś dla siebie w wierzeniu indywidualnym, pozakościelnym bardzo zbliżonym, lub identycznym z Wiarą Przyrody Słowiańską, z Wiarą Przyrodzoną Słowian. Warto posłuchać i wyciągnąć własne wnioski. CB

Czytaj dalej

In Nomine Jassa: O’Dan & Diva, Adam & Eva

O’Dan & Diva, Adam & Eva

Wasiliew – Odyn

© Tłumaczenie by Czesław Białczyński

>One of the interesting aspects of the Suavic language are its numbers.  I wrote about some of these quirks here but there are others. How about this:

  • “one” – Polish jeden, Russian один or odin
  • “two” – Polish dwa, Russian два or dva

> Jednym z interesujących aspektów języka słowiańskiego są liczby. Pisałem o niektórych z tych kalamburów tutaj, ale są też inne. Co powiesz na to:

„One” – j. polski jeden, j. rosyjski один lub odin
„Dwa” – j. polski dwa, j. rosyjski два lub dva

Czytaj dalej

Racjonalista TV: O maszynie społecznej Kościoła – Prof. Tomasz Polak

O maszynie społecznej Kościoła – Prof. Tomasz Polak

Prof. Tomasz Polak ukazuje Kościół jako maszynę społeczną nastawioną na podtrzymywanie samej siebie, działającą tylko dla siebie samej. Ludzie mają naddatki energii społecznej, którą mogą wkładać w dodatkową kreatywność. W przypadku maszyny społecznej nastawionej tylko na utrzymanie samej siebie ta energia, zdaniem profesora, jest marnowana.

Czytaj dalej

Kościół bada się sam, na podobieństwo Gronkiewicz Waltz, i wychodzi mu, że jest zdrów jak „ryba”.

Kościół Mariacki w Krakowie – Wielkanoc 2102?

Nie ma to jak dobrze się przebadać. A najlepiej, jak powszechnie wiadomo, przebadać się samemu. Kościół katolicki od lat korzysta z metod badawczych Hanny Gronkiewicz Waltz i bada się sam. Sam liczy swoich wiernych, a statystyki z tego liczenia produkuje Instytut z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Obserwuję ten proces od lat i wychodzi mi na to, że im dłużej rządzi papież Franciszek tym bardziej wzrasta liczba osób spowiadających się i przyjmujących komunię. Najpierw było to 13% w roku 1993, potem 16% w 2012, a w tym roku jest już 17%. Jak dobrze pójdzie to w roku 2052 WEDŁUG METODOLOGII TEGOŻ NAJBARDZIEJ WIARYGODNEGO NA ŚWIECIE KATOLICKIEGO INSTYTUTU,  liczba przyjmujących komunię wzrośnie do 25%. Za to od roku 2005 liczba uczestniczących w mszach spadła do roku 2015 o 7% (z 46% zobowiązanych do 39%). Cóż to oznacza? Od momentu rozpoczęcia SAMOBADANIA Kościoła w Polsce liczba ta systematycznie spada. Ale Instytut w artykule który cytujemy niżej stwierdza, że jest inaczej. Czyżby Instytut podlegał także syndromowi „sondażowni wyborów politycznych”? Na czym opiera się to samobadanie kościoła katolickiego – na sprawozdaniach z liczby zużytych opłatków od proboszczów parafii? Kto pamięta czasy PRLu ten wie, że PRL rozwijał się dynamicznie w sprawozdaniach Sekretarzy Komitetów Wojewódzkich, na wszystkich płaszczyznach, aż do samego końca, kiedy to już, już, byliśmy na wyciągnięcie dłoni od KOMUNIZMU. Wtedy przyszedł … rok 1989.

Mnie tam z zestawienia tych dwóch statystyk wynika, że w roku 2052 w ogóle do kościoła będzie jeszcze chodzić jakieś 11% tzw zdeklarowanych katolików.

Inne badania statystyczne, niezależne bo niekatolickie, stwierdzają, że ostatni, tak, Ostatni Ksiądz Katolicki w Dziejach Ludzkości, już jest między nami na Tym Łez Padole, a w roku 2102 będzie miał 87 lat. Cóż nawet Święty Franciszek nie jest wieczny. I coś musi w tym być, ponieważ dwa dni temu widziałem w telewizji teologów i redaktorów biadolących, że liczba powołań kapłańskich tak drastycznie w Polsce spadła, że należy rozważyć likwidację celibatu!!!

 Nie lepiej by było powierzyć badania statystyczne jakiemuś niezależnemu podmiotowi?

Czytaj dalej

Przed Bożym Ciałem Katoliku, wyspowiadaj się z Nowych Grzechów o jakich jeszcze nie słyszałeś!

Przed Bożym Ciałem Katoliku, wyspowiadaj się z Nowych Grzechów

Wielkimi krokami zbliża się bardzo ważne katolickie święto zwane Bożym Ciałem. Na jego temat szerzej pisaliśmy tutaj: Wielki Maj – Młode Latko – Rusalia (maj 2017 – nadanie imion Starym Lipom w NN Świątyni Światła Świata)

 

Z tej okazji chcielibyśmy zaapelować do polskich katolików, którzy jakoś w nosie mają fakt, iż spowiedź i komunia święta jest jednym z głównych aktów wyznania wiary katolickiej, aby w tym roku przyłożyli się do roboty i nie lenili się w kwestii tak ważnego aktu religijnego. Instytut Statystyki przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ubolewa, że tylko 13% katolików chodzi do spowiedzi i przyjmuje najświętszy sakrament.  Jesteśmy świadomi, że to zbytni optymizm sądzić, iż Prawdziwy Katolik będzie się spowiadał choćby raz w miesiącu, ale liczymy że od „wielkiego dzwonu” znajdzie się jednak paru chętnych aby podreperować tę haniebną statystykę.

Mamy nadzieję, że na skutek naszego APELU chociaż o 1% wzrośnie liczba spowiedzi w Polsce w roku 2017. Poprosimy zatem Korporację Watykańską i jej polskie filie w postaci Episkopatu oraz lokalnych kurii, jeżeli w roku 2017 dojdzie do owego 1% wzrostu,  o wypłatę 1% prowizji od naszych skutecznych działań reklamowo-marketingowych w dziele Nowej Ewangelizacji.

Najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego, Penitencjaria Apostolska, który zajmuje się rozpatrywaniem spraw sumienia, przygotował listę z nowymi grzechami ciężkimi, które trzeba uwzględnić podczas spowiedzi. Dla niewtajemniczonych, zastępcą Wielkiego Penitencjariusza (kardynała Mario Piazenzy) jest Polak, prałat Krzysztof Nykiel.

Poniżej zamieszczamy alfabetyczną listę nowych grzechów ciężkich, z których bezwzględnie należy się wyspowiadać, uczyniwszy wcześniej rachunek sumienia:

Czytaj dalej

Wielki Maj – Młode Latko – Rusalia (maj 2017 – nadanie imion Starym Lipom w NN Świątyni Światła Świata)

Wielkim Majem lub Młodym Latkiem nazywa się drugą część Wiosny, tę która jest pełna kwiatów, tę w której obchodzi się Święto Rusaliów, Rasaliów, Rozaliów, Rożenicze Święto, Święto Różane – Rusałek i Rodzanic. O RusAliach napisaliśmy parę zdań w artykule z 21 maja roku 2016 tutaj:

Tan 5 – Święto Rodów, Rusalia-Rodżanica (Święto Rodżany, Święto Różane, Rozalia, Rasalia, Rosaria, Radunica, Rodusie, Kołożary, Caluszari) 20-26 maja – Święto Rodnej Pani, Kwietnej Matki, Bogini Przyrody.

 

Najświętszy SakRAment (Sankte=Święte Ra Men-talne[Mąd/Męt/Ment]), czyli Bóg Słońce/ Pan Słońce: Sou-RAg/ Suarag/Swarog – Wielki Ogień Niebiański – Ogień Weli-Prawi lub Sou-RA-gicz/Swarożyc [Ogień Nadziemski – Niebieski]). Widać wyraźnie Jednię, Dział Działów w pionie (podstawa szczyt), Czterech Kirów, Osiem (x dwa = 16) Żywiołów, Czterdzieści Osiem Mocy.

Chrześcijanie Katolicy twierdzą , że Boże Ciało to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto obchodzone ku czci Najświętszego Sakramentu.

Katolicka obrzędowość  ograniczyła Rusalia do procesji i majenia ołtarzy gałęziami drzew oraz kwiatami na trasach Obchodu Bożego Ciała. Obchód miał znaczenie wierzeniowe, przyrodzone, był zawsze obejściem miejscowości lub okręgu w koło. Przede wszystkim jest to jednak ORszak, czyli przemarsz z symbolami Rzycia/Życia i ORchu – bukietami kwiatów, wieńcami i gałęziami Maja. Obsypuje się podczas tego przemarszu i modłów ulice płatkami kwiatów niesionymi w koszykach przez ubrane na biało Dziewice.

Czytaj dalej