Andrzej Niemojewski: Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Kler wobec idei ludowładztwa

Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Kler wobec idei ludowładztwa

Jak wiadomo Andrzej Niemojewski jest Strażnikiem Wiary Przyrodzonej Słowian  z II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie. Niniejsza książka została jednak wydana w Chicago w języku polskim, w roku 1919. Chociaż przedstawione w niej wypowiedzi hierarchów kościelnych i przykłady dotyczą Stanów Zjednoczonych, to mają one charakter uniwersalny, tak jak choćby dwie poniżej przytoczone formuły przysięgi na wierność szefowi Międzynarodowej Handlowej Korporacji Watykańskiej.

 

Czytaj dalej

Andrzej Niemojewski: Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Kler wobec szkół publicznych

Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Kler wobec szkół publicznych

Jak wiadomo Andrzej Niemojewski jest Strażnikiem Wiary Przyrodzonej Słowian  z II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie. Niniejsza książka została jednak wydana w Chicago w języku polskim, w roku 1919. Chociaż przedstawione w niej wypowiedzi hierarchów kościelnych i przykłady dotyczą Stanów Zjednoczonych, to mają one charakter uniwersalny.

 

Czytaj dalej

Andrzej Niemojewski: Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Przysięga Jezuity i Rycerza Kolumba

Tajemnice hierarchii rzymskiej (Chicago 1919) – Przysięga Jezuity i Rycerza Kolumba

Jak wiadomo Andrzej Niemojewski jest Strażnikiem Wiary Przyrodzonej Słowian  z II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie. Niniejsza książka została jednak wydana w Chicago w języku polskim, w roku 1919. Chociaż przedstawione w niej wypowiedzi hierarchów kościelnych i przykłady dotyczą Stanów Zjednoczonych, to mają one charakter uniwersalny, tak jak choćby dwie poniżej przytoczone formuły przysięgi na wierność szefowi Międzynarodowej Handlowej Korporacji Watykańskiej.

Czytaj dalej

Racjonalista.pl: Mariusz Agnosiewicz – Królestwo watykańskie

Mariusz Agnosiewicz – Królestwo watykańskie

Ma to być przybytek Namiestnika Chrystusowego, jednak Biblia poucza nas: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne — gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.” (Mt 8:20)

Jezus mówił: Ostatni pierwszymi będziecie, pierwsi ostatnimi,
„jego” namiestnicy i wikariusze mają odmienny pogląd na tę kwestię:
Tak jak Chrystus, papieże poczęci zostali przez swe matki,
za sprawą Ducha Świętego [!!!].
Są pośrednikami pomiędzy Bogiem i ludźmi
i do nich należy wszelka potęga na ziemi, jako i w niebie

Stefan V (885-891)

Chrześcijaństwu dał początek cesarz Konstantyn (…)
Można by rzec, że sam Chrystus zniósł chrześcijaństwo,
jeszcze zanim powstało, oświadczył bowiem,
iż jego królestwo nie należy do tego świata

Malcolm Muggeride, The End of Christendom

Czytaj dalej

Racjonalista.pl: Mariusz Agnosiewicz – Chrystianizm a niewolnictwo

Mariusz Agnosiewicz – Chrystianizm a niewolnictwo

„Dawny Kościół uważał niewolnictwo za instytucję niezbędną,
nieodzowną dla utrzymania ładu świata. Niewolnictwo było dla
Kościoła czymś równie oczywistym, jak państwo czy rodzina,
i Kościół — jego krytyczni historiografowie są co do tego zgodni
— wręcz utrwalał istnienie klasy ludzi niewolnych (…) podczas
gdy dawniej niewolnik był posłuszny przez swą bezradność i
zwykły strach, Kościół chrześcijański narzucił mu później owo
trupie posłuszeństwo jako obowiązek moralny”
Deschner

Czytaj dalej

Racjonalista TV: O maszynie społecznej Kościoła – Prof. Tomasz Polak

O maszynie społecznej Kościoła – Prof. Tomasz Polak

Prof. Tomasz Polak ukazuje Kościół jako maszynę społeczną nastawioną na podtrzymywanie samej siebie, działającą tylko dla siebie samej. Ludzie mają naddatki energii społecznej, którą mogą wkładać w dodatkową kreatywność. W przypadku maszyny społecznej nastawionej tylko na utrzymanie samej siebie ta energia, zdaniem profesora, jest marnowana.

Czytaj dalej

Skribh.wordpress.com: 350 – Odwracanie, albo raczej nawracanie kota ogonem…

Odwracanie, albo raczej nawracanie kota ogonem…

350 Odwracanie albo raczej nawracanie kota ogonem, czyli jednak ogłoszona przez nich samych wielka pomyłka nieomylnych? 

Od dawna twierdziłem i twierdzę nadal, że powodem tego wszystkiego o czym dalej będzie mowa, jest tradycja pustynna, która pożera przede wszystkim ludzkie mózgi i zawarty w nich rozum…

Oto zbiór artykułów, które ukazały się ostatnio i poruszają temat „odnowy”, „odbudowy”, czy „poprawy”… tego czy tamtego, wg wyznawców tradycji pustynnej, w tym wypadku w wydaniu krześcijańskim, ale równie dobrze na ten sam temat mogliby pisać i tzw. żydzi znad Jordanu, arabowie z Egiptu, żydokomuniści z Kazachstanu, czy Chin… zawsze i tak pisaliby o jednym i tym samym, czyli o katastrofie wywołanej przez… no właśnie przez kogo lub co?

Jak można coś naprawić, skoro nie umie się nawet nazwać po imieniu przyczyn tego, co stało się i wiecznie szuka się win nie w sobie i zasadach, którymi się kieruje w życiu, a w innych,.. a choćby nawet i w tym „złym szatanie”?!!

50978382d0974dadbef66389392e7a6e

q 193.69.49.*
Za co mamy znowu pokutować? Za 123 lata zaborów, II WS, pół wieku komunizmu i złodziei pookrągłostołowych?!? Obudźcie się dumni Lechici! Klechy umieją trzymać ludzi za mordę – strach i poczucie winy.

Czytaj dalej

Ślęża – komu zależy na konflikcie religijnym w Polsce?

flaga_polska

Ten reportaż wyjaśnia dlaczego usunięto Świętowita ze Ślęży, i skąd „wypromieniowała” intencja jego usunięcia.Nie ma naszej zgody i nigdy nie będzie na zawłaszczenie Ślęży przez katolicki kler. W planach księdza Staszaka jest postawienie teraz 20 krzyży – stacji różańcowych na Raduni – górze która pozostała dotąd „czysta”, niezawłaszczona, i nie była pokryta symbolami Jedynej Słusznej Wiary.

Czytaj dalej