Wielki Maj – Młode Latko – Rusalia (maj 2017 – nadanie imion Starym Lipom w NN Świątyni Światła Świata)

Wielkim Majem lub Młodym Latkiem nazywa się drugą część Wiosny, tę która jest pełna kwiatów, tę w której obchodzi się Święto Rusaliów, Rasaliów, Rozaliów, Rożenicze Święto, Święto Różane – Rusałek i Rodzanic. O RusAliach napisaliśmy parę zdań w artykule z 21 maja roku 2016 tutaj:

Tan 5 – Święto Rodów, Rusalia-Rodżanica (Święto Rodżany, Święto Różane, Rozalia, Rasalia, Rosaria, Radunica, Rodusie, Kołożary, Caluszari) 20-26 maja – Święto Rodnej Pani, Kwietnej Matki, Bogini Przyrody.

 

Najświętszy SakRAment (Sankte=Święte Ra Men-talne[Mąd/Męt/Ment]), czyli Bóg Słońce/ Pan Słońce: Sou-RAg/ Suarag/Swarog – Wielki Ogień Niebiański – Ogień Weli-Prawi lub Sou-RA-gicz/Swarożyc [Ogień Nadziemski – Niebieski]). Widać wyraźnie Jednię, Dział Działów w pionie (podstawa szczyt), Czterech Kirów, Osiem (x dwa = 16) Żywiołów, Czterdzieści Osiem Mocy.

Chrześcijanie Katolicy twierdzą , że Boże Ciało to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto obchodzone ku czci Najświętszego Sakramentu.

Katolicka obrzędowość  ograniczyła Rusalia do procesji i majenia ołtarzy gałęziami drzew oraz kwiatami na trasach Obchodu Bożego Ciała. Obchód miał znaczenie wierzeniowe, przyrodzone, był zawsze obejściem miejscowości lub okręgu w koło. Przede wszystkim jest to jednak ORszak, czyli przemarsz z symbolami Rzycia/Życia i ORchu – bukietami kwiatów, wieńcami i gałęziami Maja. Obsypuje się podczas tego przemarszu i modłów ulice płatkami kwiatów niesionymi w koszykach przez ubrane na biało Dziewice.

 

W oknach domostw kładzie się święte obrazki, bukiety kwitnących kwiatów, zielone gałęzie brzóz ułożone w ukośny równoramienny krzyż, żeński (Maje/Gaje dla Maji-Gaji).

To wszystko wystawia się na sutych dywanach lub wzorzystych obrzędowych ręcznikach. Dywan/Dawan albo „ręcznik” to obrzędowa pogańska ręczna wyszywanka złożona z boskich symboli, znaków i wzorów – a więc Prze-Kaz(anie).

 

W nazwie samego dawanu/dywanu zachowała się świętość tej tkaniny-obrazu-wzoru-przekazu świętego, gdyż Dyw/Dziw – to bóg (deus = dewa = dews = bóg), a Wan to Dziewy Bór. Dziewy Bór to Bór Niebiański Boga Świetlistego Dnia i Bogini Nieba, gdyż Diews = Bóg Dawca, czyli Darzbóg/Dażbog, a Dewa = Bogini Dana/Dawana/Daboga – Pani Niebieska. Tak więc Wan to inaczej Święty Gaj.

Diva/Deva/Devana/Dziewanna

Dla Skandynawów Wanowie to byli Starzy (Drzewi) Bogowie, Bogowie z Borów, których łączyć należy z Hariami Borzanami/Borami/Burami, a więc Prasłowianami/Scyto-Indo- Słowianami  (Borzanie = Hiper-Borejowie, bór/bor – puszcza nienaruszona, borba – walka, borzy/boży – orzy/przyrodzony). Wan – Święte Drzewo (do dzisiaj to słowo ma takie znaczenie w sanskrycie), Pal-Wan to Słup ze Świętego Drzewa wycięty w kształtach boga.

Rosalia w Starożytności przedchrześcijańskiej wyglądały tak

 

 

Nie wiem jak to jest teraz z tym Bożym Ciałem, ale za mojego dzieciństwa dziewczynki rozsypujące płatki róż i innych kwiatów miały wplecione we włosy kwitnące róże bądź różane wianki na głowach.

 

 

 

 

W Bułgarii obecnie wygląda to tak:

 

Wróćmy jednak do autentycznych prawdziwych i przyrodzonych Rosaliów na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata pod Krakowem, bo to teraz od 20 – 26 maja jest ich faktyczny czas:

 

 

Święte Klony na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata

Godzisława

Jak każde pogańskie święto i to jest sprzężone z Pełnią Księżyca, w związku z czym tak jak i Wielkanoc jest świętem ruchomym odbywanym 60 dni po Wielkiej Nocy.

Jak łatwo wyliczyć, gdyby Wielka Noc miała miejsce tak jak to było w zgodzie z Prawem Przyrodzonym i jak wynikało z Ku-Lędarza (Koło-daru Kolady) w dniach 2o marca – 26 marca , to wypadałoby ono  dwa miesiące po Wielkiej Nocy, czyli 20 – 26 maja. 

Milena

Ponieważ katolicyzm/chrześcijaństwo  zaadaptowało dosyć bezmyślnie owo Wielkie Święto (Wielki Maj/Młode Latko) do swoich potrzeb oderwanych od Roda i Przyrody-Rodżany, a także od Rodzanic,  Rosaliów, Rodusiów, Rusałek i Róż  ma ono z tym świętem kłopot.

W ti Wielkie Święto Siedem Świętych dwustu- i trzystuletnich Lip, pozostałość po alei dworskiej (już bez dworu) oraz święta Grusza na miedzy polnej na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata otrzymało od nas swoje imiona; Lipy: Czystosława (na pierwszym planie), Godzisława (kolejny widoczny pień), Dziewosława (kolejny, trzeci pień), Jaromira (czwarty pień), Ludomira (piąty pień), Nieradka i Milena. Grusza: Bratomiła.

Widok na Czystosławę, Godzisławę i Nieradkę

Czystosława, Godzisława, Dziewosława, Jaromira, Ludomira i Milena

Porządny chrześcijanin nie wie co czyni tego dnia, nie wie dlaczego klęczy przed umajonymi ołtarzami, dlaczego wystawia kwiaty w oknach i gałązki brzozowe i kłania się nisko Gałęziom/Drzewom i Kwiatom/ROst’linom (Rozliny/Rożliny/Roźliny/Rośliny), czyli Bogom ROdom (ROdowi i ROdżanie – Pani Stojącej Przy-ROdzie.  

Nieradka

Jak wiadomo według pogan, Słowian, Celtów i innych, Wiosna rozpoczynała się 21 marca a kończyła 21 czerwca i dzieliła się na dwie równe części. Stąd dokładnie w połowie Wiosny Celtowie obchodzili swoje wielkie święto 30 kwietnia/1 maja. Na pierwszy rzut oka widać, że nie są to dwa równe okresy, pierwszy ma 40-42 dni a drugi 49-50 dni. Dlaczego?

Nieradka

Dlatego, że do kalendarza księżycowego wchodził także miesiąc wyrównawczy: Kusy, Przedmarczyk, Krzywy, Świcień. Tych kilku dni wyrównawczych w pierwszej części Wiosny tutaj właśnie brakuje.  

Czystosława,  Jaromira i Milena

Nie będę się wiele rozpisywał. W tym roku katolicy będą obchodzić to swoje Boże Ciało kompletnie bez sensu 15 czerwca, czyli praktycznie na kilka dni przed Wielkim Świętem Krasu/Kresu/Kupaliów – Dniem Dzikich Łowów (ŚwiętoRujańskich) na Jare Światło WedRAka/Badrika (Bożą Krówkę-Biedronkę), czyli tuż przed Początkiem Kulędarzowego Prawdziwego Lata.

Dziewosława

Chcę tutaj tylko pokazać piękno tej pory roku, Wielkiego Maja (od 1 maja do 20 czerwca) w południowej Polsce i zdać wam relację z tego jakie Imiona nadaliśmy w ten Maj, w to Święto Drzew (kwietniowo-majowe: 26 kwietnia – 1 maja) i w Święto Kwiatów (20 maja), Starym Lipom w Alei Lipowej na NN Wzgórzu Światła Świata pod Krakowem.

 Ludomira

Pierwiosnki

Odurzające łąki pełne mniszka lekarskiego – właśnie jedna z tutejszych wiedźm czyniła zbiory tej rośliny podczas naszej wędrówki

Milena

Kwitnąca Zajęcza Kapusta

Dzikie Bratki-Siestriczki

Godzisława

Dzika Jabłoń na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata

Wzrastające Kosaćce-Peruniki

Młode Dzikie Święte Grusze Polne na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata

Święta prawie stuletnia Grusza rosnąca na miedzy na Wzgórzu NN Świątyni Światła Świata otrzymała imię Bratomiła

Bratomiła

Bratomiła

Oto jak Polacy-Katolicy traktują święte stuletnie drzewo

Nie macie pojęcia jak to wszystko cudownie pachnie.

Trzmiele nie marnują czasu

Pąki Pąprudzi (paproci)

Kwitnąca dzika czereśnia – Wzgórze NN Świątynia Światła Świata

Podziel się!